Technologia

Innowacyjne technologie walczą ze zmianami klimatu: Nowa strategia firmy Samsung dotycząca zrównoważonego rozwoju środowiska

Wspierając globalne wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatu, firma Samsung ogłosiła swoją Strategię Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego, szczegółowo opisując swoje plany zmniejszenia wpływu na środowisko z ostatecznym celem osiągnięcia zerowej emisji bezpośredniej i pośredniej do 2050 roku. Firma wykorzysta swoje innowacyjne technologie do wdrożenia zrównoważonego rozwoju w całym procesie produkcyjnym, cyklu życia produktów i nie tylko.

Począwszy od tego roku, Samsung przyspieszy swoje działania w kierunku tworzenia zrównoważonej przyszłości. Ponadto, Samsung zmaksymalizuje obieg zasobów i opracuje technologie wspomagające redukcję zanieczyszczeń i emisji, przybliżając wizję czystszej, bardziej zrównoważonej przyszłości.

Aby dowiedzieć się więcej o wysiłkach firmy Samsung na rzecz stworzenia zrównoważonej planety dla przyszłych pokoleń, zapoznaj się z poniższą infografiką.