Wiadomości

Co polscy pracodawcy szykują na firmowe święta?

1 398

Od 100 do 300 zł w przeliczeniu na jednego pracownika wydadzą z okazji świąt polscy pracodawcy – wynika z badania „Plany Pracodawców” Randstad. Coraz częściej szefowie wybierają opcję, by to pracownicy sami zdecydowali, co jest dla nich najlepszym prezentem.

Przed świętami Bożego Narodzenia polskie firmy tradycyjnie sięgają po pomysły, które pozwolą ten czas celebrować wspólnie z pracownikami. Lider wśród inicjatyw od wielu lat jest ten sam – pracodawcy organizują przede wszystkim przedświąteczne spotkania dla swoich zespołów. Z roku na rok rośnie liczba przedsiębiorców, którzy decydują się na okolicznościowe premie. Najczęściej na takie dodatkowe inicjatywy pracodawcy wydadzą od 100 do 300 złotych w przeliczeniu na jednego pracownika.

Jak podaje Randstad w swoim badaniu „Plany Pracodawców” aż 44 proc. polskich pracodawców zamierza przed świętami zaprosić pracowników na tradycyjne spotkania wigilijne. Rośnie liczba firm, które się na to decydują – w ciągu roku o 4 proc. Wzrost widać też wśród przedsiębiorców, którzy przed świętami przyznają pracownikom premie okolicznościowe. W tym roku zdecyduje się na to 39 proc. pracodawców, którzy wzięli udział w badaniu Randstad. Tu zaobserwować można systematyczny wzrost od trzech lat (w ostatnim roku o 2 proc.).

Bony podarunkowe i paczki dla dzieci

Nieco więcej firm niż przed rokiem wręczy bony podarunkowe (wzrost o 2 proc. do 27 proc.). Paczki na święta dla dzieci

pracowników przygotowuje co czwarty pracodawca. Rośnie liczba przedsiębiorców, którzy wspólnie z pracownikami przed świętami włączają się w akcje charytatywne (o 4 proc. do 18 proc. w najnowszej edycji badania).Polskie firmy dostrzegają siłę tradycji i szczególne miejsce, które w tej tradycji mają święta Bożego Narodzenia – podkreśla Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna i Członek Zarządu Randstad Polska. I dodaje: – Nie tylko chcą przy tej okazji obdarowywać swoich pracowników, ale też zachęcać ich do integracji i budowania miłej atmosfery w środowisku zawodowym. Dlatego w tym roku także nie zabraknie w biurach i zakładach pracy wspólnych spotkań z drobnymi upominkami i tradycyjnymi wypiekami. Ta przedświąteczna atmosfera sprzyja także działaniom na rzecz naszego najbliższego otoczenia – firmy coraz częściej w tym okresie wspierają więc akcje pomocy potrzebującym i ważne społecznie inicjatywy, zachęcając pracowników do wskazywania inicjatyw i zapraszając ich do akcji wolontariackich – mówi Monika Hryniszyn.Premie, bony i wigilie

W tym roku pracodawcy, którzy zdecydują się na premie świąteczne dla pracowników, w większości przyznają je wszystkim zatrudnionym (75 proc.; przed rokiem: 84 proc.). Rośnie odsetek tych firm, w których premie nie będą powszechne – 13 proc. przyzna je większości pracowników, 4 proc. – mniej niż połowie zatrudnionych, 3 proc. – tylko pojedynczym osobom. W większości przypadków (59 proc.) kwota będzie zróżnicowana ze względu na stanowisko lub dział.

Bony podarunkowe otrzymają przeważnie prawie wszyscy zatrudnieni w danej firmie (86 proc. wobec 92 proc. w zeszłym roku), ale w tej kwestii także rośnie odsetek przedsiębiorców, którzy ograniczą to rozwiązanie do większości zatrudnionych (11 proc.), mniej niż połowy załogi (2 proc.) lub pojedynczych osób (1 proc.). Aż 64 proc. przedsiębiorców wartość bonów uzależnia od stanowiska lub działu, w którym zatrudniony jest pracownik.

Rosnąca liczba wigilii organizowanych przez pracodawców, coraz częściej w biurze, ale w mniej formalnej postaci, więcej firm, które z okazji świąt chcą obdarować pracowników, ale także dać im swobodę wyboru prezentu – to trendy, które zauważa także Iwona Grochowska, CEO Nais, platformy do doceniania, nagradzania i motywowania pracowników.