Wiadomości

Abonament RTV w 2023 roku - ile wynosi opłata i jak uzyskać zniżkę?

Abonament RTV w 2023 roku - ile wynosi opłata i jak uzyskać zniżkę?

Obowiązek płacenia abonamentu RTV spoczywa na każdym, kto posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny. Dotyczy to zarówno osób prywatnych, posiadających odbiorniki w gospodarstwach domowych, jak i właścicieli firm. Jakie są stawki abonamentu w 2023 roku, kto i kiedy musi zapłacić, a kto jest z opłat zwolniony? Jak można uzyskać 10% zniżkę na abonament RTV?

Zgodnie z ustawą z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych każda osoba, która weszła w posiadanie sprawnego odbiornika radiowego lub telewizyjnego, ma obowiązek dokonania rejestracji urządzenia w ciągu 14 dni.  Można to zrobić w placówkach stacjonarnych lub na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. Stawki abonamentu wyznacza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, natomiast za pobór opłat abonamentowych odpowiada Poczta Polska. 

Abonament radiowo-telewizyjny - stawki i terminy w 2023 roku

Podstawowe stawki abonamentu RTV w 2023 r. wynoszą:

- za używanie odbiornika radiofonicznego - 8,70 zł za jeden miesiąc,

- za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego - 27,30 zł za jeden miesiąc.

Opłatę należy uiścić do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Wpłaty można także dokonać z góry za cały rok lub za wybrane miesiące. Płatność z góry za cały rok lub za okresy kilkumiesięczne pozwala uzyskać zniżki na abonament.

Jak uzyskać 10% zniżkę na abonament RTV? Data graniczna to 25 stycznia

Zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2023 wynoszą:

1) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

2) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

3) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

4) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry. Kluczowa jest tu natomiast data wpłaty – aby obowiązywała zniżka, abonament należy opłacić do 25 stycznia 2023 r. Wtedy za cały rok użytkowania odbiornika RTV abonent zapłaci 294,90 zł, a za rok użytkowania samego odbiornika radiofonicznego 94,00 zł.

Warunkiem uzyskania zniżek od 3% do 5% (płatność z góry za kilka miesięcy użytkowania) jest uiszczenie opłaty abonamentowej z wyprzedzeniem, tj. do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Kto jest zwolniony z obowiązku opłacania abonamentu RTV?

Z opłacania abonamentu RTV jest zwolnionych łącznie kilka milionów Polaków – są to wszyscy, którzy zaliczają się m.in. do grup wymienionych w art. 4 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Należą do nich m.in.: osoby powyżej 75. roku życia, osoby, u których stwierdzono znaczny stopień niepełnosprawności, osoby całkowicie niezdolne do pracy lub posiadające pierwszą grupę inwalidzką, bezrobotni oraz obywatele od 60. roku życia, którzy pobierają świadczenie emerytalne nie przekraczające połowy przeciętnej pensji.

Ponadto, zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, z opłacania abonamentu RTV zwolnieni są także m.in.  inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci mający status osób represjonowanych, czy członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających do śmierci rentę z tytułu inwalidztwa.

Do uzyskania zwolnienia z opłat abonamentowych konieczne jest przedstawienie w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego uprawnienia wraz ze stosownym oświadczeniem.

Jaka jest kara za niepłacenie abonamentu RTV?

Kara za niepłacenie abonamentu opiewa na kwotę będącą trzydziestokrotnością miesięcznej opłaty abonamentowej, czyli w przypadku użytkowania odbiornika RTV: 819,00 zł.

Redakcja