Raporty

Czy jesteśmy zadowoleni z pracy zdalnej?

Z najnowszego raportu Antal i Corees pt. „Model pracy a efektywność i zadowolenie pracowników” wynika, że pracodawcy cenią sobie pracę zdalną. Co cieszy się największym uznaniem?

Sandra Zborowska, Consultant Antal: Najwyżej uznawanymi aspektami pracy zdalnej, z perspektywy pracodawców, jest efektywność pracy (92% respondentów). Zaraz potem pojawiają się kwestie związane stricte z kosztami tj. koszty podróży służbowych (81% respondentów) oraz koszty związane z wynagrodzeniami – 71% respondentów przyznaje, że udało się utrzymać poziom kosztów wynagrodzeń. Co ciekawe 77% ocenia, tak delikatną kwestię jak bezpieczeństwo obiegu danych jako niebudzącą niepokoju. Jedynie co 10-ty respondent uznał, że praca zdalna ma na to negatywny wpływ.

A jakie są negatywyne aspekty pracy zdalnej w opinii pracodawców?

Na pracy zdalnej najbardziej ucierpiały relacje międzyludzkie – 35% respondentów negatywnie mówi o integracji i współpracy. Ważną próbą, przed którą w zdalnej rzeczywistości stają organizacje wydaje się również rekrutacja pracowników - jest w modelu zdalnym oceniana negatywnie przez 16% badanych. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku onboardingu nowozatrudnionych, gdzie negatywnych wskazań było 29%.

Ponad 70% pracodawców deklaruje, że mimo iż hybrydowy model pracy nie jest idealnym rozwiązaniem, w ich firmach będzie nadal dominował. Dlaczego?

Model hybrydowy, mimo że nie jest idealny, jest najbardziej praktyczny. Konieczność pojawiania się w biurze uzależniona będzie od profilu stanowiska. Wg pracodawców częściej w biurze powinny pojawiać się osoby wdrażające się do pracy w organizacji, stażyści i młodsi specjaliści, a także pracownicy front office. Poziom zadowolenia pracowników z pracy zdalnej, a także niespadająca przy tym efektywność wyników pracy przemawia za tym, że ten model ma szansę pozostać dominującym. Z perspektywy pracowników model hybrydowy ma następujące zalety: komunikacja z członkami zespołu (83% pozytywnych wskazań) i dojazd (82% pozytywnych wskazań). Wysoko plasuje się również komunikacja z przełożonymi oraz ergonomia miejsca pracy i zadowolenie. Podobnie jak w przypadku pracy w pełni zdalnej do wyzwań zalicza się integracja i współpraca (40% wskazań negatywnych), a także onboarding pracowników (31% negatywnych wskazań). Sama rola biura zmieni trochę swoje znaczenie - ważne będą jakość wyposażenia, wygląd biura i dogodna lokalizacja, które ułatwią rekrutację i podtrzymywanie kontaktów biznesowych.

Informacje o raporcie: Raport “Model pracy a efektywność i zadowolenie pracowników (MPEZ)” ma za zadanie odpowiedzieć na te pytania dzięki zsumowaniu doświadczeń kilkuset pracodawców i pracowników. W raporcie pokazujemy, które aspekty pracy (czy zdalnej, czy w biurze) oceniane są jako efektywne, które budzą zadowolenie pracowników, a które wpływają na potencjalne zagrożenia dla organizacji, takie jak zwiększona rotacja czy niesprawna komunikacja wewnętrzna. Raport można pobrać tutaj.

O badaniu: Badanie wśród 315 pracodawców zostało przeprowadzone metodą CAWI w grudniu 2020 roku. Badanie wśród 956 pracowników (specjalistów i menedżerów) zostało przeprowadzone metodą CAWI w grudniu 2020 r.

Raport realizowany jest we współpracy z agencja nieruchomości komercyjnych Corees Polska. www.corees.pl