Wiadomości

Badanie Satysfakcji Kierowców PZWLP – część I

3 009

Badanie zostało przeprowadzone na siedmiuset kierowcach korzystających z samochodów flotowych finansowanych i zarządzanych przez członków PZWLP. Do badania przystąpiła większość firm zrzeszonych w Związku. Każda z nich przekazała do TNS Polska obszerną, anonimową listę numerów telefonów do użytkowników służbowych pojazdów z różnych firm, będących klientami członków PZWLP. Z każdej listy została losowo wybrana pula pięćdziesięciu numerów, a wywiady przeprowadzono w formie badania telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI).

Celem badania był pomiar poziomu satysfakcji kierowców z usług firm wynajmu długoterminowego należących do PZWLP.

Analiza odpowiedzi ankietowanych pozwoliła na wskazanie mocnych i słabych stron firm flotowych działających na polskim rynku Do pomiaru satysfakcji wykorzystano metodologię TRI*M – mówi Leszek Pomorski, prezes Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

W zależności od pokonywanych w ciągu roku odległości, siedmiuset ankietowanych kierowców można podzielić na trzy grupy. Prawie jedna czwarta z nich (24%) przejeżdżała ponad 50.000 km, a niemal połowa (46%) pokonywała dystans od 25.000 do 50.000 km rocznie. 30% badanych zanotowało poniżej 25.000 km, z czego 5% – mniej niż 10.000 km.

Samochody firmowe były wykorzystywane zarówno do celów służbowych, jak i służbowo-prywatnych, a grupy ankietowanych wskazujących na każde z tych rozwiązań, były niemal równie liczne. Użytek wyłącznie służbowy zadeklarowało 50,4% badanych, a korzystanie z samochodu flotowego do użytku firmowego i prywatnego, wskazało 49,3%. Dwie spośród ankietowanych osób podały wyłącznie użytek prywatny, jako główny sposób wykorzystania samochodu flotowego.

W drugiej połowie 2012 roku Związek obejmował ponad 70% samochodów użytkowanych na polskich drogach w full service leasingu. W badaniu wzięło udział 14 z 16 firm zrzeszonych wówczas w PZWLP. Wyniki Badania Satysfakcji Kierowców możemy więc traktować jako miarodajne dla branży wynajmu długoterminowego pojazdów – wyjaśnia Leszek Pomorski.

Jakie branże dominowały wśród ankietowanych kierowców korzystających z firmowych flot?

Pierwsze miejsce zajmują finanse i ubezpieczenia (13%), a kolejne pozycje czołówki to budownictwo i sektor paliwowy (12%) oraz handel hurtowy i handel detaliczny (po około 11%). W tych czterech sektorach pracowała niemal połowa badanych. Do istotnych grup branżowych należały również produkcja (10%) oraz transport i magazynowanie (7%).

Z punktu widzenia stanowiska w strukturze firmy, wśród badanych kierowców flotowych pojazdów najliczniejszą grupę stanowili kierownicy niższego szczebla i specjaliści (35%). Z kolei 24% ankietowanych to dyrektorzy lub wyższa kadra kierownicza, a 22% – management średniego szczebla. Przedstawiciele handlowi zajęli czwarte miejsce z zaledwie 8 procentami. Od jednego do trzech procent stanowili pracownicy magazynu lub robotnicy, kierowcy zawodowi, pracownicy administracyjni oraz doradcy.

Miłosz Kozicki