Wiadomości

City Tour – Radom

Fundacja Pro Progressio rozpoczęła zaplanowany na rok 2015 cykl wizyt w polskich miastach pod nazwą City Tour. Ich celem jest zapoznanie się z ofertą inwestycyjną odwiedzanych miast, ocena rozwoju sektora usług dla biznesu i zebranie informacji do systemu Best2Invest.

Pierwszym miastem, do którego się udaliśmy był Radom. Miasto to, położone w odległości 105 km od Warszawy, jest jednym z największych ośrodków miejskich województwa mazowieckiego. Podróż ze stolicy dwupasmową drogą krajową nr E 77 zajęła nam, w godzinach szczytu, nieco ponad godzinę.

Wjeżdżając do Radomia mija się wiele zakładów produkcyjnych. Część z nich jest położona na terenie Radomskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która na terenie miasta obejmuje rejony Wośniki, Wólka Klawecka i Gołębiów. W Strefie przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch tytułów pomocy: „nakłady inwestycyjne” lub „utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy”. Maksymalna wielkość pomocy wynosi 30% nakładów inwestycyjnych lub 30% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników (dla średnich przedsiębiorstw pomoc wynosi 40%, natomiast małych - 50%). Pomoc regionalną przedsiębiorca otrzymuje głównie w formie ulgi w podatku dochodowym. Minimalna wielkość inwestycji w radomskiej podstrefie wynosi 100 tys. euro. Ze wsparcia Strefy w chwili obecnej korzysta około 20 przedsiębiorstw.

Zakłady produkcyjne stanowią podstawową część działalności gospodarczej, jaka rozwija się w Radomiu. Drugą istotną gałęzią jest sektor usługowy, który z każdym rokiem się wzmacnia. Jak szacują przedstawiciele Biura Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Radomia, zatrudnienie w branży outsourcingu i usług dla biznesu wynosi około 2000 osób. Miejsca te tworzą głównie firmy świadczące usługi call contact center, a także branża archiwizacji dokumentów i usługi ICT. Firmy, które reprezentują sektor usług lub prowadzą tu działalność usługową, to między innymi Idea Call Center, Europe Calling, ASSG, Telbridge, Coltel, czy Iron Mountain. W Radomiu obecne są także Instytut Monitorowania Mediów, jak również Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów.

Rozwój sektora usług jest ściśle powiązany z dostępem do zasobów ludzkich oraz odpowiedniego wykształcenia pracowników. W Radomiu funkcjonuje obecnie siedem uczelni wyższych. Wszystkie położone są w dobrze skomunikowanych częściach miasta. Największa z uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - już dwukrotnie realizowała podyplomowe studia BPO, co zaowocowało kilkudziesięcioma absolwentami przygotowanymi do pracy w sektorze usług dla biznesu. Uniwersytet, Urząd Miasta i przedstawiciele biznesu, np. AIG/Lincoln, ściśle współpracowały przy budowie i realizacji programu wspomnianych studiów, a zajęcia prowadzone były przez wielu praktyków i teoretyków biznesu, w tym m.in. z PwC, SouthWestern, Pro Progressio i innych.

Podczas wizyty w mieście spotkaliśmy się z nowym Wiceprezydentem Radomia – Panem Rafałem Rajkowskim, a następnie z przedstawicielami Biura Obsługi Inwestora. Mieliśmy okazję porozmawiać zarówno o branży usług jak i jej otoczeniu, możliwości rozwoju i barierach, jakie sektor usług ma do pokonania. Rozmawialiśmy także o pozycji Radomia na polskiej mapie outsourcingu, jego potencjale, ale także i wyzwaniach, jakim miasto musi sprostać, aby było lepiej rozpoznawalne w oczach potencjalnych inwestorów.

Wspomniana firma AIG/Lincoln, to pierwszy deweloper, który zdecydował się na budowę budynku klasy A w Radomiu. Radom Office Park, to biurowiec doskonale spełniający wymogi sektora usług dla biznesu. W budynku tym swoją siedzibę ma już ASSG oraz Randstad i kilka innych firm.

Wizyta w Radomiu pozwoliła nam się przekonać, że w mieście jest miejsce na kolejne budynki biurowe. Pytanie tylko, kiedy kolejni deweloperzy zdecydują się na rozpoczęcie tu inwestycji oraz czy (i jak szybko) znajdą się w kręgu zainteresowań sektora usług dla biznesu? W chwili obecnej większość firm usługowych jest ulokowanych w budynkach niższych klas porozrzucanych w różnych częściach miasta. Niższa klasa budynku, to z reguły niższe koszty, ale z drugiej strony niższy standard miejsca pracy, co ma potencjalnie wpływ na rotację kadry i lojalność pracowników. Jeśli Radom ma się rozwijać jako biznesowe miasto satelitarne dla Warszawy, musi nastawić się na rozwój nowoczesnej powierzchni biurowej. Zarówno w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Irlandii, tak właśnie jest to robione i duże biznesowe parki biurowe powstają nie w dużych miastach, ale w otaczających je miastach satelitarnych. Dobrym przykładem są Clonakilty w Irlandii, czy Milton Keynes w Wielkiej Brytanii.

Radom na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze w pełni gotowy na to, aby stać się lokalizacją pierwszego wyboru dla dużych międzynarodowych korporacji, świadczących usługi dla biznesu. Jest to jednakże jedna z najlepszych lokalizacji w Polsce, w której może rozwijać się outsourcing i usługi dla biznesu ukierunkowane na rynek polski, z uwagi na niezbyt powszechny dostęp do pracowników ze znajomością języków obcych. Jednakże wspomniane siedem uczelni wyższych jest w stanie w stosunkowo krótkim czasie przygotować kadry do obsługi szeregu różnych usług dla biznesu. Nadto, utrzymujący się wysoki (22%) stopień bezrobocia gwarantuje możliwość szybkiego zagospodarowania tworzonych miejsc pracy.

Firmy usługowe z Warszawy, myślące o rozwoju swoich ośrodków back-office, centrów wspierających, a jednocześnie o optymalizacji kosztów operacyjnych, powinny brać poważnie pod uwagę ulokowanie centrów wspierających w Radomiu.

Z materiałów, jakie pojawiły się o Radomiu w ostatnim czasie warto zapoznać się z Raportem Walter Herz. W najbliższych dniach wspólnie z naszymi Partnerami opublikujemy także naszą publikację Focus on Radom.

City Tour rozpoczęliśmy ciekawą wizytą, solidną porcją wiedzy i głodem poznania kolejnych polskich miast. Następna wizyta już niebawem.