Ludzie

Arkadiusz Grądkowski nowym prezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych

Arkadiusz Grądkowski nowym prezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych

Na Walnym Zgromadzeniu członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED zapadła decyzja o zmianie Statutu organizacji, w wyniku której Arkadiusz Grądkowski, pełniący dotychczas funkcję dyrektora generalnego, został mianowany Prezesem Izby. Misją nowego Prezesa jest m.in. zwiększenie rozpoznawalności Izby, wzmocnienie współpracy z decydentami w celu tworzenia klarownego prawa, szerzenie wiedzy nt. wyrobów medycznych wśród opinii publicznej, jak również dążenie do poprawy sytuacji pacjentów w obszarze dostępu do innowacyjnych technologii nielekowych.

Arkadiusz Grądkowski posiada wieloletnie doświadczenie w branży zdrowotnej, w tym w obszarze wyrobów medycznych. W latach 2016-2019 pracował nad nowelizacją polskiej ustawy o wyrobach medycznych oraz projektem ustawy o wyrobach medycznych, dostosowującej polskie przepisy do dyrektywy Unii Europejskiej MDR. Reprezentował Polskę na spotkaniach Kompetentnych Władz Unii Europejskiej ds. Wyrobów Medycznych. Ponadto był ekspertem w projektach bliźniaczych Komisji Europejskiej w Mołdawii i Macedonii, gdzie pomagał w tworzeniu nowego prawa i dostosowywaniu do wymogów UE istniejącego prawa o handlu produktami medycznymi i wyrobami medycznymi.

Zanim dołączył do Izby POLMED, pełnił funkcję eksperta ds. ochrony zdrowia w Konfederacji Lewiatan. Ściśle współpracował i doradzał Związkowi Pracodawców Farmaceutycznych PharmaNET, Polskiemu Związkowi Przemysłu Kosmetycznego oraz Polskiemu Związkowi Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Pełnił również funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Informacji o Wyrobach Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Głównym celem i zadaniem w nowej roli Prezesa będzie dla Pana Grądkowskiego kontynuacja dotychczasowych działań, m.in. inicjowanie zmian legislacyjnych, udział w konsultacjach społecznych, a także prowadzenie dialogu z ekspertami, środowiskiem pacjentów oraz administracją rządową i instytucjonalną. W swoich działaniach reprezentować będzie potrzeby 85 firm zrzeszonych w Izbie POLMED.

- Mając na względzie dobro polskiego pacjenta, chcę zmienić postrzeganie branży i sprawić, że będzie miał lepszy dostęp do innowacyjnych wyrobów medycznych. To mój priorytet. Od zawsze mówi się o innowacjach w medycynie w odniesieniu do przemysłu farmaceutycznego. W tej dyskusji zapomina się o branży wyrobów medycznych, która jest, paradoksalnie, obecnie jedną z najbardziej innowacyjnych na świecie. Mało tego, na wiele problemów tradycyjna medycyna wciąż nie potrafi znaleźć rozwiązania. Odpowiedzią są wyroby medyczne, które odgrywają podstawową rolę w ratowaniu życia. To właśnie innowacyjnym technologiom medycznym przypisuje się osiągnięcie wzrostu oczekiwanej długości życia w przypadku wielu chorób - komentuje Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED to największa organizacja, istniejąca na polskim rynku od blisko 20 lat, która zrzesza producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych. POLMED prowadzi aktywne działania na rzecz promocji nowych technologii i innowacyjności w ochronie zdrowia oraz propagowania szerszego dostępu do nowoczesnych metod leczenia dla pacjentów. Dąży do wypracowania przyjaznego środowiska biznesowego dla działających w naszym kraju przedsiębiorstw. Buduje partnerstwa z interesariuszami opieki zdrowotnej w realizacji zrównoważonej ścieżki, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów. Izba POLMED jest członkiem MedTech Europe, organizacji reprezentującej europejski sektor wyrobów medycznych.

POLMED