Technologia

Krakowska spółka technologiczna dołączyła do IT Kontrakt w projekcie IT Services Competence Platform

1 087

Krakowska spółka technologiczna dołączyła do IT Kontrakt w projekcie IT Services Competence Platform, realizowanym w ramach inwestycji Oaktree Capital Management i Cornerstone Partners. Proces włączenia spółki Solidbrain do Platformy rozpoczął się 5 czerwca 2018 r. Wówczas została podpisana wstępna umowa sprzedaży większościowego pakietu udziałów w Solidbrain. Transakcja została zatwierdzona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Realizacja projektu budowy IT Services Competence Platform opiera się na intensywnym programie M&A i szybkim wzroście organicznym spółek Grupy. Celem inwestycji jest stworzenie międzynarodowej organizacji oferującej kompetencje, ekspertyzę i rozwiązania softwarowe dla korporacji międzynarodowych oraz klientów ze Skandynawii, krajów regionu DACH, UK i USA, i ich obsługa przez własne centra delivery zlokalizowane w krajach regionu CEE (Polska, Ukraina, Czechy, Rumunia).

Za tworzenie Platformy odpowiedzialny jest Tomasz Pyrak – Prezes Zarządu IT Kontrakt, który z firmą związany jest od 2016 r. W marcu 2018 r. Tomasz Pyrak objął stanowisko Prezesa Współzarządzającego, a w lipcu 2018 r. w Oaktree Capital Management i Cornerstone Partners zdecydowano, że będzie kierował Zarządem IT Kontrakt jednoosobowo.

Inwestorzy Oaktree Capital Management i Cornerstone Partners rok temu rozpoczęli realizację inwestycji w IT Services Competence Platform, przejmując IT Kontrakt. Budujemy zasoby kompetencyjne oraz wykonawcze na atrakcyjnych rynkach regionu oraz pracujemy nad akwizycjami w kolejnych krajach. Jednocześnie koncentrujemy się na sprzedaży naszych usług na rynkach skandynawskich. Obecnie do budowanej Platformy dołączył Solidbrain, co zdecydowanie umacnia Grupę operacyjnie i kompetencyjnie, szczególnie w obszarze zarządzania projektami managed services i managed capacity. Jesteśmy teraz jeszcze mocniejsi w Krakowie, gdzie swoją działalność prowadzi wielu naszych obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych. Jesteśmy skoncentrowani na naszym strategicznym celu a wsparcie inwestorów pozwala na realizację projektu w europejskiej, a w przyszłości globalnej, skali.” – stwierdza Tomasz Pyrak, Prezes Zarządu IT Kontrakt.

IT Kontrakt powstał w 2004 roku i zatrudnia blisko 1500 inżynierów softwarowych. To jedna z pierwszych w Polsce spółek oferująca rozwiązania i usługi IT oraz tworząca kompleksowe systemy informatyczne na zlecenie międzynarodowych korporacji. Dzięki połączeniu ze spółką Solidbrain, zatrudnienie w Grupie wzrosło do poziomu blisko 2 tysięcy inżynierów.

Integracja Solidbrain z IT Kontrakt, w ramach IT Services Competence Platform, oznacza wzmocnienie wspólnej pozycji na krakowskim, bardzo ważnym rynku informatycznym. Stajemy się zdecydowanie silniejszym graczem zdolnym do podjęcia realizacji jeszcze bardziej ambitnych i złożonych projektów, wspierających rozwój naszych klientów. Dzięki dołączeniu do Platformy zyskujemy większą swobodę biznesową i możliwość szybszego rozwoju. Jesteśmy dumni, że uczestniczymy w realizacji tak wyjątkowego projektu.” – mówi Michał Brzozowski, Prezes Zarządu Solidbrain.

Spółka Solidbrain została założona w 2014 roku w Krakowie przez Michała Brzozowskiego. Firma prowadzi działalność w obszarze dostarczania wyspecjalizowanych zespołów inżynierów softwarowych oraz projektów zarządzania i tworzenia oprogramowania w modelach serwisowych na zlecenie dla dużych firm międzynarodowych.

Dołączenie Solidbrain do budowanej Platformy pokazuje, że przyjęta przez inwestorów Oaktree Capital Management i Cornerstone Partners strategia rozwoju jest skutecznie i systematycznie realizowana. Należy jednak zaznaczyć, że nadal jesteśmy na początku drogi budowy Platformy, która będzie dostarczać globalnym korporacjom najwyższej jakości kompetencje, ekspertyzę i rozwiązania w najszybciej rozwijających się domenach jak cloud, devops, CRM, e-commerce, a także w obszarze cyberbezpieczeństwa” – podsumowuje Tomasz Pyrak, Prezes Zarządu IT Kontrakt.

IT Kontakt