Wiadomości

„Edukacja przez praktykę”, czyli sposób na nowych pracowników dla sektora BPO/SSC

8 724

Dla każdego pracodawcy idealnym rozwiązaniemjest zatrudnienie pracownika, który już wcześniej zetknął się w praktyce z zadaniami, które mają zostać mu powierzone w nowym miejscu pracy. Dlatego też w województwie pomorskim, został przeprowadzony pilotażowy program mający na celu praktyczne zapoznanie kursantów z realiami pracy w firmach z sektora BPO/SSC. Roczny program prowadzony był dla licealistów z III LO w Gdańsku, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości.

„Edukacja przez praktykę”, czyli sposób na nowych pracowników dla sektora BPO/SSC

- Od wielu lat staramy się w Topolówce umożliwiać naszym uczniom łączenie wiedzy, jaką zdobywają na zajęciach w szkole, z umiejętnościami przydatnymi w przyszłym życiu zawodowym, poprzez spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, czy też współprace z firmami. Innowacyjność projektu „Edukacja przez Praktykę” polega na tym, że młodzież licealna uczestniczy w warsztatach prowadzonych przez praktyków i ma możliwość poznania firm od środka, co jest dla nich doskonałym wprowadzeniem do świata biznesu – komentuje Małgorzata Mroczkowska, wicedyrektor Topolówki.

„Edukacja przez praktyką” to wyjątkowy w skali kraju pilotażowy program, dla uczniów szkół średnich, którzy rozważają w przyszłości pracę w sektorze BPO/SSC. Czym przejawia się ta wyjątkowość?

Zajęcia prowadzili praktycy, pracujący na co dzień w największych firmach z branży BPO/SSC na Pomorzu – w Geobanie, Sony Pictures, Transcomie i Banku BPH. Dzięki temu uczniowie mogli poznać jak „od kuchni” wygląda praca w tych firmach. Oprócz zajęć warsztatowych prowadzonych na terenie III LO uczniowie mieli okazję zwiedzić siedziby firm, przyjrzeć się kulturze pracy oraz wykonywanym przez pracowników zadaniom.

- Wizyty w firmach uświadomiły mi jak w rzeczywistości wygląda praca w call center. Ponadto, pokazały gdańskie filie międzynarodowych korporacji od zupełnie innej strony. Myślę, że nikt z uczniów obecnych na spotkaniu, nie miał świadomości, że tego typu usługi i na taką skalę są świadczone w Gdańsku - mówił Michał Orfin, uczeń III LO, uczestnik programu.


Uczestnicy programu, podczas rocznego kursu, mieli okazję zapoznać się m.in. z takimi zagadnieniami jak:

  • Project Management,
  • Excel od kuchni, mapy myśli,
  • sztuka efektywnego prowadzenia prezentacji,
  • umiejętność autoprezentacji podczas procesu rekrutacji.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z pilotażowego programu edukacyjnego, który realizowaliśmy w III Liceum w Gdańsku. Ta wspólna inicjatywa kilku przedsiębiorstw, władz samorządowych i dyrekcji szkoły to świetny przykład możliwości współpracy pomiędzy biznesem a edukacją. Liczymy, iż ten dobry przykład będzie zachętą do dalszych inicjatyw edukacyjnych. Jesteśmy również bardzo zadowoleni z wizyty uczniów III LO w naszym biurze w połowie czerwca. To było ciekawe doświadczenie również dla naszych pracowników – podsumował Radosław Krasowski, HR Manager w Geoban S.A.

- Transcom dopiero od niedawna promuje swoją markę, jako pracodawca. Dotychczas chowaliśmy się za brandem naszego głównego klienta. Tym bardziej jest to dla nas ogromny zaszczyt móc uczestniczyć w tym projekcie – w tak doborowym towarzystwie, w tak prestiżowym liceum. Rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania, jeśli chodzi o uczniów. Okazało się, że ci młodzi ludzie, pomimo bardzo ambitnego programu w szkole, nadal są głodni wiedzy, zdyscyplinowani (zajęcia nie były obowiązkowe!) i ciekawi świata. Nam, jako pracodawcy, daje to bardzo dobry sygnał o tym, że rośnie pokolenie ambitnych i wymagających pracowników. Aby w przyszłości im sprostać, musimy nieustannie podnosić poprzeczkę w naszej kulturze organizacyjnej – mówiła Joanna Osińska, HR Manager w Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o.

- Zdecydowaliśmy się zaangażować w ten projekt edukacyjny, ponieważ wierzymy, że dzięki otrzymaniu cennych porad od najlepszych specjalistów w Polsce młodzież ze szkół średnich zyska lepszy start w życie zawodowe. Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w programie i z chęcią zaangażujemy się w jego kolejną edycji – powiedział Krzysztof Nowaczewski, Wiceprezes Zarządu Banku BPH.

- Uczestnictwo w tym programie było dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem tym bardziej, że kilku z naszych pracowników to absolwenci III LO. Z ogromną przyjemnością powrócili oni w stare szkolne mury, aby w roli ekspertów poprowadzić warsztaty z uczniami i podzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Mamy nadzieję że ta wspólna inicjatywa trójmiejskich firm oraz władz samorządowych zainspiruje innych do organizacji podobnych projektów w całej Polsce - powiedział Mikołaj Makowski z Sony Pictures Global Business Services.

W zajęciach regularnie udział brało około 20 uczniów. Dyplomy otrzymali jednak ci, którzy wykazali się największym zapałem i wzięli udział w co najmniej 70% spotkań. Pilotażowy Program „Edukacja przez Praktykę zyskał aprobatę innych szkół, a także firm. Jesienią tego roku „Edukacja przez Praktykę” ruszy także w I LO w Tczewie oraz w VI LO z Gdyni. Zajęcia poprowadzą także eksperci z firmy Eaton i Flextronics. Za koordynację projektu odpowiadają przedstawiciele Invest in Pomerania (Agencji Rozwoju Pomorza SA oraz InvestGda).

Invest in Pomerania