Wiadomości

Biura rachunkowe i ich rola w dzisiejszym świecie

Biura rachunkowe i ich rola w dzisiejszym świecie

Rolą biur rachunkowych nie jest obecnie jedynie prowadzenie ksiąg rachunkowych swoich klientów. Stały się swoistym ramieniem UODO, KAS, a nawet szerzej – Ministerstwa Finansów

Poniżej przytaczamy najważniejsze zakresy zadań oraz procesy, o których muszą pamiętać dostawcy usług księgowych dla firm.

Obowiązki biur rachunkowych: procedury Anti Money Laundering  (AML)

 AML, to odniesienie do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ma ona zastosowanie do jednostek takich jak:

  • doradcy podatkowi,
  • biegli rewidenci,
  • podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Według wyżej wspomnianej ustawy, jednostki te muszą:

  • prowadzić identyfikację klienta oraz weryfikować jego tożsamość,
  • na bieżąco monitorować stosunki gospodarcze oraz uzyskiwać informacje o ich charakterze i celu,
  • analizować transakcje w zakresie zgodności rodzaju prowadzonej przez klienta działalności oraz poziom ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  • badać źródła pochodzenia elementów majątku przedsiębiorcy.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń finansowo-księgowych? Sprawdź >> outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton << 

Obowiązki biur rachunkowych: Mandatory Disclosure Rules (MDR)

 MDR, to tzw. mechanizm schematów podatkowych. Jest to narzędzie służące do przekazywania informacji administracji skarbowej, które ma na celu poprawę szczelności systemu podatkowego. Dzięki niemu szef KAS otrzymuje dane o potencjalnym planowaniu i nadużyciach w planowaniu podatkowym oraz o stosowanych schematach podatkowych.

Schemat podatkowy to czynność lub zbiór czynności powiązanych ze sobą, w których jedna ze stron jest podatnikiem albo może dojść do powstania lub niepowstania obowiązków podatkowych.

W przypadku działalności biur rachunkowych, rola takich podmiotów może się sprowadzać do:

  • promotora – kiedy opracuje dla przedsiębiorcy schemat podatkowy lub
  • wspomagającego – kiedy będzie prowadzić usługi księgowe dla firmy, która stosuje schemat podatkowy.

UWAGA! Stosowanie schematów podatkowych, musi być zgłoszone do jednostek skarbowych poprzez formularz MDR-3.

 obowiązkach biur rachunkowych względem RODO przeczytacie Państwo na stronie: https://grantthornton.pl/