Wiadomości

Efektywna współpraca w międzynarodowym środowisku

1 971

OutsourcingPortal: We Wrocławiu mieści się jednostka Atos odpowiedzialna za dostarczanie projektów i usług IT klientom z całego świata. Jakimi największymi sukcesami i projektami może poszczycić się wrocławskie Global Delivery Center (GDC)?

Wywiad z Piotrem Krzysztofikiem - Head of C&SI Global Delivery Center EuropePiotr Krzysztofik: Obecnie wrocławski Atos zatrudnia ponad 300 osób. Jednakże, dla całej jednostki zarządzanej ze stolicy Dolnego Śląska, czyli C&SI GDC Europe, pracują także zespoły na Słowacji, w Czechach, Rumunii, Bułgarii oraz Chorwacji. Razem blisko 600 wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych obszarów IT. Wachlarz projektów jest bardzo szeroki - realizujemy zarówno mniejsze, krótkoterminowe projekty, jak i duże, wieloletnie kontrakty - na przykład na rzecz Komisji Unii Europejskiej, dla której pracujemy już od 9 lat. Na pewno powszechnie znanym jest również fakt, że Atos jest wyłącznym partnerem IT dla Igrzysk Olimpijskich. Dużym wydarzeniem 2016 roku będzie, zatem, Olimpiada w Rio.

OP: Co stanowi klucz efektywnej współpracy w międzynarodowym środowisku w jednostce takiej jak GDC?

PK: Ważnymi elementami są skuteczna komunikacja i odpowiednio ukierunkowane szkolenie pracowników, tak, by byli świadomi specyfiki pracy w międzynarodowym środowisku. Musimy rozumieć ograniczenia i różnice kulturowe, a jednocześnie stosować wspólne standardy i procesy. Niebagatelne znaczenie ma też indywidualne podejście i tworzenie rozwiązań optymalnych dla konkretnych klientów przy zrozumieniu specyfiki obszaru ich działań. Certyfikat CMMI l.3, który zdobyliśmy w ubiegłym roku, potwierdza dojrzałość i profesjonalizm naszego centrum w zakresie realizacji projektów, co jest bardzo przydatne w takiej współpracy.

OP: Jacy są i jakimi kompetencjami cechują się pracownicy Atos C&SI GDC Europe?

PK: Jesteśmy coraz częściej postrzegani jako eksperci, którzy pomagają, czy też w całości tworzą oferowane rozwiązania. Ważna jest właściwa aktywność w projektach – nie chcemy być reaktywni, bo musimy reagować i dostosowywać się do zmieniających się i specyficznych wymagań klientów. Do tego potrzebni są świadomi, zmotywowani i aktywni w swoich działaniach pracownicy. Ponieważ nasz sukces opieramy w dużej części na ludziach naszym celem jest stworzenie pracującym w Atos specjalistom jak najlepszych warunków pracy i rozwoju, tak, by wypełniając swoje obowiązki wiedzieli, że sukces firmy jest również ich własnym sukcesem.

OP: Jakie wymagania stawia przed managerem koordynowanie pracą zespołu, który tworzą specjaliści pracujący i pochodzący z różnych części Europy?

PK: Od samego początku istnienia naszego centrum, czyli od roku 2000 - a więc już 15 lat, realizujemy projekty w modelu „distributed delivery”. Odległość czy różnice międzykulturowe nie stanowią problemu, a wręcz wielokrotnie stwarzają więcej okazji do konfrontacji doświadczeń, co w konsekwencji może stanowić o sukcesie projektu i stać się okazją do realizacji wspólnych celów biznesowych. Zarówno managerowie, kierownicy projektów, jaki i każdy z pracowników są od początku zaangażowani we współpracę z partnerami z różnych krajów. Jest to dla nas naturalne środowisko pracy.

OP: Jakie cele stoją przed Atos w perspektywie kolejnych lat?

PK: Przede wszystkim stawiamy na budowanie skali – chcemy wciąż być największym tego typu centrum Atos w Europie. Jednocześnie stawiamy na rozwój unikalnych kompetencji i budowanie organizacji, która samodzielnie dostarcza i realizuje projekty i jest ekspertem wewnątrz korporacji. Będziemy też ciągle doskonalić się pod względem jakości i efektywności realizowanych zadań – w tym widzę naszą przewagę nad innymi, podobnymi centrami. I to wszystko dzięki naszym pracownikom, na których stawiamy. Dla nas zdobyty 4 lata z rzędu certyfikat „Great Place To Work” to nie tylko slogan – to filozofia, która przyświeca naszym działaniom. W ciągu ostatniego roku zespół GDC Europe w samym tylko Wrocławiu powiększył się o ponad 100 osób. Taką tendencję, zarówno lokalnie, jak i na poziomie regionu chcemy utrzymać.

Atos IT Services