Ludzie

Czy ciąża pracownicy uniemożliwia zwolnienie jej z pracy?

Czy ciąża pracownicy uniemożliwia zwolnienie jej z pracy?

Kiedy pracodawca może zwolnić ciężarną?

W czasie ciąży pracownica podlega szczególnej ochronie. Zgodnie z art. 177 ust. 1 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z ciężarną.

Umowa o pracę jest chroniona prawem – zostanie przedłużona do daty narodzin w sytuacji, gdy ciąża pracownicy w dniu rozwiązania umowy przekraczała trzeci miesiąc.

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownicę w ciąży?

Pracodawca nie może co do zasady rozwiązać z ciężarną pracownicą umowy. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły:

  • likwidacja firmy;
  • upadłość firmy;
  • zwolnienie dyscyplinarne – z przyczyn leżących po stronie pracownika wskazanych w art. 52 ust. 1 Kp;
  • zatrudnienie pracownicy na podstawie umowy o pracę na okres próbny nie przekraczający jednego miesiąca – pracodawca nie ma obowiązku przedłużać z nią umowy nawet po przedstawieniu przez ciężarną zaświadczenia lekarskiego;
  • zatrudnienie pracownicy na czas określony w celu zastępstwa pracownika – w tym przypadku umowa automatycznie wygasa wraz z powrotem zastępowanego pracownika.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia spraw kadrowych czy płacowych pracowników? Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

Zwolniona ciężarna może domagać się przywrócenie na stanowisko!

Wjęcej na ten temat przeczytacie Państwo na stronie: https://grantthornton.pl/

Sprawdź też - "Udzielenie ciężarnej pracownicy zwolnienia od pracy na czas badań lekarskich"