Edukacja

Co grozi za zatrudnianie „na czarno” oraz płacenie „pod stołem”?

Co obecnie grozi za zatrudnianie „na czarno” oraz płacenie „pod stołem”?

Pracodawcy, którzy nielegalnie zatrudniają pracowników lub nie ujawniają całości bądź części ich wynagrodzeń, od stycznia 2022 roku będą musieli się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Dotychczas ciężar sankcji leżał także po stronie pracowników. Polski Ład ma to zmienić.

Z TEKSTU DOWIESZ SIĘ:

  • Co obecnie grozi za zatrudnianie „na czarno” oraz płacenie „pod stołem”.
  • Jakie kary będą groziły pracodawcom za nielegalne zatrudnianie pracowników lub płacenie im części bądź całości wynagrodzenia „pod stołem”.
  • Jakie sankcje dotykają obecnie pracowników otrzymujących nieoficjalnie wynagrodzenie.

Projekt dużej nowelizacji ustaw podatkowych z 26 lipca br. (z jego treścią można się zapoznać tutaj) przewidziany w ramach tzw. Polskiego Ładu (obejmujący zmiany m.in. w ustawach o podatkach dochodowych PIT i CIT oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) ma być lekiem na różnorakie złe, w tym zmniejszyć tzw. szarą strefę w Polsce. W jaki sposób? Ustawodawca postanowił przenieść odpowiedzialność za podatek oraz składki ZUS na pracodawców i przekierować na nich wektor sankcji za zatrudnianie „na czarno” i płacenie „pod stołem”

Polski Ład – co się zmieni dla pracodawców działających w „szarej strefie”?

Zgodnie z zapisami ww. projektu nowelizacji, od 1 stycznia 2022 roku pracodawcy działający w szarej strefie będą:

1. Obciążeni dodatkowym przychodem – stanowiącym równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę – za każdy miesiąc nielegalnego zatrudniania pracownika; to oznacza, że będą musieli zapłacić podatek od przychodu z tyt. nielegalnego zatrudnienia;

„Proponuje się przypisanie pracodawcy, za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia przychodu w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia. Przy czym, przychód ten przypisany będzie niezależnie od tego, czy nieuczciwy pracodawca faktycznie wypłacał nielegalnie zatrudnionemu pracownikowi wynagrodzenie i w jakiej wysokości” – wyjaśniają autorzy projektu zmian.

2. Ponadto, w przypadku wykrycia nielegalnego opłacania całości lub części wynagrodzeń, pracodawcy nie będą mogli odliczyć kosztów podatkowych z tyt. wypłaconego w nielegalny sposób wynagrodzenia – także kosztów składek na ubezpieczenie emerytalne opłacanych z własnych środków;
3. Pracodawcy nielegalnie zatrudniający pracowników lub zaniżający podstawę wymiaru składek zostaną także w całości obciążeni kosztem wszystkich składek (społecznych i zdrowotnych) od wynagrodzenia wypłacanego „pod stołem” czy wynagrodzenia nielegalnie zatrudnionego pracownika; po wejściu w życie nowych przepisów i stwierdzeniu nieprawidłowości, będą musieli uregulować wszystkie zaległe składki.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Polski Ład – co się zmieni dla pracowników zatrudnianych lub opłacanych w „na czarno”?

W aktualnym systemie prawnym to pracownik wynagradzany „pod stołem” ma obowiązek wykazania dochodu od pracodawcy nieopłacającego za niego składek. Dodatkowo musi samodzielnie wyliczyć i zapłacić podatek niezapłacony od swojej pensji, wraz z ustawowymi odsetkami. Za nierozliczenie uzyskiwanego dochodu w corocznym zeznaniu podatkowym do 30 kwietnia grozi mu odpowiedzialność karnoskarbowa.

To nie wszystko. Pracodawca, który zatrudniał go na czarno i został zobowiązany do zapłacenia za niego zaległych składek, ma prawo domagać się od niego równowartości części wpłaconych składek finansowanych – zgodnie z przepisami – przez pracownika. To nie sprzyja ujawnianiu przez pracowników nielegalnych działań pracodawców.

Zaplanowana nowelizacja ma rozbić solidarność pracowników i pracodawców działających w szarej strefie. Jak tłumaczy wiceminister Jan Sarnowski, po zmianach prawo ma „chronić pracownika, a nie pracodawcę, który określa jego warunki zatrudnienia”. Od początku nowego roku pracownik ma być zwolniony z sankcji podatkowych związanych z uzyskiwanym „pod stołem” wynagrodzeniem.

Co istotne – dzięki przeniesieniu ciężaru wszystkich składek od nielegalnie wypłacanego wynagrodzenia na pracodawców, pracownicy zachowają pełne prawo do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – mimo tego, że nie uczestniczyli w opłacaniu składek za siebie.

Jakie obowiązują kary dla pracodawców za zatrudnianie „na czarno” w obecnym stanie prawnym?

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie: https://grantthornton.pl/