Technologia

W Łodzi pojawi się 400 nowych miejskich kamer

W Łodzi pojawi się 400 nowych miejskich kamer

Urząd Miasta Łodzi podpisał umowę na największą dotychczas rozbudowę systemu monitoringu miejskiego. Do końca 2023 r. uruchomionych zostanie 421 kamer w 108 punktach kamerowych. Pierwsze nowe kamery rozpoczną pracę jeszcze w tym roku.

Pod koniec czerwca Urząd Miasta Łodzi podpisał umowę na rozbudowę Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego w Łodzi. W efekcie wykonawca, firma Sprint S.A., która w ostatnich latach uruchomiła w Łodzi kilkaset kamer zlokalizowanych w 281 punktach kamerowych, dostarczy, zamontuje i uruchomi łącznie 421 nowych kamer. Dzięki temu powstanie kolejnych 108 punktów kamerowych. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych instalacji, każdy z nich będzie składał się z jednej kamery obrotowej i trzech lub czterech kamer o stałej pozycji.

Łódzka rewitalizacja to nie tylko remonty, porządkowanie naszej wspólnej przestrzeni i usprawnianie funkcjonowania miejskiej infrastruktury. To także poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Łodzianie jasno opowiedzieli się za rozszerzaniem systemu monitoringu miejskiego, głosując na jego rozbudowę w Łódzkim Budżecie Obywatelskim. Teraz do nas należy realizacja tego zadania. Każda nowa inwestycja w system monitoringu realnie wpływa na wzrost jakości życia w mieście. Dla służb miejskich to dodatkowa możliwość szybkiej reakcji zanim dojdzie do incydentu lub udzielenia pomocy po wypadku. Monitoring skutecznie odstrasza także wandali, których wybryki to dodatkowe koszty dla nas wszystkich. – mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

Rozbudowa monitoringu miejskiego obejmie 8 obszarów w centrum miasta, które są w trakcie rewitalizacji. Większość nowych punktów wybudowanych zostanie na obszarze, którego granice wyznaczają al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Park Staromiejski, ul. Targowa i Zachodnia. Poza tym nowe kamery pojawią się na Legionów, Mielczarskiego i Ogrodowej (na odcinku od Zachodniej do Cmentarnej). W tej części miasta nowe elementy systemu (sieć światłowodowa, punkty kamerowe, punkty SOS) wypełnią lukę pomiędzy elementami rozmieszczonymi w Śródmieściu, a tymi, które istnieją już na Kozinach.

Łódź już teraz posiada jeden z najbardziej rozbudowanych systemów monitoringu miejskiego w Polsce. Jest w ścisłej czołówce pod względem liczby uruchomionych kamer. Po zakończeniu rozbudowy może nawet wysunąć się na pierwsze miejsce. Cieszę się, że możemy uczestniczyć w kolejnym projekcie dotyczącym monitoringu w Łodzi. Zwłaszcza że jego zalety doceniają nie tylko władze miejskie i służby publiczne, ale i sami mieszkańcy. Zauważyliśmy, że praktycznie co roku zgłaszane są propozycje budowy kolejnych punktów kamerowych w tzw. Budżetach Obywatelskich. Tylko przez ostatnie 3 lata mieliśmy możliwość uruchomienia, 27 punktów w 5 różnych projektach zgłoszonych przez mieszkańców – mówi prezes firmy Sprint, Waldemar Matukiewicz.

Oprócz kamer powstaną też punkty SOS

Ważnym elementem rozbudowy Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego będzie także rozbudowa systemu powiadamiania SOS. Punkty SOS to dobrze oznakowane miejsca, zlokalizowane w parkach, na skwerach czy alejkach spacerowych, umożliwiają one szybką komunikację z dyżurującym operatorem monitoringu. Punkty SOS montuje się w miejscach, które nadzoruje monitoring miejski. Stanowią one uzupełnienie systemu komunikacji głosowej pomiędzy operatorami monitoringu. System znacznie ułatwia pracę dyspozytorów i jest kluczowy w sprawnej obsłudze i koordynacji działań, zwłaszcza gdy interweniują funkcjonariusze kilku służb.

Ponadto punkty kamerowe w systemie monitoringu miejskiego są sukcesywnie uzupełniane o głośniki do przekazywania mieszkańcom komunikatów i ostrzeżeń. Urządzenia instalowane są głównie w okolicy miejsc spotkań mieszkańców, np. placów zabaw. Dzięki nim operator może natychmiast zareagować na incydenty – pouczyć osoby zachowujące się nieodpowiednio lub odstraszyć wandali. Bardzo często takie upomnienie natychmiast rozwiązuje problem.

Do końca 2023 r. nad bezpieczeństwem w Łodzi będzie czuwało ponad 1200 kamer.

Obecnie łódzki System Monitoringu Miejskiego składa się z 770 urządzeń umieszczonych w 281 punktach na terenie miasta. Po rozbudowie pod koniec 2023 roku system będzie liczył ponad 1200 kamer, działających w ponad 400 lokalizacjach (w międzyczasie realizowane są mniejsze rozbudowy systemu: wdrożenie monitoring 2022, projekty zgłaszane przez mieszkańców w ramach BO i inne).

Z systemu korzysta wiele instytucji – Straż Miejska w Łodzi, w której siedzibie zlokalizowane jest główne centrum oglądowe, na które składa się kilkanaście stanowisk operatorskich oraz ściana wideo z bieżącym podglądem obrazu z kamer, a także Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi oraz Komenda Wojewódzka i Komenda Miejska Policji (która również korzysta z dużej ściany wizyjnej).

Podpisana w czerwcu umowa opiewa na kwotę 12 i pół miliona zł brutto i zakłada realizację prac w 3 etapach: do końca 2022 roku, do połowy i końca 2023 roku.