Wiadomości

Akademickie centrum Polski

1 121

Łódź, położona w samym centrum Polski i Europy, to prężnie rozwijający się jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w kraju. Miasto, w którym ulokowane są 23 uczelnie – 6 państwowych i kilkanaście prywatnych, to symbol akademickiego prestiżu, a zarazem przykład doskonałej współpracy ośrodków szkolnictwa wyższego z biznesem.

Studentom miasto oferuje, oprócz bogatej oferty edukacyjnej, niepowtarzalny klimat, bo warto pamiętać, że Łódź to miasto, które dynamicznie się rozwija, nieprzerwanie zaskakuje, inspiruje i pociąga, a zarazem przyciąga – nowych inwestorów i ciekawych artystów, osoby związane ze środowiskiem filmowym, muzycznym, twórców mody i designu.

Trzy największe uczelnie państwowe w Łodzi to Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny, na których łącznie kształci się ok. 68 tys. studentów. Uniwersytet Łódzki oferuje ponad 70 kierunków kształcenia na 12 wydziałach, a także posiada rozbudowaną sieć kontaktów z instytucjami partnerskimi na całym świecie, również w ramach programu Erasmus, który umożliwia wymianę studentów. Politechnika Łódzka to jedyna uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju, kształcąca obecnie ok. 20 tys. studentów na 9 wydziałach. Warto wspomnieć, że Politechnika Łódzka należy do wiodących uczelni technicznych w kraju, a jej renomę potwierdza czwarte miejsce w rankingu miesięcznika „Perspektywy”.

Akademickie centrum Polski

Biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców działających na terenie miasta, sukcesywnie rozwijana jest oferta studiów w językach obcych. Oprócz kierunków prowadzonych na uczelniach w języku angielskim, takich jak informatyka i ekonometria, czy specjalność amerykanistyka i mass media w ramach stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim oraz biotechnologia czy informatyka na Politechnice Łódzkiej, realizowane są także zajęcia w językach niemieckim i francuskim. Studia takie dają absolwentom możliwości kształcenia, nie tylko kierunkowego, ale także językowego, co stwarza szansę na zdobycie kwalifikacji i przewagi na rynku pracy.

Zarówno z perspektywy obecnych i przyszłych studentów uczelni, jak i firm, które chcą ulokować się w mieście, ważna jest rozszerzająca się z roku na rok oferta kierunków studiów. Świadectwem doskonałej współpracy środowiska akademickiego z biznesem jest tworzenie kierunków odpowiadających na potrzeby firm. Wśród nich jest np. oferowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego – lingwistyka dla biznesu, która w momencie powstania wspierana była przez firmy działające w sektorze BPO – Globalne Centrum Biznesowe Hewlett-Packard (HP GBC) oraz Infosys BPO Poland. W ramach tego kierunku studenci kształcą się w zakresie znajomości dwóch języków obcych (angielskiego i innego, do wyboru: niemieckiego, francuskiego lub włoskiego) ze szczególnym naciskiem na znajomość języka odpowiadającego na potrzeby firm BPO oraz IT. Dodatkowo, studenci zdobywają wiedzę z obszaru finansów i księgowości, a także w innych obszarach, takich jak komunikacja z klientem, negocjacje, które mogą być przydatne w pracy w międzynarodowych korporacjach.

Innym przykładem odpowiedzi na potrzeby biznesu jest utworzenie przez Uniwersytet Łódzki, we współpracy z firmami partnerskimi Accenture i mBank, nowego kierunku studiów – bankowość i finanse cyfrowe, na którym już od października studenci będą mogli zdobywać kompetencje informatyczne w powiązaniu ze znajomością systemu finansowego. Dzięki połączeniu kwalifikacji z obu tych dziedzin absolwenci będą mogli robić karierę w wielu obszarach gospodarki, w tym w bankach, firmach konsultingowych oraz podmiotach współpracujących z nimi.

Politechnika Łódzka od października 2015 r. oferować będzie dwuletnie studia drugiego stopnia, prowadzone w języku angielskim, które są przygotowane z myślą o osobach wiążących swoją przyszłość z mechaniką i pragnących rozwijać karierę w firmach działających z przemyśle maszynowym, lotniczym, transporcie, takich jak Bosch, Airbus, GE, PSA Peugeot Citroën, czy PESA – Advanced Mechanical Engineering. Zapotrzebowanie na studentów tego kierunku zgłosił już Airbus Helicopters.

Co więcej, od roku akademickiego 2015/2016 uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną o nowe kierunki odpowiadające na potrzeby zgłaszane przez rynek, takie jak inżynieria kosmiczna, technologia kosmetyków, systemy sterowania inteligentnymi budynkami, inżynieria biomedyczna, czy chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia. W przygotowaniu jest także kierunek inżynieria zarządzania, zapewniający przygotowanie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Szkoły wyższe w Łodzi współpracują ze środowiskiem biznesowym również na innych polach, organizując m.in. rady biznesowe, współpracując z biurami karier oraz organizując i uczestnicząc w akademickich targach pracy. Z inicjatywy Politechniki Łódzkiej powstała również inicjatywa pod nazwą ICT Polska Centrala Klaster, w ramach której aktywnie współpracują podmioty zainteresowane rozwojem technologii i technik informacyjnych oraz komunikacyjnych. Aktualnie klaster ma 23 uczestników, m.in. firmy Accenture, AMG.net, Comarch, Cybercom, Ericpol, Fujitsu, GFT, Infosys, czy TomTom.

Nie do przecenienia jest także realizowany przez Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Łodzi program Młodzi w Łodzi, który ma na celu zachęcenie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z miastem, a także budowanie jego pozytywnego wizerunku, sprzyjającego rozwojowi zawodowemu. Poszczególne inicjatywy programu są realizowane we współpracy z największymi łódzkimi uczelniami oraz wiodącymi pracodawcami, których już ponad stu przystąpiło do programu. Wśród tych projektów można wymienić m.in. portal praktyk i staży, program stypendialny, bezpłatne szkolenia, czy konkurs Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Biznes.

Łódź to miejsce ciekawe, dynamiczne, ulegające przeobrażeniom, miejsce, w którym kreuje się kadry dla biznesu i biznes dla kadr. Potrzeby oraz oczekiwania pracodawców są dla miasta priorytetem, a dobra współpraca z biznesem kluczem do sukcesu.

Łódź