Wiadomości

DTZ Money into Property

1 929
  • Na globalny rynek nieruchomości może trafić w tym roku rekordowa ilość nowych środków o wartości 429 mld USD
  • Suma środków zainwestowanych w nieruchomości komercyjne sięgnęła w 2014 r. rekordowego poziomu 13,6 bln USD
  • W 2014 r. największy napływ nowego kapitału miał miejsce w Turcji, a największy odpływ nastąpił w Rosji

Według najnowszej, 41. edycji raportu firmy DTZ Money into Property ogólna suma środków ulokowanych w nieruchomości komercyjne wzrosła w 2014 r. o 5% i osiągnęła rekordowy poziom 13,6 bln USD.

Największy wzrost kapitału zanotowano w regionie Azji i Pacyfiku, tj. o 10% do 5,1 bln USD. W Ameryce Północnej nastąpił przyrost o 5% do 4,2 bln USD. Z kolei wartość zainwestowanego kapitału w nieruchomości w Europie utrzymała się na poziomie 4,4 bln USD, choć w ujęciu w walucie euro nastąpił wzrost o 2% do 3,4 mld EUR, co oznacza przebicie szczytowego poziomu z 2007 r. na poziomie 3,3 mld EUR.

Największy wzrost kapitału zainwestowanego na rynku nieruchomości komercyjnych miał miejsce w Turcji (wzrost o ok. 30%), a największy odpływ nastąpił w Rosji (spadek o, blisko 20%), co jest efektem sankcji nałożonych przez Unię Europejską i konfliktu na Ukrainie.

Odnotowano wzrost zaangażowania kapitału własnego w inwestycje w nieruchomości kosztem finansowania dłużnego. W konsekwencji stosunek wysokości długu do wartości nieruchomości spadł w ubiegłym roku do 55% wobec 56% w 2013 r.

Wolumen transakcji inwestycyjnych w ujęciu globalnym wyniósł na koniec 2014 r. 633 mld USD, co stanowi wzrost o 20% w stosunku do 2013 r. Największy, 32-procentowy wzrost wartości transakcji inwestycyjnych odnotowano w Europie. Eksperci firmy DTZ szacują, że globalny wolumen inwestycji w nieruchomości może wynieść w bieżącym roku 771 mld USD.

Analitycy firmy DTZ przewidują również, że w 2015 r. inwestorzy na całym świecie mogą przeznaczyć rekordowy poziom nowych środków na inwestycje w nieruchomości komercyjne o wartości 429 mld USD.

– Europejski rynek nieruchomości komercyjnych jest narażony na ryzyko wzrostu stóp procentowych. To może wywołać spadek aktywności inwestycyjnej i odwrócenie przepływu kapitału, co wpłynęłoby na wycenę. Niemniej jednak rynek nieruchomości wygląda obecnie atrakcyjnie na tle innych klas aktywów. Przewidujemy, że wolumen transakcji w Europie wzrośnie w tym roku o 10% do 280 mld USD, a apetyt inwestycyjny utrzyma się do 2016 r. – mówi Craig Maguire, Dyrektor Zespołu Rynków Kapitałowych, DTZ.

DTZ