Wiadomości

Do małych i średnich przedsiębiorców zbliża się Kodeks dobrych praktyk

Do małych i średnich przedsiębiorców zbliża się Kodeks dobrych praktyk

Czy mali i średni przedsiębiorcy wypracują wspólnie z samorządami „Kodeks dobrych praktyk”, by jeszcze lepiej ułożyć relacje? Po kolejnych warsztatach w Łodzi stworzenie dokumentu jest tylko kwestią czasu.

- Chcemy wprowadzić systemowe rozwiązania, które będą wspierać lokalną politykę gospodarczą, chcemy skoordynowanych działań gminy na rzecz dialogu społecznego z przedsiębiorcami i – wreszcie – opracować kodeks dobrych praktyk w zakresie dialogu społecznego gminy z przedsiębiorcami – zapowiadał Adam Drozdowski, wiceprezes łódzkiego oddziału Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. - Pomogą nam w tym spotkania z małymi i średnimi przedsiębiorcami.

Po dwóch spotkaniach z przedsiębiorcami w Łodzi wykrystalizowały się jasno kwestie, których rozwiązanie pomogłoby przedsiębiorcom bardziej zaangażować się w życie miasta, a przy okazji mieć informacje o planach gminy z pierwszej ręki.

- Miejscowi przedsiębiorcy wskazują przede wszystkim na słaby przepływ informacji między władzami miasta a biznesem. W ich opinii widoczne są pewne niedoskonałości w zakresie informowania o remontach, zmianach infrastrukturalnych oraz innych kwestiach istotnych dla prowadzonych przez nich działalności. Podawanie przewidywanych terminów zakończenia prac remontowych i inwestycji prowadzonych w mieście ułatwiłoby im bieżące funkcjonowanie, a także planowane, często kosztowne, działania długofalowe – opowiada Urban Kielichowski, prezes łódzkiego oddziału Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Inne problemy? W opinii przedstawicieli łódzkiego biznesu, brakuje dialogu w zakresie inwestycji, planu zagospodarowania przestrzennego. Niewystarczający jest  udziału przedsiębiorców w zarządzaniu miastem. Dobrym rozwiązaniem – zdaniem biznesu - mogłyby okazać się cykliczne wydarzenia, spotkania, na których włodarze miasta wraz z łódzkim biznesem razem wskazywaliby bieżące potrzeby i problemy, a potem wspólnie szukali rozwiązań.

Rozmawiano też o edukacji. Przydatne mogłyby okazać się także różne warsztaty, które miałyby na celu przedstawienie dzieciom konkretnych branż, dróg edukacji.

Jesienią wspólnie wypracowany „Kodeks dobrych praktyk” ma być gotowy i przedstawiony Urzędowi Miasta Łodzi. Oprócz Łodzi projekt realizują Katowice i Częstochowa. Projekt uda się zrealizować dzięki grantowi przyznanemu przez Center for International Private Enterprise (CIPE).