Wiadomości

Centrum Usług Biznesowych QIAGEN we Wrocławiu

5 309

Inicjatywa firmy oznacza nie tylko utworzenie centrum usług kluczowego dla przyszłego rozwoju firmy, ale także dążenie do ujednolicenia i udoskonalenia procesów realizowanych we wszystkich jednostkach firmy. Ponadto QIAGEN zamierza w dalszym ciągu podnosić efektywność procesów księgowych i wspierających zaopatrzenie, a także usprawniać integrację procesów administracyjnych związanych z przyszłym rozwojem firmy.

Decyzja o utworzeniu Centrum Usług Biznesowych we Wrocławiu została podjęta na podstawie analizy lokalizacji w ośmiu krajach Europy. Firma QIAGEN jest przekonana, że Wrocław zapewnia zagranicznym firmom unikatowe warunki prowadzenia biznesu, a w szczególności liczną grupę wysoko wykwalifikowanych i utalentowanych absolwentów, wysoką jakość infrastruktury, w tym transportu publicznego, oraz międzynarodowe lotnisko (czas podróży do głównej siedziby QIAGEN w Hilden koło Düsseldorfu to mniej niż 4 godziny), dobre uczelnie otwarte na współpracę, doświadczenie w pozyskiwaniu zagranicznych inwestorów do regionu, aktywne wsparcie władz miasta oraz Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz szeroką ofertę kulturalną i wysoką jakość życia.

Grupa pierwszych 15 pracowników dołączy do firmy do końca 2012 r. Dodatkowo, obecnie QIAGEN poszukuje pracowników na 35 otwartych stanowisk. Firma planuje dalsze zwiększanie zatrudnienia we Wrocławiu w rezultacie planowanego rozwoju centrum.

Aplikacje na otwarte stanowiska oraz pokrewne pytania mogą być kierowane do p. Piotra Szadkowskiego: piotr.szadkowski@contractor.qiagen.com, +48 696 096 168.

Projekt inwestycyjny QIAGEN był wspierany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. (QIAGEN)

PAIiIZ