Technologia

Przyspieszona transformacja oparta na danych. Hewlett Packard Enterprise przedstawia HPE Ezmeral

789

Firma Hewlett Packard Enterprise (HPE) przedstawia HPE Ezmeral – mową markę i nowe portfolio oprogramowania, które zaprojektowano w taki sposób, aby pomóc organizacjom w transformacji aplikacji, danych oraz operacji od brzegu sieci aż do chmury. Zakres HPE Ezmeral obejmuje min. zarządzanie kontenerami, AI / ML i analitykę danych, kontrolę kosztów, automatyzację IT oraz operacji i bezpieczeństwa opartego na sztucznej inteligencji. Pozwala to na poprawę zwinności i wydajności organizacji, a także na pozyskanie wiedzy i przyspieszenie innowacji.

Portfolio HPE Ezmeral odgrywa istotną rolę w strategii HPE. Firma HPE wprowadziła również nowe usługi chmurowe w oparciu o HPE GreenLake, które zapewniają zwinne i spójne doświadczenie korzystania z chmury przy niższych kosztach. Jednocześnie HPE ogłosiło dostępność rozwiązań HPE Ezmeral Container Platform i HPE Ezmeral ML Ops za pośrednictwem usług chmurowych w oparciu o HPE GreenLake. Zapewni to jeszcze większą szybkość i łatwość w tworzeniu aplikacji kontenerowych, a także przyspieszy zwinność DevOps w cyklu życia ML.

Platforma kontenerowa HPE Ezmeral

Oprogramowanie platformy zapewnia elastyczność we wdrażaniu i zarządzaniu aplikacjami kontenerowymi na dużą skalę i w dowolnej infrastrukturze, mn.in. w centrach danych przedsiębiorstwa, obiektach kolokacyjnych oraz wielu chmurach publicznych i na brzegu sieci. Klienci mogą uruchamiać aplikacje natywne lub nienatywne dla rozwiązań chmurowych w kontenerach bez kosztownej refaktoryzacji i w tym samym czasie zarządzać wieloma klastrami Kubernetes za pomocą ujednoliconej płaszczyzny kontroli oraz korzystać z wysokowydajnego i rozproszonego systemu plików dla trwałych danych i aplikacji stanowych. Dostęp do tych rozwiązań jest możliwy dzięki sprawdzonym innowacjom HPE takim jak HPE Ezmeral Data Fabric oraz projekt open source KubeDirector. Teraz platforma kontenerowa HPE Ezmeral będzie również dostarczana jako usługa chmurowa za pośrednictwem HPE GreenLake.

HPE Ezmeral ML Ops – oprogramowanie to wykorzystuje konteneryzację, żeby usprawnić cały cykl życia modelu uczenia maszynowego w środowiskach lokalnych, chmurach publicznych, chmurach hybrydowych oraz środowiskach brzegowych. Rozwiązanie wprowadza proces podobny do DevOps i polega na standaryzacji procesu uczenia maszynowego skracając tym samym wdrażanie sztucznej inteligencji od miesiąca do kilku dni. Klienci czerpią również korzyści dzięki szybszemu wdrażaniu projektów analizy danych AI / ML, eliminując silosy danych, płynnie skalując je od pilotażu do produkcji oraz unikając dodatkowych kosztów i ryzyka związanego z przenoszeniem danych. Ponadto HPE Ezmeral ML Ops będą teraz dostępne za pośrednictwem HPE GreenLake.

Portfolio oprogramowania HPE Ezmeral pomaga organizacjom modernizować aplikacje, odblokowywać zasoby, a także automatyzować operacje, mówi Kumar Sreekanti, CTO and Head of Software w HPE. Nasze oprogramowanie w unikalny sposób pozwala klientom wyeliminować zablokowane i kosztowne starsze modele licencjonowania, pomaga przyspieszyć innowacje i obniżyć koszty, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo klasy korporacyjnej. Dzięki pracy ponad 8300 inżynierów oprogramowania HPE, którzy nieustannie wprowadzają innowacje do rozwiązań w zakresie chmury, możemy zdobywać klientów w każdym segmencie. Oprogramowanie HPE Ezmeral i usługi chmurowe dostarczane w modelu HPE GreenLake zrewolucjonizują branżę, oferując otwarte, elastyczne środowisko chmurowe w każdym miejscu.

Efektywne wykorzystanie danych stanowi fundament do wykorzystania potencjału każdego rządu, mówi dr Abdulla Al Kendi, p.o. Dyrektora ds. Technologii i Polityk Abu Dhabi Digital Authority. Właśnie to było powodem by Abu Dhabi Digital Authority (ADDA) nawiązało silne partnerstwo z HPE w zakresie cyfryzacji oraz inicjatyw dot. zaawansowanych danych. Kryzys wywołany COVID-19 zapoczątkował nowy rozdział naszej współpracy z HPE. Korzystając z rozwiązania HPE Ezmeral ML Ops, ADDA wdraża najnowocześniejsze narzędzia do analizy danych i sztucznej inteligencji / ML. Pomaga to w opracowaniu inteligentnych polityk, które mają na celu odbudowę i powstrzymywanie, przygotowanie i zarządzanie zachorowaniami, a także wzrost gospodarczy i rewitalizację. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej wydajności oprogramowania HPE Ezmeral ML Ops i bardzo wspieramy kroki, które HPE podejmuje w celu dostarczenia oprogramowania MLOps za pośrednictwem HPE GreenLakei.

AI / ML odgrywa rolę katalizatora innowacyjności, skalowalności i odporności dla biznesu w dzisiejszym świecie, mówi dr Mats Nordlund, członek zarządu AI.se i Dyrektor ds. Badań i Innowacji w Zenuity. AI innovation of Sweden (AI.se) współpracuje z ponad 70 partnerami w celu wzmocnienia konkurencyjności szwedzkiego przemysłu i zapewnienia bezpieczeństwa. Jesteśmy dumni ze współpracy z HPE, a także z ich rozwoju w zakresie nowych usług chmurowych GreenLake ML Ops. Mając na celu przyspieszenie badań nad sztuczną inteligencją prowadzimy współpracę i wymianę międzybranżową. Bardzo nas cieszy to, że HPE występuje jako partner w zakresie wprowadzania innowacji w obszarze fabryk danych i opracowywania modeli ML na dużą skalę. Ponadto nasza firma jest podekscytowana współpracą z ekspertami HPE w zakresie testowania, uczenia się i wprowadzania innowacji w nowej propozycji HPE Ezmeral ML Ops. Wspólnie wypracowaliśmy sposoby udoskonalenia funkcjonalności i kompatybilności oferty, które naszym zdaniem będą służyć AI.se, a także innym partnerom HPE w poszerzaniu możliwości ML niezbędnych dla sukcesu w biznesie.

Zaangażowanie na rzecz Open Source

HPE aktywnie uczestniczy w the Cloud Native Computing Foundation (CNCF) oraz społeczności Kubernetes, gdzie realizuje projekty typu open source, wśród nich są: KubeDirector, Secure Production Identity Framework for Everyone (SPIFFE) i SPIFFE Runtime Environment (SPIRE). Projekty te są kluczowym elementem strategii HPE Ezmeral i służą do zapewnienia otwartego i elastycznego portfolio oprogramowania, które pomaga klientom być niezależnym od dostawcy.

  • Kluczowym elementem platformy kontenerowej HPE Ezmeral jest współtworzony przez HPE projekt polegający na rozwiązaniu open source – KubeDirector. Projekt ten zapewnia możliwość uruchamiania monolitycznych aplikacji nienatywnych dla chmury (tj. aplikacje złożone, stanowe, skalowalne klastry aplikacji wymagające trwałej pamięci masowej) na Kubernetes.
  • Przejęcie platformy usługowej Scytale w lutym 2020 r. dedykowanej dla zapewnienia bezpieczeństwa rodzimemu środowisku chmurowemu tylko podkreśliło zaangażowanie firmy w ekosystem open source i stały wkład w projekty typu open source, w tym SPIFFE i SPIRE.
  • 22 czerwca CNCF ogłosił przejście SPIFFE i SPIRE ze środowiska testowego do projektów hostowanych na poziomie inkubacji. Jest to ważny krok na ścieżce rozwoju, oznaczający dalszą ewolucję i wprowadzenie projektów na rynek.
  • Od kiedy projekty SPIFEE i SPIRE dołączyły do CNFF, zyskały one na popularności i zostały wdrożone przez wiele znanych firm wśród których są Bloomberg, Bytedance, Pinterest, Square, Uber i Yahoo Japan. SPIRE cechuje się prężnie rozwijającą się społecznością programistów, ciągłym przepływem zobowiązań i połączonych udziałów takich organizacji jak Amazon, Bloomberg, Google, Hewlett-Packard Enterprise, Pinterest, Square, TransferWise i Uber.

Nazwa HPE Ezmeral pochodzi od hiszpańskiego słowa „esmeralda” i oznacza „szmaragd”. Uważa się, że szmaragdy nadają moc i zdolność przewidywania przyszłości, wzmacniają inteligencję, mogą złagodzić stres i wzmocnić odporność. By wydobyć całe piękno szmaragdu, szlifuje się go fasetowo, nadając mu kształtu – proces ten jest podobny do cyfrowej podróży transformacyjnej, którą odbywają nasi klienci. Więcej o strategii HPE Ezmeral, portfolio oraz wprowadzeniu marki na rynek na blogu Kumar Sreekanti, CTO i Head of Software W HPE.

Hewlett Packard Enterprise