Wiadomości

Czym różni się Managed Services od outsourcingu?

4 586

Jak wskazują prognozy International Data Corporation, udział usług outsourcingowych w rynku IT w 2017 roku w Polsce, przekroczy poziom 20%. Pokazuje to jak wiele firm swój rozwój wiąże z podmiotami zewnętrznymi, z którymi wchodzi w coraz bliższą współpracę. Odpowiedzią na tą tendencję rozwojową, jest wkraczający coraz mocniej na rynek usług model Managed Services.

Termin Managed Services pojawia się już nie tylko w rozmowach dotyczących przyszłości firm, ale także w strategiach, których wdrożenie planowane jest w tym roku. Jak wskazują prognozy, nie jest to tymczasowy trend, ale usługa, która wpisze się na stałe w obszary funkcjonowania przedsiębiorstw. Decydują się na nią zarówno podmioty będące liderami w swoich kategoriach, jak i te mniejsze mające mocne aspiracje rozwojowe, które już teraz chcą się wyróżnić i zbudować mocne przewagi konkurencyjne. Czym wobec tego Managed Services różni się od znanego nam wszystkim outsourcingu?

Można powiedzieć, że Managed Services to nowsza, rozwinięta wersja outsourcingu. Czerpie ona wszystko co najlepsze z tego systemu współpracy pomiędzy podmiotami, a dodaje jedną, bardzo istotną kwestię, pozwalającą podmiotowi zewnętrznemu pozytywnie wpływać na rozwój firmy. Podstawą tego modelu współpracy jest dostęp do najnowocześniejszych i pewnych rozwiązań przy jednoczesnym zachowaniu kontroli zarówno nad funkcjonowaniem usługi jak i nad jej kosztami. Wymaga to jednak dobrego zrozumienia działalności i oczekiwań klienta. Stąd kluczowe są takie elementy współpracy jak zaufanie do dostawcy, który staje się w pewnym stopniu integralną częścią struktury organizacji i jest w większym stopniu partnerem wspomagającym jej rozwój niż tylko dostawcą usługi.

Dlaczego Managed Services oznacza pełne bezpieczeństwo?

Wśród największych obaw po stronie zleceniodawców usług IT, zazwyczaj wymieniane były dotychczas ograniczenia w kontrolowaniu optymalizacji kosztów i brak płynności w przepływie informacji. Managed Services opierając się na rozwiązywaniu bieżących problemów i kontrolowaniu istniejących procesów, przy szczególnej dbałości o bezpieczeństwo i infrastrukturę klienta, daje mu możliwość skupienia się na strategicznych kwestiach i aspektach rozwojowych, przy jednoczesnym odciążeniu go w zakresie kwestii bieżących. Specjaliści odpowiedzialni za współpracę w modelu Managed Services zwracają szczególną uwagę na zrozumienie potrzeb zleceniodawcy. Dzięki temu na początku procesu powstają szczegółowe zasady współpracy, w oparciu o parametry świadczonych usług, funkcjonujące jako SLA - Service Level Agreement, które warunkuje jej efektywność i jakość.

Dlaczego warto korzystać z zasobów zewnętrznych?

Co przedsiębiorstwo zyskuje dzięki skorzystaniu z usługi w modelu Managed Services?

  • Dostęp do najwyższej klasy specjalistów, którzy są na bieżąco z trendami, znają najnowsze rozwiązania, a co więcej dzięki bliskiej współpracy z największymi producentami z sektora nowych technologii, są w stanie najefektywniej planować kwestie rozwojowe dla firmy, w oparciu o narzędzia, które dopiero na rynku będą się pojawiały.
  • Możliwość skupienia się na własnej gałęzi działalności, bez konieczności rozpraszania uwagi obszarami, którymi mogą zająć się specjaliści zewnętrzni.
  • Skuteczność w budowaniu przewag konkurencyjnych w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością firmy, a kluczowymi pod względem długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa.
  • Dostęp do opinii i rozwiązań ekspertów niezwiązanych w sposób bezpośredni z firmą, mających do niej dystans i spojrzenie, którego nie determinują utarte schematy rozwiązań, często najprostsze, ale w dłuższej perspektywie mało skuteczne.

Nowe technologie determinują rozwój wszystkich sektorów.

W działaniach strategicznych przedsiębiorstwa, wzięcie pod uwagę wzrastającego wpływu rozwiązań z obszaru nowych technologii na rozwój jest kluczowe. Rola szefów IT bardzo wyraźnie się w ostatnich latach zmienia. Mają oni coraz większy wpływ na strategię organizacji, ponieważ są w stanie przewidzieć ścieżki rozwoju i możliwości optymalizacji czasu pracy i kosztów. Podejmowanie decyzji o korzystaniu z technologii bez konsultacji z działem IT często prowadzi do dublowania narzędzi oraz stosowaniu ich w sposób narażający organizację na niebezpieczeństwo utraty wrażliwych danych. Transformacje działów z tych obszarów są coraz wyraźniejsze i determinują funkcjonowanie całych przedsiębiorstw. Niewiele firm gotowych jest na wprowadzenie tak radykalnych zmian w swoich strukturach, dlatego też najlepszym wyjściem jest dla nich wsparcie specjalistów zewnętrznych. Jeśli przedsiębiorstwo na tym etapie podda się w wyścigu konkurencyjnym, opierającym się na bliskim i szybkim dostępie do najnowszych rozwiązań, z czasem będzie mu coraz trudniej te funkcjonalności usprawnić. Przełożyć się to może w dłuższej perspektywie czasu na powstanie dużej przepaści pomiędzy daną firmą a jej konkurencją. Dlatego też w działaniach strategicznych związanych z obszarem IT, warto wziąć pod uwagę w najbliższym czasie wsparcie profesjonalnych podmiotów.

Aleksandra Czarnecka Innergo Systems