Technologia

Wrocław rośnie w siłę na polskim rynku usług informatycznych

919

Wrocław rośnie w siłę na polskim rynku usług informatycznych. W stolicy Dolnego Śląska pracuje ponad 30 tys. informatyków. Plasuje to Wrocław na trzecim miejscu w Polsce, pod względem wielkości rynku usług IT. Miasto ma realną szansę na utrzymanie wysokiej pozycji w ogólnopolskich rankingach. Sprzyjającą koniunkturę nakręca m.in. szybki rozwój nowoczesnych technologii informatycznych.

Niebawem do powszechnego użycia wejdą podłączone do Internetu pralki, lodówki, które „same” zrobią zakupy w sieci. Technologiczna rewolucja przyspieszy również rozwój branży motoryzacyjnej. Tak poważne zmiany będą możliwe m.in. dzięki podłączeniu ogromnej ilości urządzeń do Internetu. Analitycy, monitorujący branżę informatyczną przewidują, że w ciągu najbliższych 10 lat aż 500 miliardów urządzeń zostanie podłączonych do Internetu.

Do wprowadzenia technologicznej rewolucji potrzebni są wszechstronnie wykształceni specjaliści, których brakuje. W odpowiedzi na ten problem globalna firma informatyczna GlobalLogic i Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wspólnie stworzyły koncepcję laboratorium Internetu Rzeczy. Laboratorium uruchomiono na kierunku informatyka, studenci będą z niego korzystać w ramach przedmiotów związanych z Internetem Rzeczy.

Wykłady i zajęcia warsztatowe

Inaugurację działalności Laboratorium poprzedziły wykłady m.in. na temat możliwości zastosowań Internetu Rzeczy, we współczesnej gospodarce. Były to m.in.:

  • "Internet of Things - inteligenta przyszłość" - Dmytro Shestachuk, Solution Architect, Embedded Coordinator GlobalLogic,
  • "Wdrożenie Laboratorium IoT w WSB Wrocław" - Jakub Przybylski, Dawid Zaraza WSB Wrocław, kierunek Informatyka.

Odbyły się także zajęcia warsztatowe: IoT - Praktyczne połączenie ze zdalnym serwerem - Tymoteusz Lipiński, Software Engineer GlobalLogic.

Przyszłość dla najzdolniejszych

To pierwszy na Dolnym Śląsku i jeden z pierwszych w Polsce projektów edukacyjnych, który posiada tak wszechstronnie rozbudowany program zajęć m.in. z zakresu zastosowania technologii informatycznych w obszarze Internetu Rzeczy – mówi Piotr Krzysztofik Prezes GlobalLogic Polska i Chorwacja. – Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Jest to okazja do zapoznania studentów z działalnością naszej firmy, a w przyszłości do pozyskania do pracy najzdolniejszych uczestników tego przedsięwzięcia.

Pomysły na rozwój Laboratorium

Rozpoczęcie działalności Laboratorium to początek wieloletniego projektu. Jego założenia będą modyfikowane. Dzięki temu dostosujemy formułę naszego przedsięwzięcia do realiów otaczającej rzeczywistości, która podlegają ciągłym zmianom – stwierdza Sebastian Sobczyk, menedżer kierunku informatyka w WSB we Wrocławiu. – Już teraz mamy szereg pomysłów na rozwój Laboratorium. W tym kontekście chciałbym wspomnieć o planach rozszerzenia zakresu działania Laboratorium, gdyż obszar Internetu Rzeczy jest bardzo szeroki. Będzie wiązało się to także ze zwiększeniem ilości zajęć, jak również doposażeniem laboratorium w najnowsze technologie mające zastosowanie w obszarze związanym z Internetem Rzeczy.

Inicjatywa GlobalLogic Education

Laboratorium we Wrocławiu to kolejne laboratorium uruchomione przez firmę w ramach inicjatywy GlobalLogic Education. Pierwsze - Automotive Lab - powstało w 2018 roku, w ramach współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Celem obu projektów jest kształcenie młodej kadry inżynierskiej.

Korzystna współpraca

Współpraca między GlobalLogic i WSB rozpoczęła się w marcu 2019. Już w kwietniu 2019 roku przedstawiciele firmy wzięli udział w Make IT Simple – dniu otwartym kierunku studiów informatyka zorganizowanym przez WSB. W czerwcu 2019 została podpisana oficjalna umowa o współpracy. Na mocy tej umowy GLobalLogic nadano oficjalny tytuł Partnera Biznesowego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Firma dołączyła również do Rady Biznesu dla kierunku studiów informatyka, dzięki czemu będzie mogła pełnić funkcję doradczą dla uczelni i pomagać w tworzeniu programów studiów, które odpowiadają potrzebom rynku pracy oraz aktualnym trendom technologicznym.

GlobalLogic Polska