Wiadomości

Centralne Laboratorium Głównego Urzędu Miar powstanie w Kielcach

1 294

Stan przygotowań do inwestycji pn. Budowa Kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach był głównym tematem konferencji, która odbyła się w czwartek 21 września. Kielce wygrały rywalizację z innymi miastami wojewódzkimi odnośnie lokalizacji nowej siedziby Centralnego Laboratorium Głównego Urzędu Miar. To niezwykle istotna inwestycja w skali całego regionu i kraju.

21 września odbyła się konferencja prasowa z udziałem władz miasta, województwa i GUM. Na spotkaniu byli także obecni rektorzy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Politechniki Świętokrzyskiej, którzy podpisali z Prezesem GUM Włodzimierzem Lewandowskim porozumienie inicjujące współpracę. Rektor Politechniki Wiesław Trąmpczyński zapowiedział uruchomienie nowego kierunku – metrologii, na którym będą kształcić się przyszli pracownicy GUM.

Prace nad budową w Kielcach laboratoriów Głównego Urzędu Miar w toku

Główny Urząd Miar poszukiwał nowej lokalizacji, która spełniałaby wyśrubowane wymogi – m.in. stabilność sejsmiczną gruntu. Oferta Miasta Kielce okazała się najlepsza – nie tylko ze względu na uwarunkowania geograficzne, ale także przychylność i otwartość lokalnych partnerów. Ważnym aspektem jest także korzystne usytuowanie miasta – w otoczeniu ważnych aglomeracji tj. Warszawa, Kraków, Łódź, Katowice. Dzięki ostatnim inwestycjom drogowym w obrębie trasy ekspresowej S7 dojazd do tych miast jest coraz bardziej komfortowy.

Na potrzeby nowej inwestycji przekazane zostanie 14 ha terenów inwestycyjnych. Całość prac ma zakończyć się w 2021 roku. Uruchomione tu nowoczesne laboratoria pomiarowe będą współpracować z podobnymi ośrodkami w całej Europie. Do Kielc trafi m.in. jedna z dwóch w kraju fontann cezowych, czyli ultraprecyzyjny zegar, który nie spóźnia się o sekundę przez co najmniej 100 milionów lat.

Obecność instytucji to wielka szansa dla Kielc, dotychczasowe doświadczenia na świecie pokazują, iż takie inwestycje stają się impulsem do dynamicznego rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i instytutów skupiających się wokół GUM. Zarówno władze miasta Kielce jak i kieleckie uczelnie rozpoczęły już przygotowania, aby tę szansę jak najlepiej wykorzystać.