Nieruchomości

Najem nieruchomości w Polsce

Najem nieruchomości w Polsce

Z powodu coraz droższych kredytów i trudności w ich uzyskaniu rośnie popyt na wynajem nieruchomości. Wiąże się to jednak z coraz większymi trudnościami w znalezieniu lokalu. Serwis Oferteo.pl przygotował analizę sytuacji na rynku najmu w pierwszej połowie 2022 roku. Wynika z niej, między innymi, że blisko 80% najemców zainteresowanych jest mieszkaniami.

Rodzaj wynajmowanych obiektów

Mieszkania były nieruchomościami najczęściej udostępnianymi pod wynajem. Stanowiły one 73% ze wszystkich ofert tego typu – wynika z danych pochodzących z Oferteo.pl, największego polskiego serwisu łączącego poszukujących usług z ich wykonawcami. Następne w kolejności były domy (12%), lokale handlowo-usługowe (5%) oraz powierzchnie biurowe (5%). Rzadziej wynajmowane były budynki przemysłowe (3%) i działki budowlane (1%).

Niemal identyczną sytuację można było zaobserwować wśród osób poszukujących nieruchomości pod wynajem. Wyjątkiem były mieszkania, w przypadku których można powiedzieć, że popyt przewyższa podaż. Wśród wynajmujących oferty dotyczące tego rodzaju nieruchomości, jak wspomniano wyżej, stanowiły 73%. W przypadku najemców szukających lokalu zapytania o mieszkania stanowiły blisko 80% ofert.

Najczęściej udostępniane były obiekty, których powierzchnia mieściła się w granicach od 26 do 50 m². Taki metraż preferowany był również przez najemców. Największa różnica widoczna była w przypadku lokali mających do 25 m². Stanowiły one 4% ofert przesłanych przez właścicieli, ale wśród poszukujących nieruchomości odsetek ten wyniósł 10%. Oznacza to, że chcąc wynająć taki obiekt, trzeba liczyć się ze sporą konkurencją.

Miesięczny budżet wynajmu

Analiza objęła również kwoty deklarowane przez właścicieli obiektów oraz preferowany koszt, jaki gotowi byliby zapłacić najemcy. W obu tych przypadkach wartości nie odbiegały znacząco od siebie. Najczęściej deklarowanymi przedziałami było od 1001 do 1500 zł oraz od 1501 do 2000 zł.

Różnica widoczna była w przypadku odstępnego wynoszącego między 4001 a 5000 zł. Takiej kwoty zażyczyło sobie 11% właścicieli chcących wynająć nieruchomość. Wśród przyszłych najemców przedział ten nie był zbytnio popularny. Chęć zapłacenia takiej kwoty zadeklarowało zaledwie 5% osób poszukujących.

Gdzie dostępne są lokale na wynajem?

Dostępność nieruchomości na wynajem różni się w zależności od województwa. Najwięcej ofert przesłanych przez właścicieli (wynajmujących) odnotowano w województwie mazowieckim i śląskim. Stanowiło to odpowiednio po 14% ze wszystkich zapytań tego typu. Najniższy odsetek odnotowano natomiast w województwach lubuskim (1%), opolskim (1%) oraz lubelskim (2%).

Nieco inną sytuację można było zaobserwować w przypadku zapytań dotyczących wynajmu, które zostały wysłane przez osoby szukające nieruchomości (najemców). Najwyższy odsetek odnotowano w województwach mazowieckim (16%) i dolnośląskim (14%). Najrzadziej zapytania dotyczące wynajmu pochodziły z województw: opolskiego (2%), podlaskiego (2%), świętokrzyskiego (2%) oraz warmińsko-mazurskiego (2%).

Metodologia badania

Przedstawione dane pochodzą z zapytań ofertowych publikowanych w serwisie Oferteo.pl od 1 stycznia do 15 sierpnia 2022 roku.

 

Oferteo.pl