Wiadomości

2 mld zł na tworzenie małych firm

1 318

2 mld zł przeznaczy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pomoc w tworzeniu i rozwijaniu mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich . Wnioski można składać od 15 do 26 kwietnia br. Maksymalna wysokość dotacji to 300 tys. zł.

Wnioski na działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ARiMR będzie przyjmowała w 15 województwach (z wyjątkiem woj. wielkopolskiego, gdzie pieniądze zostały już wykorzystane).


O dofinansowanie z PROW mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i chcą na wsi otworzyć lub rozwijać mikroprzedsiębiorstwo. Za takie przedsiębiorstw, zgodnie z definicją UE, uważa się firmę zatrudniające do 10 osób, której obrót nie przekroczy 2 mln euro rocznie.


Wysokość dotacji zależy od liczby utworzonych miejsc pracy. Maksymalnie przedsiębiorcy mogą otrzymać do 300 tys. zł. Na utworzenie jednego miejsca pracy Agencja dopłaci do 100 tys. zł, za dwa stanowiska - do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej można otrzymać do 300 tys. zł. Agencja dofinansuje do 50 procent poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy. O przyznaniu pomocy zdecyduje suma punktów. Brane pod uwagę będą takie kryteria jak: bezrobocie w powiecie, dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Najwięcej punktów dostaną zatem osoby, które mieszkają w biednej gminie, gdzie jest duże bezrobocie, i zadeklarują utworzenie co najmniej trzech miejsc pracy.
Opracowanie CeBiM na podstawie PAP, kwiecień 2013