Wiadomości

10 faktów, które wpłyną na rozwój logistyki ostatniej mili

10 faktów, które wpłyną na rozwój logistyki ostatniej mili

Wraz z rosnącą populacją w europejskich miastach i wzrostem sprzedaży detalicznej online, będziemy obserwować znaczący rozwój logistyki ostatniej mili. Polska wraz z Hiszpanią zostały sklasyfikowane jako najszybciej rozwijające się gospodarki, co ma przełożyć się na wzrost sprzedaży detalicznej online. Tym samym, Warszawa zajęła 6. miejsce wśród 800 europejskich miast pod kątem przewidywanego wzrostu sprzedaży online w ciągu najbliższych 5 lat. W najnowszym raporcie „Europe’s Last Mile. European Logistics Report 2022”, analitycy wymieniają 10 najważniejszych wniosków wynikających z analizy europejskiego rynku, które wytyczą trendy na najbliższe lata.

20%-25% powierzchni magazynowej e-commerce to last mile

Na podstawie analizy działalności operatorów w segmencie logistyki ostatniej mili w Wielkiej Brytanii i w Europie kontynentalnej (gdzie głównie wykorzystywany jest model hub & spoke w dystrybucji), 20%-25% całkowitej powierzchni magazynowej znajdowało się w obiektach dedykowanych do obsługi dostaw na odcinku ostatniej mili.

Popyt na logistykę ostatniej mili

Oceniamy, że na każdy wydany 1 miliard euro w segmencie detalicznej sprzedaży online będzie potrzebne 24 tys. m kw. miejskiej powierzchni magazynowej. Na siedmiu największych rynkach

e-commerce Europy kontynentalnej – we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, w Holandii, w Szwecji i w Polsce – wartość sprzedaży detalicznej online wyniosła około 293 mld euro w 2021 r.

Więcej powierzchni

Wraz z jej przewidywanym wzrostem na poziomie 48% do 2026 roku można oszacować, że w wymienionych krajach rynek do tego czasu będzie potrzebował dodatkowo 3,5 mln m kw. powierzchni ostatniej mili do jej obsługi. W Polsce może to być 536 tys. m kw.

Wzrost sprzedaży online

Na 7 największych rynkach sprzedaży e-commerce w kontynentalnej Europie (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia, Szwecja i Polska) wskaźnik penetracji online określający jaki procent populacji korzysta z zakupów online wynosi obecnie 15,6%. Szacujemy, że do 2026 wzrośnie do poziomu 19,3%.

W Niemczech potrzeba najwięcej powierzchni

Największe zapotrzebowanie na powierzchnię logistyczną ostatniej mili spodziewane jest w Niemczech. Przyrost populacji wraz z rosnącą sprzedażą e-commerce spowoduje wzrost zapotrzebowania na 1,37 mln m kw. w ciągu najbliższych 5 lat.

Grand Paris i niemieckie miasta z najwyższą sprzedażą online

Te miasta dominują w zakresie zapotrzebowania na nową powierzchnię logistyczną spełniającą kryteria ostatniej mili. Trzy miasta z paryskiej aglomeracji (Paryż, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis) i 4 niemieckie (Berlin, Monachium, Hamburg, Kolonia) znajdują się w czołówce 10 europejskich lokalizacji z największym potencjałem rozwoju dla logistyki ostatniej mili.

Paryż najlepszy dla inwestorów

Paryż znalazł się na 1. miejscu w zestawieniu najlepszych lokalizacji w Europie kontynentalnej z uwagi na wysoki poziom wydatków na zakupy online oraz duże zagęszczenie ludności (i tym samym najwyższy poziom wydatków na zakupy online na metr kwadratowy). Berlin z dużą gęstością zaludnienia i potencjałem demograficznym znalazł się na 2. miejscu.

Polska i Hiszpania najszybciej rozwijającymi się gospodarkami

Z siedmiu krajów, które uwzględniliśmy w naszej analizie, Polska i Hiszpania mają być najszybciej rozwijającymi się gospodarkami w ciągu następnych pięciu lat. Doprowadzi to do wzrostu poziomu wydatków konsumpcyjnych i wzrostu sprzedaży detalicznej. To bezpośrednio przełoży się na większe zapotrzebowanie na logistykę miejską. Do 2026 roku w Polsce może być zapotrzebowanie na 536 tys. m kw. a w Hiszpanii na 378 tys. m kw.

Dynamiczny wzrost sprzedaży detalicznej online w Warszawie

Polska ma szóstą co do wielkości populację w Europie i chociaż obecnie rynek e-commerce jest relatywnie mały, to przewidywany wzrost gospodarczy, prognozy dla sprzedaży detalicznej i internetowej wskazują, że wskaźnik penetracji sprzedaży online będzie szybko rósł. Warszawa jest na 6. miejscu pośród 800 europejskich miast, pod kątem przewidywanego wzrostu sprzedaży online w ciągu najbliższych 5 lat.

Dobre perspektywy wzrostu dla sektora e-commerce w niemieckich miastach

Sześć niemieckich miast znajduje się w czołówce 10 rynków z najszybciej rozwijającym się sektorem e-commerce (Berlin, Monachium, Hamburg, Kolonia, Frankfurt, Stuttgart). Wpływ na to ma rosnący procent populacji korzystającej z zakupów online, wielkość rynków i wysoki poziom wydatków w segmencie sprzedaży detalicznej.

Autor: Michał Kozdrój, Head of Industrial Agency, Knight Frank