Wiadomości

600 mln złotych wesprze tworzenie infrastruktury światłowodowej w Polsce

  • Kredyt EBI w wysokości 600 mln PLN (130 mln EUR) wesprze tworzenie infrastruktury światłowodowej w regionach Polski o niedostatecznym zasięgu sieci.
  • Sieć umożliwi znaczne zwiększenie szybkości połączeń dostępnych dla użytkowników końcowych i do 2025 roku obejmie około 2,4 mln gospodarstw domowych.
  • EBI pełni funkcję jednego z głównych kredytodawców dla projektu, który będzie finansowany również przez banki prywatne.

Obszary Polski, na których do tej pory nie było sieci o dużej przepustowości, zyskają superszybki (powyżej 100 Mb/s) dostęp do internetu dzięki budowie sieci FTTH (ang. fibre to the home) w ramach projektu finansowanego m.in. przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Bank udzielił kredytu w wysokości 600 mln PLN spółce telekomunikacyjnej Światłowód Inwestycje, której współwłaścicielami są Orange Polska i APG, holenderski fundusz emerytalny. Światłowód Inwestycje sfinalizował transakcję i tym samym uzyskał dostęp do finansowania w łącznej wysokości 3,1 mld PLN, które obejmuje kredyt udzielony przez EBI. Sieć firmy Światłowód Inwestycje ma dotrzeć do 2,4 mln gospodarstw domowych do końca 2025 roku.

Według Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego Komisji Europejskiej za rok 2020, zawierającego aktualny zestaw wskaźników dotyczących cyfryzacji i transformacji cyfrowej dla krajów UE, Polska należy do najmniej zaawansowanych państw w Europie pod względem stopnia cyfryzacji. W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce nastąpiła znaczna poprawa w zapewnianiu dostępu do internetu. Znajduje to odzwierciedlenie w ponadprzeciętnej dostępności bardzo szybkiego internetu, jak również dostępu do szerokopasmowej telefonii komórkowej. Jednocześnie ogólna liczba użytkowników stacjonarnych łączy szerokopasmowych jest niższa od średniej w UE, a różnica ta pogłębia się od 2015 roku. Niska dostępność internetu stacjonarnego jest szczególnie widoczna na obszarach o mniejszej gęstości zaludnienia.

Ponieważ około 80% projektu jest realizowane w regionach spójności, będzie on skierowany w szczególności do obszarów o niedostatecznym zasięgu sieci. Ponadto projekt wpisze się w działania w dziedzinie klimatu dzięki oszczędnościom energii generowanym przez użytkowników końcowych podłączonych do sieci FTTH.

„Zielona i cyfrowa transformacja mają kluczowe znaczenie dla umożliwienia zdrowej odbudowy po pandemii COVID-19” – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, która odpowiada za działalność EBI w Polsce. „Projekt ten zmniejszy dystans dzielący Polskę od reszty krajów UE pod względem zasięgu ultraszybkich łączy szerokopasmowych. Szybki internet otwiera przed ludźmi i przedsiębiorstwami szereg nowych możliwości – od telepracy przez nauczanie domowe po dzielenie się wiedzą. Pandemia pokazała, że zaawansowane rozwiązania cyfrowe są podstawą silnych i zdrowych gospodarek i społeczeństw”.

„Wysokiej jakości łączność stała się ważniejsza niż kiedykolwiek. W Orange widzimy to na własne oczy. Od 2015 roku zainwestowaliśmy blisko 3,9 mld PLN w budowę superszybkich łączy światłowodowych. Nowe łącza światłowodowe budujemy zarówno w większych miastach, jak i w małych miejscowościach – dziś korzysta z nich już prawie 5,5 mln polskich gospodarstw domowych. Usuwanie czarnych plam zawsze należało do naszych priorytetów. Współpracujemy z władzami nad rozwiązaniem tego problemu, m.in. poprzez prowadzenie w całym kraju projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Światłowód Inwestycje to nowy gracz na hurtowym rynku telekomunikacyjnym w Polsce, gotowy inwestować w nowoczesną i wydajną sieć głównie na obszarach o niedostatecznym zasięgu. Wierzymy, że przyczyni się to do cyfryzacji polskiej gospodarki i pomoże w walce z wykluczeniem cyfrowym” – powiedział Julien Ducarroz, prezes zarządu Orange Polska.

Oprócz EBI szereg innych banków krajowych i międzynarodowych zapewnia finansowanie zewnętrzne: BNP Paribas Bank Polska, ING Bank, Santander Bank Polska i Société Générale BGK, KfW Ipex, mBank, Bank Pekao, PKO BP oraz Raiffeisen Bank International.

Europejski Bank Inwestycyjny