Wiadomości

Aktualna sytuacja i wyzwania firmowe w obszarach miękkich

Dzisiejszy odcinek, to podsumowanie spotkania: Nowe formy integracji, wolontariatu i angażowania pracowników. Podczas tego spotkania wspólnie z zaproszonymi gośćmi rozmawialiśmy o aktualnej sytuacji oraz wyzwaniach, przed którymi stoją obecnie firmami w kontekście pandemii, pracy zdalnej, konfliktu na Ukrainie oraz sytuacji gospodarczej. Rozmowa dotyczyła głównie obszarów miękkich i spraw pracowniczych, obejmujących obszary: CSR, wolontariatu pracowniczego, employer brandingu, czy też realizacji innowacyjnych projektów społecznych, które wspierają osiąganie celów biznesowych.

Gośćmi spotkania byli:

  • Adam Piwek – Goldenline i HRlink
  • Weronika Pernak – ENEA S.A.
  • Małgorzata Zarzeczna – Nokia

Ostatnie miesiące pokazały jak dynamika zmian otoczenia wpływa na funkcjonowanie firm i korporacji oraz jakie są konsekwencje tych zmian. W tym odcinku definiuję i omawiam 5 wyzwań ważnych z punktu widzenia środowiska biznesowego. Może już mierzysz się z nimi w swojej firmie, może jako organizacja pozarządowa pomagasz firmie rozwiązać dany problem? Pamiętaj współpraca to klucz do sukcesu. Razem możemy więcej!