Nieruchomości

ESG – rewolucja, która zmieni branżę nieruchomości

ESG – rewolucja, która zmieni branżę nieruchomości

Zagadnienia związane z ESG, czyli oceną inwestycji pod kątem dbałości o środowisko (Environmental), społecznej odpowiedzialności (Social) i ładu korporacyjnego (Governance), na naszych oczach przechodzi z fazy charakterystycznej dla wczesnego rozwoju i testów, w trwały trend, który będzie w najbliższych latach jednym z głównych czynników wpływających na zmiany na rynku nieruchomości.

Dziś wdrożenie strategii ESG na rynku nieruchomości jest koniecznością dla całego rynku, gdyż jest to trend na tyle już silny, że wpływa w coraz większym stopniu na postrzeganie inwestycji.

Nie przez przypadek w roku 2021 Blackstone Group – jeden z największych funduszy inwestycyjnych na światowym rynku nieruchomości – ogłosił, że od wszystkich spółek oczekuje przedstawienia raportów ESG. Ten sam podmiot zapowiedział również w 2020 r. ograniczenie emisji CO2 we wszystkich swoich nowych inwestycjach o 15%.

Według Międzynarodowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC) sektor budowlany odpowiada za 38% światowych emisji CO2 (39% wg. Data Sources Global ABC Global Status Report 2018, EIA). Ślad węglowy budynku można podzielić na dwie składowe: operacyjny ślad węglowy (np. energia wykorzystywana do sprawnego funkcjonowania budynków) oraz wbudowany ślad węglowy, czyli emisje związane z powstaniem budynku (m.in. produkcją i transportem materiałów budowlanych oraz związane z procesem budowy).

Te liczby wskazują, że nie mamy do czynienia z marginalnym zjawiskiem, lecz niemal z rewolucyjnymi zmianami, które zaczną już wkrótce definiować całą branżę nieruchomości. Jak słusznie wskazuje Deloitte w opracowaniu ESG Real Estate Insights 2021: Pojawienie się globalnych megatrendów, rozumianych jako zmiany społeczne, ekonomiczne i środowiskowe o charakterze wielkoskalowym, często o dużej sile oddziaływania, będą wymagać od sektora nieruchomości rewizji swojego podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju.

Głównymi założeniami Porozumienia Paryskiego oraz Europejskiego Zielonego Ładu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. W celu zmiany ogólnych założeń powstały europejskie legislacje, m.in. dyrektywa NFDR (Non-financial Reporting Directive) oraz SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) dotyczące ujawniania danych niefinansowych przez firmy odnośnie aspektów ESG. Dodatkowo, w celu przeciwdziałania zjawisku green-washingu, inwestycjebędą weryfikowane pod względem zgodności z kryteriami tzw. Taksonomii, czyli aktu prawnego Unii Europejskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

Inwestorzy, którzy od lat zajmują się zrównoważonym rozwojem poprzez certyfikowanie swoich inwestycji w schematach BREEAM/LEED, będą mieli częściowo ułatwione zadanie przy transformacji, gdyż pewna grupa kryteriów Taksonomii jest zgodna z założeniami certyfikacji wielokryterialnych.

White Star Real Estate swój pierwszy certyfikat BREEAM za etap projektowy otrzymał w roku 2011 dla inwestycji The Park Warsaw – Budynek B1, co zostało potwierdzone końcowym certyfikatem w 2013 r. z oceną Excellent. Certyfikacje wielokryterialne od kilku lat stały się standardem na rynku biurowym, natomiast inwestycje magazynowe były w przeszłości pomijane.

Aktualnie większość deweloperów powierzchni magazynowych certyfikuje swoje nowe inwestycje. White Star Real Estate otrzymał pierwszy certyfikat interim w systemie BREEAM Europe 2009 dla magazynu M1 inwestycji Diamond Business Park Ursus już w 2013 r. wraz z firmą Sweco Polska (wtedy Grontmij Polska). Finalnie cały park magazynowy Diamond Business Park Ursus jest certyfikowany na poziomie Very Good.

Obecnie ponad 80% wynajmowanej powierzchni netto w portfolio White Star Real Estate posiada certyfikat BREEAM.

Należy pamiętać, że dane środowiskowe są mierzalne, co ułatwia ich gromadzenie i raportowanie. Z kolei wskaźniki społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego składające się również na strategie ESG, są w większym stopniu deklaratywne, co często utrudnia ich raportowanie. Jednocześnie, to właśnie działania zgodne z tematyką kryjącą się pod literami S (społeczeństwo) i G (ład korporacyjny), są wskazywane jako te, które mogą wpływać na przewagę konkurencyjną poszczególnych podmiotów i inwestycji.

Dziś, legislacja wprowadzana w zakresie ESG jasno wskazuje, że nie ma innego kierunku dla branży nieruchomości, niż odpowiedzialne podejście do budownictwa, jakim jest zarówno troska o ekologię, jak i zrównoważony rozwój całego biznesu. Wprowadzenie podobnych regulacji i ich implementacja przez inwestorów tylko przyspieszy upowszechnienie się takich rozwiązań w Polsce, z korzyścią dla całej branży i jej postrzegania przez otoczenie rynkowe.

Autor: Agnieszka Wójcicka, Sustainability Manager i BREEAM Coordinator, White Star Real Estate

 

Artykuł pochodzi z magazynu:
FOCUS ON Business #4 May-June (3/2022)

FOCUS ON Business #4 May-June (3/2022) Zobacz numer