Technologia

Mimo kryzysu, firmy w Polsce nie rezygnują z inwestycji w IT

Mimo kryzysu, firmy w Polsce nie rezygnują z inwestycji w IT

Wg badania Polcom i Intel „Inwestycje IT w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie. Perspektywa na lata 2022-2023” mimo pandemii, wojny i rozpędzającego się kryzysu, firmy widzą szanse w rozwoju technologicznym. Z zebranych danych wynika także, że przedsiębiorstwa dążąc do rozwoju biznesowego w nadchodzących latach nie mogą sobie pozwolić na pominięcie w swojej strategii udziału nowych technologii.

Echo pandemii Covid-19 

Wydarzeniem, które kładzie się cieniem na ostatnich trzech latach i które w tym czasie wywarło największy – zarówno pośredni, jak i bezpośredni – wpływ na gospodarkę jest oczywiście pandemia koronawirusa Covid-19.

Wywołało to lawinę nieprzewidzianych zdarzeń, których konsekwencje są odczuwane do dziś. To między innymi zerwane łańcuchy dostaw, lockdowny, które zmusiły firmy do przejścia na pracę zdalną i hybrydową czy polityka zero Covid w Chinach, fabryce świata. Wybuch pełnoskalowej wojny za wschodnią granicą bezpośrednio przełożył się na kolejne pogorszenie sytuacji gospodarczej – rosnącą inflację oraz szokowy wzrost cen energii. 

Perspektywy na przyszłość

W tej niepewnej perspektywie organizacje optują za krótszym horyzontem planowania wydatków związanych z informatyką. Prawie 2/3 badanych firm planuje wydatki w obszarze IT w pespektywie dwóch lat, natomiast największe badane przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 2000 pracowników, swój horyzont inwestycyjny najczęściej zamykają w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Dla zdecydowanej większości szybki rozwój nowych technologii będzie kołem napędowym dalszego postępu. Wysokie tempo automatyzacji i cyfryzacji dla 71% stanowi najlepszą szansę na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. Najpilniejsze inwestycje w czasie nie dłuższym niż 3 lata to m.in.: krytyczne systemy biznesowe, np. ERP, WMS i CRM czy rozwiązania w obszarze automatyzacji produkcji.

– W obliczu kryzysu firmy cyfryzują kolejne obszary działalności, przenosząc je przede wszystkim do środowiska chmury obliczeniowej. Przewagi, jakie dają łatwo skalowalne i elastyczne rozwiązania chmurowe są niezaprzeczalne i tę opinię potwierdzają ankietowani przedstawiciele dużych przedsiębiorstw – wskazuje Robert Czarniewski CFO oraz wiceprezes Polcom.

Rola chmury w cyfrowej transformacji

22% ankietowanych przyznało, że wspomniane wyżej wydarzenia ostatnich lat wpłynęły na przyspieszenie migracji kluczowych zasobów do chmury. To spory odsetek, biorąc pod uwagę fakt, że kolejne 44% miało za sobą ten krok już przed wybuchem pandemii. Z kolei 1/3 ankietowanych przyznaje, że chmura jest dla nich szansą na zastąpienie istniejących procesów, a 18% uważa, że rozwiązania chmurowe zdecydowanie przyspieszą procesy biznesowe.

24% z nich chmura pomogła osiągnąć oczekiwany poziom bezpieczeństwa o 40 lub więcej procent taniej, niż miałoby to miejsce przy wykorzystaniu innych modeli IT ­– dodaje Robert Czarniewski.

Obecne ciężkie dla biznesu czasy i niezbyt pozytywne perspektywy na najbliższą przyszłość nie zwalniają całkowicie firm z inwestycji w różne obszary IT. Transformacja cyfrowa oraz wykorzystanie potencjału, jaki dają nowe technologie to podstawowe sposoby na szukanie przewag konkurencyjnych, które są nieodzowne dla rozwoju organizacji.

– W wynikach badania widać wyraźnie, że odpowiedzią na wyzwania ostatnich i nadchodzących lat jest przyspieszenie transformacji cyfrowej, zarówno biznesu, jak i przemysłu. W dobie kryzysu firmy wiedzą, że muszą się rozwijać, mimo inflacji i niesprzyjających warunków ogólnogospodarczych – podsumowuje Czarniewski z Polcom.

 

Polcom