Wiadomości

Czy wiesz, który region Polski posiada największą powierzchnię handlową?

1 444

Czy wiesz, który region Polski posiada największą powierzchnię handlową? W którym z miast najlepsze zakupy zrobimy na ulicach handlowych? Mieszkańcy której aglomeracji mogą pozwolić sobie na największe zakupy, dzięki wysokiemu wskaźnikowi siły nabywczej? Gdzie zakupoholicy znajdą najszybciej nowe marki? CBRE prezentuje Handlowe Wizytówki Miast, raport pokazujący istotne różnice pomiędzy poszczególnymi rynkami i najważniejsze cechy charakteryzujące sektor obiektów handlowych.

Czy wiesz, który region Polski posiada największą powierzchnię handlową?

Polski rynek powierzchni handlowych w większości opracowań postrzegany jest jako jedność. Mimo to, każdy z regionów posiada zbiór specyficznych cech, które są dla niego charakterystyczne. Różnice dotyczą struktury najemców ulokowanych w centrach handlowych, wskaźnika siły nabywczej, wysokości czynszów czy nasycenia rynku powierzchnią handlową. Z tego powodu CBRE postanowiło poddać dokładnej analizie każdy region i stworzyć dedykowaną dla każdego regionu Handlową Wizytówkę Miasta, która zawiera kluczowe i charakterystyczne informacje dla danego rynku. Oprócz analizy SWOT, infografik z kluczowymi danymi, każda wizytówka posiada mapę danego obszaru pokazującą rozmieszczenie istniejących i planowanych obiektów handlowych. Takie opracowanie zdecydowanie ułatwia rozumienie rynku najemcom rozważającym ekspansję, a także deweloperom planującym inwestycje.

Magda Frątczak, Dyrektor, Dział Powierzchni Handlowych, CBREMagda Frątczak, Dyrektor, Dział Powierzchni Handlowych, CBRE mówi: „Z naszego opracowania wprost wynika, że rynek powierzchni handlowych w Polsce nie jest jednorodny. Porównując Warszawę i Kraków, należy wziąć pod uwagę dużą różnicę w ofercie handlowej, jednak w Krakowie obejmuje ona również ulice handlowe. Natomiast wskaźniki siły nabywczej zdecydowanie promują Warszawę. Analizując aglomeracje śląską, należy szczególną uwagę zwrócić na układ komunikacyjny na jej terenie oraz tradycyjne zachowania zakupowe mieszkańców Śląska. Nasza analizy SWOT pomagają zrozumieć istniejące różnice na poszczególnych rynkach.”

Handlowe Wizytówki Miast to zestawienie dwunastu polskich aglomeracji. Zawiera szczegółowe dane dotyczące między innymi wielkości istniejącej i planowanej powierzchni handlowej, wielkość siły nabywczej, strukturę najemców. Dla każdego regionu została przygotowana analiza SWOT pomocna w lepszym rozumieniu rynku oraz wyznaczająca dalsze możliwości rozwoju.
Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj.