Wiadomości

Branża Teleinformatyczna – trendy i wyzwania biznesowe.

4 050

Firma Kapsch BusinessCom, opracowała indeks rozwoju rynku ICT, który porównuje prognozy dotyczące rozwoju tego sektora w Austrii, Czechach, Polsce, Rumunii, Turcji na Węgrzech i Słowacji. Na tle badanych krajów Polska zajmuje pierwsze miejsce. Oznacza to, że mamy największy w Europie Środkowo-Wschodniej potencjał wzrostu wykorzystania usług informatycznych. W indeksie gotowości branży informatycznej, który odzwierciedla obecną sytuację, Polska jest na drugiej pozycji.

Według badania „Branża Teleinformatyczna – Trendy i Wyzwania” wyniki polskich firm są pod wieloma względami ogólnie lepsze niż te, osiągane w innych krajach. Na przykład, Polska znajduje się w czołówce państw planujących wykorzystanie chmury obliczeniowej i osiąga dobre wyniki praktycznie we wszystkich pozostałych, badanych kategoriach. Przewiduje się, że w kolejnych trzech latach budżety informatyczne w Polsce będą rosnąć, co oznacza dalszy dynamiczny rozwój. Badanie pokazało, że 31% kierowników działów IT twierdzi, że ich budżety się zwiększą, a 22% z nich przewiduje, że zwiększą się one “znacząco”.

Informatyka i telekomunikacja to nie tylko ważne elementy w modernizacji i zwiększaniu efektywności firm. Ten nieustannie rozwijający się sektor rynku jest także ważną siłą napędową całej gospodarki. Polska wykazuje się w tym zakresie dużą dynamiką wzrostu i posiada wielu doskonale wykwalifikowanych informatyków. - komentuje Jochen Borenich, Dyrektor Generalny Kapsch BusinessCom.

IT

Badanie odnosi się do wiodących trendów rynku IT, które przez coraz większą liczbę firm traktowane są jako strategiczne kierunki rozwoju. Fakt, że Polska wypada bardzo dobrze na tle innych krajów jest potwierdzeniem ogromnego potencjału lokalnej branży, która podąża za światowymi trendami, stając się liderem w regionie. Prognozy rynkowe mówią już od jakiegoś czasu o rosnącej popularności rozwiązań mobilnych oraz chmury obliczeniowej. Jak się okazuje, nasz rynek w pełni je potwierdza. – ocenia Roman Durka, Prezes Kapsch Sp. z o.o.

Polska najwyżej w chmurach

Wysoka pozycja Polski w rankingach bierze się głównie z planów dotyczących wykorzystania usług informatycznych, ale także z obecnych wyników polskich firm, które są powyżej średniej. Okazuje się, że przodujemy w wykorzystaniu technologii cloud computing. 31% polskich firm korzysta z zasobów informatycznych w chmurze (średnia wszystkich badanych krajów wynosi 27%), a 30% kierowników działów IT w Polsce planuje w ciągu następnych trzech lat przenieść część swoich zasobów informatycznych do chmury obliczeniowej. Ponadto, w tej samej perspektywie czasu, 25% z nich zamierza zakupić systemy zintegrowanej komunikacji (średnia wynosi 22%).

BYOD – kierunek polskich menadżerów

Spośród 42% firm oferujących mobilny dostęp do aplikacji informatycznych poza e-mailem, tylko 11% zapewnia go wszystkim pracownikom. Austria (58%) i Czechy (52%) zdecydowanie przodują w tych rankingach. Polska zajmuje czwarte miejsce z wynikiem 37% (średnia to 42%). Często przeszkodą jest niedostępność wymaganych struktur i procesów. Zaleta w postaci pracowników, którzy są lepiej przygotowani do wypełniania codziennych zadań, jest powszechnie zauważana (91% “się zgadza”). Jeśli chodzi o pozwolenie pracownikom na korzystanie z własnych smartfonów czy tabletów do wykonywania pracy, Austria jest ponownie w czołówce (36%). W przypadku Polski jest to 30% (średnia wynosi 25%). Polska jest stosunkowo wysoko w rankingu mobilnego dostępu do aplikacji korporacyjnych przez smartfony czy tablety oraz możliwości zintegrowania własnego urządzenia mobilnego z siecią firmową. Jeśli chodzi o możliwość korzystania z przyjaznego środowiska dla urządzeń mobilnych (BYOD - Bring Your Own Device) w kolejnych trzech latach, Polska plasuje się powyżej średniej. 17% kierowników działów IT zamierza skorzystać z takiej możliwości (średnia w badanych krajach to 14%).

Zwiększymy wydatki na bezpieczeństwo danych

W przypadku rozwiązań zwiększających wydajność i wygodę pracowników nie należy zapominać o kwestii bezpieczeństwa. 38% respondentów jest przekonanych, że wprowadza najlepsze możliwe rozwiązania mające zabezpieczyć ich przed zewnętrznymi atakami, przestojem lub utratą danych (37%). Odpowiedzi na pytanie, czy systemy w firmach są sprawdzane przez zewnętrznych audytorów, wskazują, że w tym obszarze wciąż istnieje ogromny potencjał. W ciągu ostatnich trzech lat w Austrii audyt taki przeprowadziło 57% firm. W Polsce było to 45% firm, czyli nieco poniżej średniej (46%). Nadrabiamy jednak zaległości w tym zakresie: 42% polskich firm planuje zwiększenie kosztów osobowych związanych z bezpieczeństwem, a 53% - zamierza zwiększyć związane z tym wydatki.

Rosnąca popularność wirtualizacji

Wirtualizacja zasobów informatycznych jest coraz bardziej popularna. 46% badanych korzysta z usług z nią związanych. W Polsce współczynnik ten wynosi 43%, czyli nieco poniżej średniej. Najpopularniejsza jest wirtualizacja serwerów i centrów danych, której wprowadzenie deklaruje 90% wszystkich firm korzystających z wirtualizacji. Co ciekawe, Turcja wyróżnia się wyjątkowo wysokim poziomem wirtualizacji komputerów stacjonarnych (73% przy średniej 49%). Jeśli chodzi o chmurę obliczeniową, wciąż istnieje ogromny potencjał rozwoju w tym zakresie. Jak wspomniane było powyżej - średnio 27% badanych twierdzi, że korzysta z chmury. Najwyższy odsetek stanowią tu prywatne chmury lokalnych dostawców (46%). Najwięcej danych informatycznych przechowują w chmurze respondenci z Czech ( 32%) i Rumunii (24%), którzy zaznaczyli w badaniu, że korzystają z tego rozwiązania “w bardzo dużym stopniu”.

Outsourcing usług zdominowany przez lokalnych dostawców

72% spośród 44% firm, które zlecają usługi informatyczne firmom zewnętrznym, korzysta z usług lokalnych dostawców. Ogólnie rzecz biorąc, zadowolenie z firm outsourcingowych jest wysokie, a 22% badanych określa je jako “bardzo wysokie”. Głównym argumentem na korzyść outsourcingu, który pojawia się w wypowiedziach kierowników działów IT, jest potencjalna poprawa jakości (42% “zdecydowanie się zgadza”, a 37% “się zgadza”).

Komunikacja zintegrowana – potencjał regionu

Jeśli chodzi o korzystanie z narzędzi wspierających współpracę zarówno pomiędzy pracownikami firmy, jak i z partnerami czy klientami, występują wyraźne różnice regionalne. Podczas, gdy średnio 27% respondentów (także w Polsce) potwierdza korzystanie ze zintegrowanej komunikacji, w Turcji współczynnik ten wynosi tylko 17%. Głównym argumentem na korzyść zintegrowanej komunikacji jest lepsza współpraca w ramach firmy (53% badanych zgadza się z tą tezą). Regionalne różnice widoczne są zwłaszcza w przypadku wideokonferencji, które są najbardziej popularne w Austrii (46%), a najmniej popularne na Słowacji (25%). Wynik Polski, 34%, jest nieco poniżej średniej, która wynosi 35%.

Rozwój big data dopiero przed nami

Pomimo tego, że firmy przewidują znaczący wzrost ilości przetwarzanych danych, poziom wdrażania narzędzi umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie tychże danych jest bardzo niski. Tylko 21% respondentów (w Polsce 19%) korzysta z rozwiązań big data. Tego typu narzędzia są najczęściej stosowane na Słowacji (29%). Jak pokazały wyniki badania - głównym argumentem za ich wykorzystaniem jest szybszy dostęp do informacji.

Badanie: “Branża Teleinformatyczna – Trendy i Wyzwania”

Badanie: “Branża Teleinformatyczna – Trendy i Wyzwania


W badaniu wzięło udział prawie 900 kierowników działów IT z siedmiu badanych krajów, którzy odpowiadali na pytania związane z trendami budżetowymi oraz oceną różnego rodzaju wyzwań stojących przed branżą teleinformatyczną. Raport został przygotowany przez agencję Pierre Audoin Consultants (PAC). Pytania na potrzeby badania zostały opracowane na podstawie wyzwań dla rynku teleinformatycznego zidentyfikowanych przez Kapsch BusinessCom. Wśród nich znalazły się: chmura obliczeniowa i wirtualizacja, komunikacja, big data, mobilność i konsumeryzacja oraz bezpieczeństwo. Wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne w ramach badania wśród menadżerów IT odbywały się między październikiem a grudniem 2013 roku. Wskaźniki zostały obliczone na podstawie procentowego udziału twierdzących odpowiedzi na każde pytanie w poszczególnych krajach, a następnie oszacowane zgodnie z systemem punktowym (7 punktów dla pozycji nr 1 i 1 punkt dla pozycji nr 7). Wyniki badania są niezwykle szczegółowe, a przez to - bardzo wartościowe.