Wiadomości

Elbląg - miasto, w którym chcesz mieszkać, pracować, rozwijać swój biznes i spełniać marzenia

Elbląg jest drugim pod względem liczby ludności i liczby studentów największym ośrodkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Miasto pełni funkcję silnego ośrodka subregionalnego obejmującego zasięgiem oddziaływania zachodnią część województwa warmińsko-mazurskiego i wschodnią województwa pomorskiego.

Atutem Elbląga jest położenie blisko aglomeracji trójmiejskiej, z możliwością bardzo szybkiego dojazdu do Gdańska. Pod względem gospodarczym Elbląg wyróżnia się silnym przemysłem wysoko i średniozaawansowanych technologii wraz z towarzyszącymi kompetencjami pozaprodukcyjnymi (R&D). Elbląg jest również przyjaznym miejscem do życia, a to za sprawą m.in. atrakcyjnej przestrzeni śródmiejskiej, bogatej oferty gastronomicznej, konkurencyjnych cen mieszkań w porównaniu z Trójmiastem, prężnie działających instytucji kultury, czystego środowiska, bogatej oferty sportowo-rekreacyjnej oraz najbliższego otoczenia (Zalew i Mierzeja Wiślana, Wysoczyzna Elbląska).

Od siedmiu lat funkcję prezydenta miasta pełni Witold Wróblewski, rodowity elblążanin. Miasto pod jego sterami stawia na innowacyjność oraz na ciągłe dostosowywanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców i inwestorów. W ostatniej dekadzie jakość życia i prowadzenia biznesu poprawiła się m.in. za sprawą rozbudowy sieci światłowodów, modernizacji infrastruktury drogowej, wprowadzeniu nowoczesnego systemu utylizacji odpadów i uzdatniania wody oraz uzbrojenia terenów inwestycyjnych, a także tworzenia ośrodków wdrażania innowacji. Szeroko pojęta rewitalizacja nie tylko poprawia jakość życia mieszkańców, lecz także przyciąga inwestorów i turystów.

W Elblągu inwestują światowe koncerny i znane marki, m.in. General Electric, Grupa Żywiec, Stokota, Siemens, FLSmidth Maag Gear, Wójcik Fabryka Mebli. W trakcie realizacji są inwestycje infrastrukturalne, i to takie, które w dużym stopniu mogą odmienić oblicze miasta. Jedna z nich – przekop Mierzei Wiślanej i rozwój portu morskiego – sprawi, że miasto mocniej „zwróci się” w kierunku morza. W centrum Elbląga, nad samą rzeką, zaplanowana jest budowa wysokiej klasy biurowca z przeznaczeniem na nowoczesne usługi biznesowe. Inwestycja ta realizowana jest we współpracy miasta z Agencją Rozwoju Przemysłu.

ELBLĄG – WAŻNY OŚRODEK GOSPODARCZY

Elbląg od początku swego istnienia był ważnym ośrodkiem gospodarczym, przemysłowym, administracyjnym i wojskowym. O sile miasta stanowił mocno rozwinięty przemysł ciężki – z odlewniami i fabrykami maszyn, stoczniami, fabrykami parowozów i wagonów. Na terenie Elbląga działa obecnie przeszło 13 tys. podmiotów gospodarczych, w tym ponad 100 z kapitałem zagranicznym. Podstawowymi branżami są firmy w przemyśle elektromaszynowym, spożywczym, meblarskim oraz nowoczesnych usług informatycznych.

Jednocześnie Elbląg stawia na rozwój branży nowoczesnych usług dla biznesu. Spośród ponad setki miast o podobnym potencjale, Agencja Rozwoju Przemysłu wybrała Elbląg oraz cztery inne lokalizacje do budowy nowoczesnego biurowca w ramach programu „Fabryka”. To otwiera perspektywę znaczącego wzrostu liczby działających w mieście firm sektora BPO/ SSC/IT, co z kolei bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie odpływu młodych ludzi z miasta, pozyskanie nowych zasobów pracowników, w tym programistów dla firm IT, zwiększenie zainteresowania i pozyskanie nowych inwestorów korzystających z usług sektora outsourcingu, poprawę wizerunku miasta oraz będzie miało pozytywny wpływ na przestrzeń miejską.

Tym bardziej że Elbląg posiada wszystko, aby chcieć tu mieszkać, pracować, rozwijać swój biznes i spełniać marzenia. Ogromnym atutem miasta jest lokalizacja, praktycznie łącząca dwa województwa – pomorskie i warmińsko-mazurskie. Tutaj krzyżują się drogi z północy na południe i ze wschodu na zachód Polski (S7 i S22), funkcjonuje port morski, umożliwiający połączenie z krajami basenu Morza Bałtyckiego. Elbląg posiada aktywny potencjał ludzki, szkoły średnie przygotowujące fachowców i uczelnie wyższe kształcące specjalistów. Na inwestorów czekają tereny inwestycyjne, których oferta z każdym rokiem jest coraz większa i coraz atrakcyjniejsza.

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Działa tam także Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wszystkie działki, oferowane przez miasto, posiadają możliwości dostępu do elektryczności, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Teren strefy przeznaczony jest pod działalność produkcyjno-usługową, w tym przemysł zaawansowanych technologii. Podstawową korzyścią dla przedsiębiorców, wynikającą z działania w granicach specjalnej strefy ekonomicznej, jest zwolnienie z podatku dochodowego. W Elblągu – zależnie od wielkości firmy – jest to 50, 60 lub 70% przez okres do 15 lat. Dla inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy, miasto proponuje dodatkowo zwolnienia z podatku lokalnego. W zależności od liczby zatrudnionych osób, inwestorzy mogą otrzymać zwolnienie z podatku od gruntu i nieruchomości na okres od 3 do 6 lat. Oferta Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jak również dodatkowe zwolnienie z podatku od nieruchomości i gruntu dotyczą w takim samym stopniu nowych inwestorów, jak i przedsiębiorców obecnych już w mieście, ale chcących się rozwijać.

PO PANDEMII

Ostatni rok był bardzo ciężkim czasem, wiele inwestycji zostało wstrzymanych ze względu na niepewną przyszłość. Wiele biznesów musiało zmienić formy funkcjonowania i dotarcia do klientów, wiele działało na krawędzi ekonomicznego bytu. Władze Elbląga podjęły działania mające uzupełniać ogólnodostępne pakiety pomocowe wprowadzając własne formy ulg w tym czasie. Umożliwiono m.in. przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wprowadzono ulgi w spłacie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, ulgi w czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego oraz w dzierżawie gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Elbląg. Elbląscy przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa znacznemu pogorszeniu, mogli także składać wnioski o zmianę warunków spłaty zobowiązań powstałych w tym okresie wobec spółek komunalnych. Dla miejscowych restauratorów uruchomiono nowy serwis do zamawiania dań z odbiorem własnym lub na wynos. Restauratorzy rejestrują się w nim za darmo i nie ponoszą kosztów jego promocji w mediach społecznościowych czy lokalnej prasie. A co najważniejsze – nie płacą prowizji od zamówień. Koszty te bierze na siebie samorząd.

Pandemia sprawiła, że władze samorządowe praktycznie z dnia na dzień musiały dostosować działanie do nowych warunków. Dotyczyło to bezpośrednich kontaktów, rozmów, spotkań i działania samego urzędu. Wysiłek w to włożony przyniósł dobre efekty. Mimo wielu utrudnień urząd funkcjonował – na ile to tylko było możliwe – normalnie, i co najważniejsze – bez większych niedogodności dla mieszkańców. Część z wprowadzonych rozwiązań pozostanie także po ustaniu pandemii.

Są to zwłaszcza rozwiązania oparte na platformach cyfrowych, ułatwiające kontakt mieszkańców z urzędem. Jest to krok w stronę Smart City. Sam termin Smart City jest rozległy i trudno definiowalny. Do niedawna skierowany do dużych miast i aglomeracji, które posiadają na jego wprowadzenie odpowiednie zasoby finansowe. Mniejszych ośrodków na niektóre rzeczy zwyczajnie nie stać, ale w zasięgu możliwości Elbląga jest osiągnięcie takich cech inteligentnego miasta, jak:

  • Efektywność – w wykorzystaniu infrastruktury, zasobów, technologii; w tym kontekście często mówi się o gospodarce współdzielonej (collaborative economy, shared economy).
  • Odporność – na zmiany, kryzysy społeczne, gospodarcze i epidemiologiczne.
  • Adaptacja – przejawiająca się gotowością do zmian oraz ciągłym poszukiwaniem nowych rozwiązań i szybkim reagowaniem na pojawiające się wyzwania.
  • Innowacyjność – kultura miasta oparta na ocenie przydatności i ewentualnym wdrażaniu nowych rozwiązań, ale również budowanie kultury partycypacji, otwarcie na rozwiązania civil tech i open data.

PORT W ELBLĄGU

Charakter miasta mocno zmieni się za sprawą przekopu Mierzei Wiślanej. Jest to kluczowa dla miasta i długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Władze Elbląga liczą na to, że bezpośredni dostęp do Bałtyku przyczyni się w bardzo dużym stopniu do jeszcze większego rozwoju miasta. Bo Elbląg najlepiej rozwijał się właśnie wtedy, gdy był miastem portowym, mającym nieskrępowany dostęp do Morza Bałtyckiego.

Wiele inwestycji portowych już dokonano. W infrastrukturę zainwestowano ponad 100 mln zł. Powstał m.in. terminal wraz z nabrzeżem, w którym przeładowywać można ok. 1–1,5 mln ton ładunków rocznie. Dzięki środkom unijnym uruchomiono nowoczesny punkt odpraw granicznych. Elbląg ma szansę na rozwój branży logistycznej i turystyki, a to za sprawą większego ruchu pasażerskiego, rozwoju żeglarstwa na Zalewie Wiślanym oraz zwiększenia możliwości przeładunkowych portu elbląskiego nawet do 3–4 mln ton rocznie. Port w Elblągu to największy polski port na Zalewie Wiślanym, przeznaczony do żeglugi towarowej, pasażerskiej i turystycznej. Jest korzystnie położony w kontekście potencjalnych relacji gospodarczych i współpracy z Obwodem Kaliningradzkim, republikami bałtyckimi i krajami Skandynawii. Za sprawą funkcjonowania tu przejścia granicznego i giełdy towarowej, stwarza dogodne warunki do rozwoju handlu. Posiada dobry stan infrastruktury technicznej, tj. wzmocnione nabrzeża, otwarte powierzchnie magazynowe, bocznice, elewatory zbożowe. Port posiada także miejsce na naprawy jednostek pływających w stoczni remontowej.

Trwające prace nad projektem „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” doprowadzą do powstania kanału żeglugowego o 1,3 km długości i 5 m głębokości. Docelowo ma on umożliwić wpływanie do portu w Elblągu statkom o zanurzeniu 4–4,5 m, długości do 100 m i do 20 m szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma się zakończyć w 2023 r. Udział miasta Elbląga to nie tylko inwestycje w sam port, ale również poszerzanie oferty terenów inwestycyjnych będących w pobliżu rzeki i portu. Powiększa się również baza i oferta turystyczna.

A CO DLA TURYSTÓW?

A co konkretnie Elbląg ma do zaoferowania turystom? Jaką ofertę miasto przygotowało w tym roku? Tradycyjną imprezą otwierającą sezon letni są Dni Elbląga. Odbywają się w ostatni weekend czerwca. To wydarzenie, podczas którego na scenie występują czołowe gwiazdy polskiej muzyki. To także liczne imprezy towarzyszące. Dni Elbląga gromadziły tysiące mieszkańców i turystów. Niestety w tym roku – z racji ograniczeń spowodowanych COVID-19 – nie mogą odbywać się imprezy masowe. W związku z tym zorganizowano szereg imprez – w tym koncerty – ale o mniejszym zasięgu. Ciekawie zapowiada się np. pierwsza edycja HOLD FAST. To nietypowe zawody sportowe. Polegają na przejściu na rozciągniętej w poprzek rzeki linie. Zawodnicy muszą wykazać się wyjątkową siłą rąk. Odbędzie się również Przeprawowy Puchar Polski RFC – rajdy terenowe cieszą się ogromną popularnością. Zaplanowano również kilka koncertów – zaprezentuje się m.in. MADIS, który łączy muzykę elektroniczną z pokazami laserowymi – oraz pokazy kina plenerowego.

Imprezy w ramach elbląskiego „Lata w formie” będą odbywały się co tydzień, a informacje o nich będzie można znaleźć na miejskim profilu na Facebooku. Zwieńczeniem letnich imprez jest niezwykle smakowite Elbląskie Święto Chleba. To jeden z największych jarmarków w Polsce Północnej, na którym można skosztować regionalnych dań i kupić wyroby rzemieślnicze (rękodzieło, sztukę ludową) z różnych zakątków kraju oraz m.in. z Litwy, Rosji, Ukrainy, Francji, Niemiec. Jarmarkowi towarzyszą liczne imprezy dodatkowe, m.in. wyścigi smoczych łodzi, pokazy artystyczne, koncerty i teatry uliczne, pokazy grup rekonstrukcyjnych, tancerze ognia. W tym roku Elbląskie Święto Chleba zaprasza w dniach 27–29 sierpnia.