Wiadomości

Atos znowu na podium w rankingu Great Place to Work Institute!

1 210

26 marca 2014 Great Place to Work Institute po raz szósty nagrodził najlepszych polskich pracodawców. Wśród najlepszych w kategorii „firma zatrudniająca powyżej 500 pracowników”, zajmując 3. miejsce, znalazła się firma Atos - międzynarodowa korporacja z branży IT - która w swoich oddziałach w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku zatrudnia ponad 2500 osób.

Miejsce na podium w rankingu Great Place to Work Atos utrzymuje nieprzerwanie od trzech lat. Wysoka ocena firmy to rezultat wyników ankiety przeprowadzonej wśród pracowników oraz audytu kultury organizacji. Te dwa elementy pozwalają GPTW wyłonić firmy stosujące najlepsze praktyki i programy zarządzania zasobami ludzkimi. Badane są m.in. takie obszary jak: wiarygodność kierownictwa, szacunek wobec pracowników, zaufanie do pracodawcy oraz koleżeństwo w relacjach pomiędzy przełożonymi a pracownikami.

Według Instytutu GPTW, firmy z List Najlepszych Miejsc Pracy dobrze wyczuwają potrzeby pracowników, a poziom zadowolenia osób w nich zatrudnionych rośnie na przestrzeni ostatnich 5 lat. Zgodnie z danymi Instytutu, w pierwszej edycji konkursu w Polsce w roku 2009 68% pracowników było skłonnych zgodzić się z twierdzeniem: “biorąc wszystko pod uwagę, uważam, że moja firma jest wspaniałym miejscem pracy”, podczas gdy w roku 2013 odsetek ten wyniósł już 79%.

"Czujemy się dumni, że po raz trzeci znaleźliśmy się na podium w konkursie Great Place to Work. Jest to potwierdzenie, że polityka HR prowadzona przez firmę Atos satysfakcjonuje naszych pracowników. Zależy nam na zadowoleniu zatrudnianych przez nas osób, dlatego też koncentrujemy naszą uwagę na ich potencjale i zarządzaniu talentami." – Dariusz Baran, Country Manager Atos Polska.

"Atos Polska jest po prostu fair. To „ludzka” firma, która pozwala na realizację potrzeb pracowników."

- Robert Ługowski, Sales Director Atos Polska.

"Chciałbym, żeby więcej moich znajomych pracowało w Atosie. Byliby szczęśliwszymi ludźmi :)"

- wypowiedź pracownika z ankiety GPTW 2014

Nagroda dla firmy Atos nie dziwi. Firma kładzie niebagatelny nacisk na zwiększanie potencjału swoich pracowników, dając im przestrzeń do realizacji własnych potrzeb i rozwoju talentów. Pracownicy niezależnie od zajmowanego stanowiska mają dostęp do szerokiego programu szkoleń – zarówno technicznych, językowych jak i tzw. miękkich. Atos Polska stale się rozwija. Oddziały w Bydgoszczy i Wrocławiu wciąż prowadzą intensywną rekrutację, a średni wzrost zatrudnienia w Atos to 100 nowych specjalistów miesięcznie. W tym kontekście utrzymanie tytułu Great Place To Work jest tym większym osiągnięciem.

"Naszym sukcesem są nasi pracownicy – podsumowuje Dariusz Baran - zgrany zespół profesjonalistów sprzyja rozwojowi firmy i jej sukcesom, do których należy zaliczyć wyróżnienie Great Place to Work."