Technologia

Jak firmy radzą sobie ze spowolnieniem gospodarczym

Jak firmy radzą sobie ze  spowolnieniem gospodarczym

Spowolnienie gospodarcze spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Kierownictwo firm w Polsce i na całym świecie z niepokojem patrzy w przyszłość i pracuje nad strategiami, które pozwolą zminimalizować wpływ spowolnienia na ich organizacje. Wśród najpopularniejszych rozwiązań wskazywane są reorganizacja dostaw, nowe inwestycje oraz fuzje czy przejęcia. W przetrwaniu ciężkich czasów może również pomóc efektywniejsze wykorzystanie nowych technologii.

Badanie nastrojów prezesów firm przeprowadziła firma doradcza EY. Polscy CEO przewidują, że spowolnienie gospodarcze dotknie Polskę bardziej niż ogół światowej gospodarki, ale jednocześnie są bardziej optymistycznie nastawieni do przyszłości niż ich zachodni odpowiednicy. 40 proc. badanych wśród polskich prezesów uważa, że spowolnienie będzie silne, natomiast na świecie ten odsetek wynosi 50 proc.

W obliczu spowolnienia gospodarczego firmy zmieniają swoje strategiczne plany. 40 proc. polskich prezesów myśli o zmianie w łańcuchach dostaw, tyle samo też ma w planach relokację aktywów operacyjnych. 33 proc. planuje natomiast przejęcia i fuzje, które pomogą przetrwać gorszy okres. Tę zmianę w myśleniu strategicznym najlepiej widać na przykładzie największych firm, które swoje inwestycje w IT planuję najczęściej w horyzoncie czasowym nie dłuższym niż rok, jak wynika z raportu Polcom i Intel „Inwestycje IT w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie. Perspektywa na lata 2022-23”. Pokazuje to, że nawet największe organizacje coraz mocniej cenią sobie elastyczność  - mówi Robert Czarniewski, wiceprezes i CFO Polcom.

Co więcej, pogarszająca się koniunktura i nadchodzące spowolnienie gospodarcze niekoniecznie oznaczają rezygnację z inwestycji w IT – połowa ankietowanych firm w raporcie Polcom i Intel planuje zwiększyć wydatki na nowe technologie, w tym rozwiązania chmurowe, a 88 proc. widzi szansę na rozwój w nadchodzących zmianach technologicznych.

Wydaje się, że najprostszym rozwiązaniem, które przyczyni się do oszczędności i większej stabilności finansowej w przyszłości, jest redukcja kosztów związanych z zatrudnieniem. Jednak nie jest to jedyna możliwość ograniczenia wydatków, a przecież gdy wróci dobra koniunktura, trzeba będzie odbudować zespół specjalistów. Doświadczenia pandemii pokazały, że nie jest to takie proste – dodaje Czarniewski .

Inwestycje w IT mogą pomóc ograniczyć przyszłe koszty. Przeniesienie infrastruktury IT do chmury obliczeniowej przynosi już wymierne korzyści. Model abonamentowy informatyki jest efektywniejszy kosztowo niż rozwiązania on-premise. Ważnym elementem w planie oszczędnościowym jest płacenie tylko za faktycznie wykorzystane zasoby ­– podsumowuje Czarniewski .

Korzystanie z rozwiązań chmurowych to nie tylko optymalizacja kosztowa, ale również – dzięki lepszemu wykorzystaniu i analizowaniu zbieranych danych – optymalizacja procesów biznesowych.

 

 

Polcom