Technologia

Aplikacje mobilne zmieniają naszą codzienność

1 172

Aplikacje mobilne już dawno stały się elementem naszej codzienności. Dziś na rynku mobile funkcjonują prawie 2 miliony aplikacji mobilnych, z których zdecydowana większość to te dostarczające rozrywki. Wśród milionów appek istnieją także takie, które potrafią zmienić naszą codzienność i zapewniają komfort w najbliższym otoczeniu. Aplikacja zarządzająca automatyką w budynku to nie wiele więcej, niż wynik zestawienia aktualnych możliwości technologicznych z potrzebami ludzi, którzy na co dzień mają do czynienia z zarządzeniem obiektem – czyli każdego z nas, ponieważ tym obiektem może być np. nasze mieszkanie.

Aplikacje mobilne zmieniają naszą codzienność

Jak to działa?

Aplikacja mobilna oparta na systemie automatyki budynkowej to zaawansowane narzędzie do kompleksowej kontroli podsystemów, instalacji i sprzętów funkcjonujących w budynku. W danym obiekcie do systemu może zostać podpięte np. oświetlenie, nagłośnienie i sprzęt video, czujniki ruchu oraz klimatyzacja. Dzięki tej kompilacji obiekt sam przystosowuje się do odwiedzających, ich liczby oraz rozmieszczenia w przestrzeni, ustalając parametry, które są dla nich najbardziej komfortowe. Dodatkowo, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu mogą znajdować się czujniki kontrolujące stężenie dwutlenku węgla oraz nasłonecznienie, które determinuje natężenie oświetlenia wewnątrz obiektu.

Rozwiązanie to polega na zbieraniu przez system informacji z otoczenia (mieszkania, domu, biurowca), a następnie poddawaniu ich analizie, dzięki której możliwe jest wyciąganie wniosków prezentowanych na urządzeniach mobilnych. Użytkownik dzięki przedstawionym mu informacjom może podjąć decyzję o zmianie swojego otoczenia.

– W przypadku tego typu aplikacji bardzo często możliwe jest dowolne modelowanie systemu, więc to rozwiązanie można zaadaptować pod dowolny obiekt. Nie musi to być budynek. Implementacja rozwiązania możliwa jest nawet w ruchomych obiektach, np. w tramwajach – tłumaczy Artur Met, kierownik działu Innovative w APA Group.

Aplikacje BMS w Polsce

BMS (building management system), czyli system zarządzania budynkowego stał się bardzo popularny w Polsce. Za sukcesem tej technologii stoją liczne produkty, które spełniają oczekiwania użytkowników domowych. Gro z nich to rozwiązania gadżetowe służące do podstawowego sterowania urządzeniami domowymi – w prostych słowach jest to bardzo zaawansowany pilot. Systemów o większych strukturach danych jest zdecydowanie mniej. Jeśli ograniczymy ilość aplikacji tylko do tych, które potrafią kompleksowo zarządzać przestrzenią, zbierać dane nie tylko z jednostki, ale całych obiektów, to okazuje się, że w naszym kraju jest niewiele firm, które potrafią je stworzyć.

- W Europie i na świecie sprawa wygląda bardzo podobnie. Polska automatyka bardzo intensywnie się rozwija i można powiedzieć, że swoim zaawansowaniem dorównuje innym światowym rynkom – dodaje Artur Met.

Zastosowanie Internetu Rzeczy

Funkcjonowanie aplikacji BMS jest możliwe dzięki dynamicznie rozwijającemu się IoT (Internet of Things), czyli popularnemu Internetowi Rzeczy. Z punktu widzenia systemu, IoT to doskonałe źródło danych. Dzięki niemu możliwe jest podłączenie większości domowych urządzeń RTV i AGD do systemu oraz zbieranie kompleksowych danych z otoczenia całego obiektu. Kolejnym etapem jest implementacja zebranych danych i przekazanie ich użytkownikowi.

Zastosowanie aplikacji

Interfejs aplikacji zarządzającej budynkiem opiera się głównie na wykresach danych. Z punktu widzenia administratora budynku ważnym jest, że to rozwiązanie pozwala na korelację wykresów z ich ustalonymi wartościami progowymi. Dzięki temu możemy zaprogramować system tak, aby w nieodpowiednich warunkach niezwłocznie reagował na zmianę w otoczeniu. Takim przypadkiem może być zbyt wysokie stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu lub nagły wzrost poboru mocy. W tej sytuacji aplikacja może wysłać użytkownikowi ostrzeżenie o wyjątkowej sytuacji lub, jeśli została odpowiednio zaprogramowana, automatycznie reagować na zmianę. Wszystkie funkcje aplikacji mają na celu dbać o komfort i bezpieczeństwo poruszających się po obiekcie osób.

Zastosowanie aplikacji w budynku to również realna szansa na oszczędności dla przedsiębiorców, głównie w postaci ograniczenia zużycia mediów.

- Wykazano, że w większości przypadków możliwe jest, aby inwestycja w system BMS zwróciła się w ciągu 12 do 18 miesięcy. To silny bodziec dla firm rozważających inwestowanie w technologię niezbędną do zainstalowania systemu zarządzania budynkiem – przekonuje Allan B. Colombo na łamach amerykańskiego magazynu Facility Executive.

Sama aplikacja na urządzenia mobilne służy do zobrazowania danych dostarczanych z systemu. Każdy taki system jest konfigurowany na potrzeby konkretnego obiektu, więc poprzez aplikację możemy zarządzać domem, biurowcem, wielką fabryką, a być może w przyszłości nawet całym osiedlem lub miastem. Dlaczego mobilna? Wynika to z potrzeb rynku – ludzie intensywnie się przemieszczają i po prostu musi być ona pod ręką.

Aplikacja społecznie odpowiedzialna

Przeznaczenie aplikacji BMS nie jest ograniczone wyłącznie do obiektów biznesowych. Jej zastosowanie może przyczynić się do polepszenia warunków pracy w obiektach użyteczności publicznej, np. w szkołach. Podłączona do sieci elektrycznej budynku może wskazać lub wyeliminować obszary, które wpływają na zwiększenie zużycia energii lub dostosować oświetlenie i klimatyzację do warunków optymalnych dla pracujących czy uczących się.

Często rozwiązania pomagające w pracy człowieka budzą kontrowersje ze względu na możliwość jego zastąpienia przez maszynę. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zastosowanie aplikacji nie wypiera z rynku osób zajmujących się administracją obiektu. Inteligencja tego rozwiązania polega na tym, że system przejmuje aktywności powtarzalne lub te, które należy wykonywać automatycznie, dając człowiekowi więcej czasu dla siebie, w którym może myśleć kreatywnie.

APA Group