Wiadomości

Europejski rynek kredytowania nieruchomości

1 115

Z najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield dotyczącego europejskiego rynku kredytowania nieruchomości (European Real Estate Lending Market) wynika, że w 2014 r. aktywność kredytowa w Europie wzrosła o 55% przy wzroście liczby transakcji i rywalizacji podmiotów udzielających pożyczek oraz spadku cen. Opublikowane dane wskazują również na wzrost o 123% kredytów udzielanych na nowe inwestycje, w tym deweloperskie, i tylko o 10% transakcji refinansowania.

Koszt całkowity długu dla kredytów na najlepsze aktywa w Wielkiej Brytanii jest obecnie na najniższym poziomie od 2000 r. Ponadto pięcioletnia stopa swapowa dla funta szterlinga wynosi ok. 1,20%, a najwyższe marże zmniejszyły się do 1,20%.

Dział ds. finansowania korporacyjnego w regionie EMEA firmy Cushman & Wakefield przeanalizował transakcje kredytowe i działalność 186 kredytodawców na rynku europejskim oferujących pożyczki uprzywilejowane, w tym o wydłużonym terminie spłaty i na całość kwoty, oraz finansowanie typu mezzanine. Wyniki przeprowadzonej analizy świadczą o dużym różnicowaniu rynku kredytowego w Europie.

W pierwszej połowie 2014 r. odnotowano bardzo duży wzrost kredytów udzielanych na nieruchomości w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej – aż o 63%. Natomiast w drugim półroczu wolumen zawartych transakcji kredytowania wzrósł tylko o 44% rok do roku, głównie wskutek powrotu niepewności gospodarczej w Europie i związanych z tym napięć na scenie politycznej.

Zgodnie z oczekiwaniami aktywność kredytowa w 2014 r. wzrosła na wszystkich najważniejszych europejskich rynkach długu, w szczególności w Hiszpanii, gdzie wolumen udzielonych kredytów zwiększył się ponad czterokrotnie w porównaniu z 2013 r. Świadczy to o wzroście zainteresowania inwestorów rynkiem nieruchomości komercyjnych, na którym szacowana wartość transakcji inwestycyjnych wzrosła w 2014 r. o ok. 170% licząc rok do roku.

Warto zwrócić uwagę, że kredyty zabezpieczone na kilku aktywach lub rozbudowanych portfelach stanowiły w ubiegłym roku 57% wszystkich przeanalizowanych transakcji pod względem wartości – to znaczny wzrost w porównaniu z 39% w 2013 r. Znacząco wzrosła wartość kredytów udzielanych na duże portfele nieruchomości – trend ten utrzyma się również w bieżącym roku.

Inne najważniejsze informacje przedstawione w raporcie:

  • 45% wszystkich kredytów udzielonych w 2014 r. przypadło na Wielką Brytanię, natomiast 41% analizowanych transakcji odnotowano w pozostałych krajach Europy Zachodniej;
  • W porównaniu z 2013 r. kraje Europy Południowej, tj. Hiszpania, Włochy i Grecja, zwiększyły dwukrotnie udział w rynku kredytowym oraz odnotowały wzrost o 80% wolumenów kredytów;
  • Kredyty na nowe inwestycje stanowiły 38% łącznych transakcji kredytowych w 2014 r., a na aktywność w zakresie refinansowania przypadło 36%, co świadczy o wyraźnym odwróceniu trendu w stosunku do 2013 r.;
  • W 2014 r. zmniejszyły się najwyższe marże z pożyczek uprzywilejowanych we wszystkich krajach europejskich, a wskaźniki LTV zaczęły się stabilizować.

Frank Nickel, prezes wykonawczy działu ds. finansowania korporacyjnego firmy Cushman & Wakefield w regionie EMEA, powiedział: „Wzrost zarówno wolumenu, jak i liczby transakcji w Europie w 2014 r. świadczy o rosnącym zainteresowaniu zakupem aktywów na kredyt. To wyraźna zmiana na rynku finansowania dłużnego nieruchomości w Europie w porównaniu z okresem kryzysu. Wskaźniki LTV dla kredytów na najlepsze aktywa ustabilizowały się i nie przewidujemy w tym zakresie większych zmian w 2015 r. Marże będą jednak kształtować się stosownie do coraz silniejszej rywalizacji na rynku, zwłaszcza w krajach takich jak Hiszpania i Włochy. Niektórzy kredytodawcy mogą być skłonni zrezygnować z segmentu prime w poszukiwaniu wyższych zysków i podejmować większe ryzyko”.

Cushman & Wakefield