Raporty

Dobre perspektywy dla polskiego sektora nowoczesnych usług dla biznesu

Dobre perspektywy dla polskiego sektora nowoczesnych usług dla biznesu

Polski sektor usług biznesowych od lat uchodzi za jeden z najprężniej rozwijających się w Europie. Uznawany jest również za jeden z najbardziej stabilnych i perspektywicznych w regionie. Pomimo okresu dynamicznych zmian gospodarczych, polski sektor BSS pod względem zatrudnienia rok do roku notuje wzrost udziału w rynku pracy. Cały czas przyciąga kolejnych inwestorów, którzy nauczeni doświadczeniami pandemii, weryfikują swoje strategie outsourcingowe. Polska staje się jednym z beneficjentów tego trendu.

Czynnikami sprzyjającymi wzrostowi inwestycji zagranicznych w kraju są m.in. rezygnacja inwestorów z offshoringu na rzecz bezpieczniejszego nearshoringu oraz niezmiennie atrakcyjny stosunek jakości dostępnych pracowników do kosztów prowadzenia działalności. Silnymi argumentami za lokowaniem inwestycji w Polsce są również inne, kluczowe aspekty – konkurencyjny i zróżnicowany rynek biurowy oraz atrakcyjny system zachęt inwestycyjnych. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu JLL i Hays Poland Onshore, Nearshore, Offshore: Unsure?

WYZWANIA W CZASIE PANDEMII

Pandemia niezaprzeczalnie miała duży wpływ na sektor SSC/BPO w Polsce. Podczas początkowego szoku w drugim kwartale 2020 r., wiele globalnych korporacji musiało podjąć strategiczne decyzje biznesowe, w tym te związane z realizowanymi i planowanymi inwestycjami. Konsekwencje dla Polski były dwojakie. Z jednej strony pandemia spowodowała wstrzymanie realizacji niektórych projektów, a firmy, które wybrały Polskę jako miejsce inwestycji, wycofały się ze swoich planów, decydując się przeczekać zawirowania na globalnym rynku.

Z drugiej strony – mimo że w pierwszej fazie pandemii rynek pracy w polskim sektorze nowoczesnych usług biznesowych zahamował swój wzrost, to po kilku miesiącach zanotował silne odbicie. Jego wysoka elastyczność w połączeniu z marginalnym wskaźnikiem redukcji etatów sprawiły, że zyskał status branży stabilnej, zwiększając swoją atrakcyjność w oczach kandydatów oraz potencjalnych inwestorów.

BEZPIECZNY NEARSHORING

W obliczu niepewności na globalnym rynku pojawiły się organizacje, które zdecydowały się na cięcie kosztów poprzez inwestycje, a Polska często stawała się beneficjentem tej strategii. Inwestorzy decydowali się m.in. na likwidację dwóch centrów usług na świecie i konsolidację ich funkcji w jednym, nowym centrum zlokalizowanym na terenie Polski.

Skutki pandemii skłoniły inwestorów z różnych sektorów rynku do rezygnacji z offshoringu na rzecz nearshoringu (tj. lokowania centrów usług w rejonach bliskich geograficznie oraz kulturowo). Firmy, które posiadały odległe geograficznie centra usług biznesowych lub kluczowe fragmenty łańcucha dostaw, zazwyczaj silniej ucierpiały niż te, które postawiły na nearshoring. Przykładowo, posiadanie centrum serwisowego w Azji, gdzie obostrzenia w niektórych przypadkach były bardziej restrykcyjne niż w Europie, pokazało wielu firmom z innych regionów świata, że odległość geograficzna niesie za sobą zarówno zalety, jak i wady.

W sytuacji kryzysowej bardziej zauważalne były również różnice kulturowe i mniej rozwinięta infrastruktura, która czyniła przejście w model pracy zdalnej niezwykle trudnym bądź nawet niemożliwym. Rygorystyczny lockdown w jednej części świata prowadził do sytuacji, w której globalna korporacja została pozbawiona obsługi w kluczowym obszarze biznesowym. Mogło to oznaczać zatory w procesach finansowych lub całkowity brak wsparcia IT.

POTENCJAŁ POLSKI DLA INWESTYCJI BSS

Nie dziwi zatem fakt, iż w ostatnich miesiącach napływające do Polski zapytania inwestorskie pochodziły głównie od firm wywodzących się z krajów europejskich, chcących wykorzystać potencjał centralnego położenia geograficznego Polski. Inwestorów kusi zasobny rynek pracy, bogata oferta nowoczesnej przestrzeni biurowej, dobra infrastruktura IT oraz atrakcyjne zachęty.

Polska jest postrzegana przez inwestorów jako dojrzała lokalizacja biznesowa, oferująca szeroki dostęp do wykwalifikowanych pracowników, władających językami obcymi. W efekcie, zagraniczne firmy coraz częściej decydują się na przenoszenie do Polski stanowisk wyższego szczebla, które oznaczają realizację coraz bardziej zaawansowanych procesów i funkcji, a to umożliwia tworzenie w kraju kluczowych centrów decyzyjnych. Polska przyciąga uwagę firm z branży farmaceutycznej i urządzeń medycznych, które widzą potencjał w rozwoju sektora badań klinicznych w naszym kraju, a także wielu organizacji z sektora IT, nowoczesnych technologii i branży finansowej.

Decyzje inwestycyjne w dużej mierze opierają się na dostępności pracowników o określonych umiejętnościach. Pod względem zainteresowania inwestorów prym wiodą role w szeroko rozumianym IT – ze szczególnym uwzględnieniem ekspertów z zakresu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa. Kolejnym, równie popularnym obszarem specjalizacyjnym, są role w obszarze księgowości, weryfikacji klientów (KYC) oraz zapobiegania praniu brudnych pieniędzy (AML). W zapytaniach inwestorskich często pojawiają się stanowiska w obszarze zakupów i HR oraz role typu „market access” w branży farmaceutycznej.

WYRÓŻNIAJĄCA JAKOŚĆ KADR

O projekty inwestycyjne w sektorze usług dla biznesu Polska konkuruje przede wszystkim z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, ale coraz częściej także z Portugalią, Hiszpanią i Francją. Mimo że wynagrodzenia w polskim sektorze BSS często są wyższe niż w krajach sąsiadujących, to Polska niejednokrotnie wygrywa konkurencję o inwestycje przede wszystkim ze względu na jakość dostępnych kandydatów. Na rynku nie brakuje bowiem wykształconych specjalistów, biegle władających językami obcymi. Z uwagi na centralne położenie Polski, jednostki działające na terenie kraju obsługują procesy biznesowe w największej liczbie języków obcych w regionie. Oprócz popularnych języków europejskich, nie brakuje centrów zatrudniających osoby władające językami skandynawskimi czy bałtyckimi.

Polska dała się poznać zagranicznym inwestorom jako kraj, w którym warto lokować centra usług. Wynika to nie tylko ze znakomitego stosunku jakości kompetencji do ich ceny, lecz także dojrzałości sektora BSS. Polska jest największym i historycznie najlepiej rozwiniętym rynkiem nowoczesnych usług dla biznesu w regionie, co przez inwestorów jest postrzegane jako gwarancja powodzenia całego przedsięwzięcia. Z tego też powodu są skłonni zaakceptować wynagrodzenia wyższe niż np. w Czechach czy na Węgrzech. O sile polskiego rynku usług biznesowych świadczy również fakt, iż stanowi on miejsce zatrudnienia dla wielu obcokrajowców. Sektor najczęściej przyciąga pracowników z regionu, ale w ostatnich latach można było zaobserwować napływ osób również z Europy Zachodniej – Portugalii, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

PRACA ZDALNA

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu bardzo dobrze poradził sobie ze zmianami rynkowymi, zapoczątkowanymi przez pandemię COVID-19. Z dnia na dzień pracownicy, zlokalizowanych w Polsce centrów usług, przenieśli się z biur do swoich domów, podtrzymując ciągłość obsługiwanych procesów biznesowych. Powszechność pracy zdalnej otworzyła także firmom drogę do pozyskiwania najlepszych specjalistów, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Wiele wskazuje na to, że praca zdalna na dłużej zagości w polskich centrach usług dla biznesu. Może to stanowić szansę dla mniejszych ośrodków miejskich, które częściej będą pojawiać się na liście potencjalnych lokalizacji dla nowych inwestycji w obszarze nowoczesnych usług dla biznesu. Duże miasta nadal mają jednak przewagę nad mniejszymi ośrodkami pod względem przyciągania inwestycji. Przy wyborze lokalizacji niezwykle ważnym aspektem pozostaje potencjał rozwojowy – inwestorzy chcą wiedzieć, czy w danym miejscu możliwe będzie zwiększenie zatrudnienia o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset miejsc pracy.

Kluczowa jest również ocena, czy dana lokalizacja ma moc przyciągania i zatrzymywania pracowników. Inwestorzy biorą więc pod uwagę jakość życia, środowisko i to, co miasto ma do zaoferowania swoim mieszkańcom. W tym zakresie kluczową rolę odgrywają również jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalne centra obsługi inwestorów. Ponadto bardzo ważna jest dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej i infrastruktury komunikacyjnej.

CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ?

Polska jest oceniana bardziej kompleksowo niż kiedykolwiek – nie tylko z perspektywy dostępności pracowników. Coraz częściej brany jest pod uwagę nasz wizerunek i poszanowanie wartości, które są najważniejsze dla zagranicznych pracodawców. Inwestorzy już wiedzą, że polski rynek jest dojrzały i ma wiele do zaoferowania, i to właśnie niuanse będą częściej decydować o wyborze lokalizacji. Do kraju z pewnością będą przenoszone bardziej zaawansowane procesy, a pierwsi inwestorzy, którzy wybrali Polskę jako kraj, w którym obsługiwane są kluczowe strategiczne procesy biznesowe, będą w dużej mierze decydować o tym, co wydarzy się w przyszłości.

 

Autor: Łukasz Grzeszczyk, Executive Director – Client Relations, Hays Poland