Raporty

Cushman & Wakefield opublikowała swój coroczny Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) na temat działalności firmy w roku obrotowym 2019

W raporcie omówiono również reakcję firmy Cushman & Wakefield na pandemię COVID-19, w ramach której przeznaczono 5 mln USD na programy pomocowe dla pracowników, a także opracowano kompleksowy przewodnik dotyczący ponownego otwierania miejsc pracy, z którego korzystają tysiące firm z różnych sektorów i branż.

Ten raport pokazuje, w jaki sposób nasza organizacja wpłynęła na pracowników, klientów, biznes, akcjonariuszy, społeczności i środowisko w 2019 roku. Ponad 53 tys. naszych pracowników na całym świecie nadal ma istotny wpływ na rozwój biznesu – wykazali się oni niezwykłymi cechami przywódczymi i zaangażowaniem w czasie pandemii. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i społeczności pozostanie naszym głównym priorytetem w tych trudnych czasach - powiedział Brett White, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Cushman & Wakefield.

Do godnych uwagi osiągnięć firmy Cushman & Wakefield w zakresie CSR w 2019 roku należą m.in.:

  • Uznanie przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska za Partnera Roku ENERGY STAR® już siódmy rok z rzędu.
  • Poprawa wydajności operacyjnej, zmniejszenie globalnych emisji gazów cieplarnianych o 10% w latach 2017-2019.
  • Dalsze koncentrowanie się na budowaniu bardziej wyrównanego pod względem płci miejsca pracy: na całym świecie kobiety stanowiły 43% nowych pracowników firmy, 39% ogółu zatrudnionych i 40% członków zarządu. W Polsce kobiety stanowiły ogółem ponad 60% pracowników i ponad 40% kadry menedżerskiej.
  • Uznanie Cushman & Wakefield jako najlepszego miejsca pracy dla LGBTQ+ Equality i 100% w Indeksie Równości Kampanii Praw Człowieka dla Przedsiębiorstw.
  • Wybranie przez Forbes do rankingu Najlepszych Dużych Pracodawców w Ameryce (America’s Best Large Employers) i Najlepszych Pracodawców Wspierających Różnorodność (America’s Best Employers for Diversity).

W Cushman & Wakefield mamy świadomość tego, jak podejmowane przez nas działania, zarówno na poziomie globalnym, regionalnym, jak i lokalnym, wpływają na nasze otoczenie. CSR to dla nas budowanie odpowiedzialnych i etycznych postaw, wypracowywanie odpowiednich nawyków oraz zwiększanie świadomości odnośnie tego, jaki wpływ mamy na otoczenie. Obecnie, jeśli chodzi o nasze działania w obszarze CSR w Polsce, skupiamy się głównie na polepszaniu fizycznego oraz mentalnego dobrostanu naszych pracowników. Bardzo pomaga nam w tym nowe, zaprojektowane zgodnie ze standardami certyfikatu WELL biuro, do którego wprowadziliśmy się na początku sierpnia. Kolejnym ważnym celem jest podejmowanie działań w obszarze budowania różnorodności oraz kultury inkluzywności, w której każdy człowiek zasługuje na szacunek. Promowanie wartości firmy i podejmowanie działań zgodnych z naszymi wartościami, niezależnie od obszaru biznesowego, przyczynia się do budowania partnerstwa z naszymi pracownikami, klientami i partnerami zewnętrznymi – mówi Anna Trochim, Country HR Manager, Cushman & Wakefield.

Raport CSR firmy Cushman & Wakefield został opracowany zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI): wariant podstawowy. Ponadto firma Cushman & Wakefield jest sygnatariuszem UN Global Compact – paktu, którego celem jest zachęcanie firm na całym świecie do przyjęcia zrównoważonej i odpowiedzialnej społecznie polityki oraz informowanie o jej wdrażaniu. Firma zobowiązała się do włączenia zasad paktu do swojej działalności biznesowej w zakresie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Choć jesteśmy dumni z postępów, jakie poczyniliśmy w zeszłym roku, pandemia COVID-19 oraz reakcja całego świata na systemowe nierówności i niesprawiedliwość rzuciły światło na nowe wyzwania i możliwości rozwoju. Pamiętając o naszych wartościach "We Are Inclusive" i "We Succeed Together", słuchamy naszych pracowników i oceniamy, w jaki sposób możemy podjąć działania na rzecz rozwoju naszej firmy i naszej branży – powiedziała Michelle MacKay, dyrektor ds. operacyjnych Cushman & Wakefield.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym CSR Report