Nieruchomości

Niedługo ruszy budowa gazociągu Gustorzyn – Wicko, przy udziale ILF Polska

821

ILF Consulting Engineers Polska zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej i sprawowaniem nadzoru autorskiego dla inwestycji "Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, w podziale na odc. Gustorzyn - Gardeja oraz odc. Gardeja - Kolnik”. Projekt realizowany będzie na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Umowa pomiędzy firmami została podpisana 30.12.2020 r.

Inwestycja realizowana będzie na terenie dwóch województw. Zakładana trasa projektowanego gazociągu na odcinku Gustorzyn – Gardeja przebiega przez tereny województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast Gardeja – Kolnik przez województwo pomorskie. Wskazane części gazociągu będą liczyć odpowiednio 128 i 86 km.

ILF Consulting Engineers Polska został wybrany przez GAZ-SYSTEM na wykonawcę tych zadań inwestycyjnych w wyniku postępowania przetargowego.

Do zadań ILF Polska należy m.in. wykonanie prac projektowych związanych z przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej m.in. Projekt Wstępny uwzględniający wybór trasy gazociągu oraz lokalizacji węzła, projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i Pozwolenia na Budowę. Ponadto, pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wraz z udzielaniem odpowiedzi na pytania podczas przetargu na wybór Wykonawcy Robót Budowlanych, a także Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

Nasza firma od początku swojej działalności jest mocno związana z branżą gazową, jest to nasz znak rozpoznawczy – w ciągu 20 lat zaprojektowaliśmy 9 000 km gazociągów przesyłowych w różnych częściach świata. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy uczestniczyć w rozbudowie polskiego systemu przesyłowego oraz dziękujemy firmie GAZ-SYSTEM za wieloletnie zaufanie. Już wcześniej mieliśmy możliwość współpracować przy wielu strategicznych projektach. Nasza główna oś współpracy dotyczy właśnie gazociągów wysokiego ciśnienia – na zlecenie GAZ-SYSTEM zaprojektowaliśmy do tej pory ponad 1 400 km gazociągów przesyłowych m.in. Baltic Pipe, Rawa Mazowiecka-Wronów, Lwówek-Odolanów, czy Szczecin-Gdańsk, wskazuje Andrzej Dercz, Prezes ILF Consulting Engineers Polska.

Projekt ma przyczynić się do rozwoju systemu przesyłowego, a także w dłuższej perspektywie zapewnić możliwość stabilnego transportowania paliw gazowych w obrocie krajowym i transgranicznym.

Rozpoczęliśmy właśnie etap projektowania gazociągu, który połączy budowaną tłocznię w Gustorzynie, poprzez węzeł gazowy w miejscowości Kolnik, ze statkiem LNG w Zatoce Gdańskiej. Ten obiekt będzie nowym punktem wejścia do krajowego systemu przesyłowego. Inwestycja umożliwi odbiór i transport zwiększonych ilości gazu ziemnego w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na to źródło energii – powiedział Tomasz Stępień, Prezes GAZ-SYSTEM. Zadanie to wpisuje się także w realizację celów polityki klimatycznej zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej, dodał Stępień.

Przewidywany czas realizacji prac to 33 miesiące na opracowanie dokumentacji projektowej i kolejne 32 miesiące na sprawowanie Nadzoru Autorskiego.

ILF Consulting Engineers Polska