Edukacja

Czy pracowników czeka obowiązkowy powrót do biur?

Czy pracowników czeka obowiązkowy powrót do biur?

Koniec pracy zdalnej wymuszonej pandemią się zbliża. Czy pracowników czeka obowiązkowy powrót do biur? Jak pracodawcy mogą zapobiec obawom pracowników przed powrotem do zakładów pracy w covidowej i postcovidowej rzeczywistości?

Z TEKSTU DOWIESZ SIĘ:

  • Czy lęk o zdrowie swoje i bliskich to wystarczające uzasadnienie odmowy powrotu z pracy zdalnej?
  • Jakie konsekwencje grożą pracownikowi odmawiającemu powrotu do biura z home office?
  • Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, eliminujące ryzyko podstawnej odmowy powrotu do biura przez pracowników?

Coraz większym nadziejom na względny powrót do normalności po pandemii towarzyszą pytania o przyszłość pracy zdalnej. Czy pracowników czeka obligatoryjny powrót do biur, czy jednak będą mieli prawo wyboru miejsca, z którego będą realizować służbowe zadania? Kodeks pracy nie pozostawia złudzeń. Okazuje się, że za odmowę powrotu do zakładu pracy może grozić nawet zwolnienie dyscyplinarne.

Kiedy pracownik może odmówić powrotu do biura z pracy zdalnej?

Istnieją sytuacje, w których pracownik może odmówić wykonywania pracy. Prawo do powstrzymania się od świadczenia pracy przewiduje art. 210 par.1 Kodeksu pracy, według którego pracownik może odmówić dalszego świadczenia pracy w dwóch przypadkach:

  • warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo
  • wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.

Zatrudniony musi w takim przypadku niezwłocznie zawiadomić o swojej decyzji przełożonego, przy czym przepisy Kodeksu pracy nie określają formy tego powiadomienia. Z artykułu tego może skorzystać tylko w sytuacji, w której pracodawca rzeczywiście nie realizuje swoich obowiązków w zakresie BHP, tym samym powodując zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. Jednak sam lęk przed zarażeniem się koronawirusem nie jest wystarczającą podstawą do odmówienia powrotu z pracy zdalnej. Według ustawy covidowej, to pracodawca decyduje, czy praca zdalna może być wykonywana przez konkretnego pracownika i ma prawo w każdej chwili zmieć swoją decyzję.

Sprawdź Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Grant Thornton

Odmowa powrotu do pracy w biurze – konsekwencje prawne

Niestawienie się do pracy w biurze bez przyzwolenia pracodawcy może skutkować konsekwencjami prawnymi, a w skrajnym przypadku nawet zwolnieniem dyscyplinarnym pracownika. W przypadku, kiedy zatrudniony odmówi świadczenia swoich obowiązków w zakładzie pracy i zostanie z tego powodu zwolniony, to po jego stronie leży udowodnienie, że miał prawo do takiej decyzji. Powinien liczyć się z tym, że będzie musiał udowodnić swoje racje przed sądem i przedstawić dowody na to, że warunki w miejscu pracy nie spełniały norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stanowiły zagrożenie dla jego zdrowia lub zdrowia innych osób.

UWAGA! Jeżeli pracownik odmawia powrotu do pracy stacjonarnej bez uzasadnionej przyczyny, to naraża się na poważne konsekwencje, takie jak kara porządkowa, wypowiedzenie umowy o pracę lub dyscyplinarne zwolnienie, ponieważ odmowa pracy w takiej sytuacji może zostać potraktowana jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Więcej na temat m.in. obowiązków BHP pracodawcy - przeczytacie Państwo na stronie: https://grantthornton.pl/