Wiadomości

Dobre praktyki 3M wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wzmacnianie kultury różnorodności w miejscu pracy, wsparcie kobiet w nauce, wolontariat kompetencyjny. Łącznie osiem inicjatyw firmy 3M znalazło się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki”. Raport przygotowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizacja, która promuje ideę prowadzenia firmy w sposób zrównoważony i rzetelny.

W tegorocznym zestawieniu dobrych praktyk firm z różnych branż znalazło się 8 przedsięwzięć 3M. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) co roku przygotowuje raport na temat pozytywnych działań CSR. Jest to temat bliski 3M. Firma od lat regularnie realizuje projekty, które mają na celu ochronę środowiska, pomagają lokalnym społecznościom, a także promują rozwój i edukację opartą na nauce.

3M wykorzystuje naukę do tworzenia rozwiązań, które poprawiają jakość życia. Jednym z filarów tej idei jest „nauka służąca społeczności” – mówi Małgorzata Golatowska, brand & communication leader, DE&I champion East Europe Region w 3M. – Korzystamy z zasobów firmy oraz eksperckiego potencjału naszych pracowników, aby poprzez wolontariat kompetencyjny wspierać lokalne społeczności. Pomagamy szkołom technicznym, wspieramy organizacje pożytku publicznego, prowadzimy działania mentoringowe. Wspólnie możemy tworzyć zrównoważoną przyszłość, w której wszyscy będą mogli się rozwijać. Od tego zależy los naszej planety, naszych społeczności i naszej gospodarki.

Nauka inwestycją w przyszłość

Firma wspiera rozwój przyszłych pracowników z obszaru STEM (z ang. nauki przyrodnicze, technologia, inżyniera, matematyka). Program 3M Manufacturing & Academic Partership to działania na rzecz szkół technicznych. 3M przekazało do dolnośląskich pracowni sprzęt o wartości 500 tys. złotych. Zestawy symulują różne procesy produkcyjne, pozwalając na programowanie miniaturowych robotów. Dzięki temu możliwe jest szkolenie przyszłych automatyków, elektroników czy mechatroników.

3M zauważa również potrzebę wspierania kobiet w budowaniu pewności siebie i dokonywaniu odważnych wyborów dotyczących m.in. kariery w STEM. W ramach wewnętrznej organizacji Forum Kobiet (Women Leadership Forum) firma promuje równe możliwości dla kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, podkreślając wagę różnorodności w branży IT i TECH.

Firma 3M jest m.in. stałym partnerem kongresu Perspektywy Women in Tech Summit, skierowanego do młodych kobiet stojących u progu kariery. Przedstawicielki 3M dzielą się podczas kongresu swoją wiedzą i doświadczeniem. Z kolei w ramach „Kobiecego Podwieczorku Technologicznego”, corocznie organizowanego przez Fundację Perspektywy, pracownicy 3M dyskutują z dziewczętami o ścieżkach rozwoju w swojej firmie. Dodatkowo w 2021 r. 3M przekazało Fundacji 30 laptopów do nauki zdalnej dla uczniów z małych miejscowości. 

We współpracy z Fundacją Inspiring Girls 3M zrealizowało program o charakterze mentoringowym dla dziewcząt ze szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się w formie inspirujących warsztatów z „role-modelkami” z 3M, które opowiadały o wyzwaniach i pozytywach pracy w zawodzie technicznym, a także zachęcały uczennice do budowania kompetencji bazujących na ich mocnych stronach i do rozwoju w dziedzinie STEM.

Od biegania po tworzenie strategii – jak pracownicy 3M pomagają innym

3M nie tylko dba o dobrostan swoich pracowników, ale jednocześnie inicjuje projekty na rzecz lokalnych społeczności. Przykładem jest program 3M in Motion, na który składają się różne aktywności sportowe – pracownicy 3M są zachęcani do biegania, wycieczek pieszych czy rowerowych. Im więcej uczestników dołącza do takich wydarzeń, tym większą kwotę 3M przekazuje na rzecz wybranych organizacji pozarządowych. Pracownicy chętnie włączają się w pomoc okolicznym ośrodkom opieki społecznej, dla dzieci i samotnych matek, organizując zbiórki pieniężne lub rzeczowe. Wykorzystują swoje zawodowe umiejętności podczas wolontariatów kompetencyjnych. 3M Impact to globalny program, który w 2021 r. wystartował również w Polsce. Wolontariusze podjęli współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz równości społecznych, wsparcia potrzebujących oraz okolicznego ekosystemu. Specjaliści z 3M pomogli opracować strategiczne projekty, odpowiadające na potrzeby danego NGO.

Równość i zrozumienie dla wszystkich

Jedną z dobrych praktyk 3M, opisanych w raporcie FOB, jest aktywność 3M w ramach Miesiąca Dumy (Pride Month). Celem tych działań jest zwiększanie empatii pracowników oraz pogłębianie ich świadomości, jak wspólnie tworzyć środowisko pracy, w którym osoby z mniejszości LGBTQIA+ czują się nie tylko bezpiecznie i komfortowo, ale są szanowanymi, aktywnymi i wartościowymi członkami zróżnicowanych zespołów. Spotkania i wykłady organizowane w ramach Pride Month wzmacniają przekonanie pracowników, że różnorodność pozwala na tworzenie wyjątkowych kreatywnych zespołów i innowacyjnych rozwiązań. To nie jedyna tego typu inicjatywa w 3M. Miesiąc Różnorodności, Równości i Włączenia (Diversity, Equity and Inclusion Month) skupia się na jeszcze szerszym kontekście – wzajemnym szacunku, zrozumieniu i otwartości. Jest to cykl wydarzeń wewnętrznych, podczas których firma zwraca uwagę i prowokuje do dyskusji na ważne tematy społeczne, np. wykluczenie mniejszości narodowych czy rasowych, inkluzywny język, stereotypy w podziale ról pomiędzy kobietami a mężczyznami, świadome zarządzanie uprzedzeniami. Uczestnicy – pracownicy 3M – doskonalą m.in. swoje umiejętności komunikowania się z innymi w życiu zawodowym i prywatnym, dzięki czemu budują więzi oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

CSR w DNA firmy

Rozwój każdej firmy zależy w dużej mierze od rozwoju społeczeństwa – mówi Małgorzata Golatowska. – Wiemy, jak ważny jest równy dostęp do edukacji i kariery zawodowej w dziedzinie nauk ścisłych. Jako globalna firma technologiczna dostrzegamy coraz większą efektywność pracy zróżnicowanych zespołów, które są w stanie odpowiadać na potrzeby zróżnicowanych społeczności.  Dlatego działania CSR, świadomego i odpowiedzialnego biznesu na rzecz niedostatecznie reprezentowanych grup stanowią tak ważny element naszej strategii. Chcemy wspierać potrzebujących i umożliwiać im coraz lepsze życie, rozwój i dostęp do technologii. Cieszymy się, że nasze praktyki zostały wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Motywuje nas to do podejmowania kolejnych działań.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy. To wzrost o ok. 25 proc. w stosunku do ubiegłego roku i rekord w historii wydawnictwa. Świadczy to o coraz większym znaczeniu CSR w polityce firm. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki” dostępny jest online.

3M Poland