Nieruchomości

Valuer Registration obowiązkowy dla rzeczoznawców majątkowych RICS

1 799

Od 31 lipca br. status VR (z ang. Valuer Registration) - zarejestrowanego rzeczoznawcy majątkowego RICS, stanie się obowiązkowy dla wszystkich profesjonalistów RICS w Polsce dokonujących wyceny nieruchomości i praw z nimi związanych.

Rejestr rzeczoznawców RICS VR to mechanizm kontroli jakości i monitoringu pracy wszystkich członków organizacji, którzy przeprowadzają wyceny nieruchomości, mający na celu zapewnienie spójnych standardów zgodnie z tzw. „Red Book” czyli standardami wyceny RICS.

- Wyceny leżą u podstaw niemal każdej decyzji finansowej na globalnym rynku - od kredytów hipotecznych i inwestycji po transakcje finansowe przedsiębiorstw, ocenę rachunków firmowych i notowań giełdowych” – wyjaśnia Joanna Plaisant, Country Manager RICS w Polsce. – Wysokiej jakości wycena jest ważnym fundamentem globalnej gospodarki dlatego jest niezmiernie ważne, aby ten związany ze znaczącym ryzykiem obszar praktyki rzeczoznawstwa cieszył się publicznym zaufaniem. Stosując mechanizm rejestracji VR RICS wspiera przedstawicieli zawodu w osiągnięciu tego celu - dodaje.

Wprowadzenie przez RICS VR jako obowiązkowego dla swoich członków także w Polsce to wyraz wysiłku podejmowanego przez organizację na rzecz zwiększenia przejrzystości rynku oraz profesjonalizmu i zaufania do zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Poprzez VR RICS proaktywnie ocenia, monitoruje i nadzoruje ekspertów RICS pod względem zgodności dokonywanych przez nich wycen z Międzynarodowymi Standardami Wyceny (IVS) i wytycznymi RICS zawartymi w Zawodowych Standardach Wyceny RICS zwanym potocznie Red Bookiem. Wprowadzenie VR w Polsce jest wyraźnym sygnałem dla rynku, że wykwalifikowani specjaliści RICS spełniają najwyższe standardy.

Obecnie na całym świecie funkcjonuje ponad 15 500 zarejestrowanych rzeczoznawców z 508 firm regulowanych przez RICS, w tym 1 005 w regionie EMEA.

Program ‘RICS Valuer Registration’ zainicjowany został w 2011 roku w całej Europie "na zasadzie dobrowolności", ale ze względu na rosnący popyt na usługi zarejestrowanych rzeczoznawców stał się obowiązkowy na wielu rynkach (w tym w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Włoszech, Belgii, Luksemburgu i na Cyprze). Oznaczenie “RICS Registered Valuer” pełni rolę czytelnej etykiety, która umożliwia kredytodawcom, podmiotom zarządzającym aktywami i inwestorom identyfikację najlepszych regulowanych i wykwalifikowanych specjalistów.

Agnieszka Hryniewiecka-JachowiczAgnieszka Hryniewiecka-Jachowicz MRICS, przewodnicząca grupy zawodowej RICS ds. wyceny: „W obliczu niepewności otoczenia gospodarczego i politycznego oraz z uwagi na wpływ jaki wykonywane wyceny nieruchomości mają na inwestycje i system finansowy, RICS dąży do przywrócenia zaufania do rynku wprowadzając rygorystyczny mechanizm kontroli i monitoringu jakości, VR. Obowiązek rejestracji rzeczoznawców majątkowych w Polsce przyniesie korzyści wszystkim uczestnikom procesu wyceny. Status VR zapewnia większy komfort klientom oraz spójność standardów wyceny bez względu na miejsce jej wykonywania. Jest to szczególnie istotne dla międzynarodowych instytucji finansowych, które pracują zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Wyceny (ang. IVS), które są obecnie częścią standardów RICS. Udział wykwalifikowanych specjalistów, w pełni zaangażowanych w doskonalenie wykonywanej praktyki, zmniejsza ryzyko związane z wyceną i zwiększa zaufanie klientów do rynku i zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Wyceny nieruchomości wykonywane przez specjalistów RICS w Polsce muszą być także zgodne z obowiązującym lokalnie prawem”.

RICS