Wiadomości

Europejski rynek leasingu w 2017 r.

1 416
  • +9,5 % r/r wyniosła dynamika europejskiej branży leasingowej w 2017r.
  • Eksperci obserwują wyraźnie szybszy wzrost polskiego rynku leasingu w ciągu ostatnich pięciu lat.
  • Kluczową siłą, napędzającą europejski rynek w ubiegłym roku było finansowanie ruchomości.

Leaseurope, europejska federacja leasingowa podała wstępne wyniki rozwoju europejskiego rynku leasingu w ubiegłym roku. Wyłania się z nich obraz stabilnego, +9,5[1] proc. wzrostu wartości nowo zawieranych umów (r/r), jaki europejska branża leasingowa odnotowała na koniec 2017r. Ponadto, niemal +5 proc. dynamikę odnotował portfel aktywnych umów europejskiej branży leasingowej. Na tym tle zauważamy wyraźnie szybszy od europejskiego, wzrost polskiego sektora leasingowego.

Mieczysław Woźniak,„Średnioroczna dynamika europejskiego rynku leasingu w latach 2013-2017 wyniosła +7,2%[2]. Porównując te dane z danymi Związku Polskiego Leasingu widzimy, że w ostatnim roku, polski sektor leasingu zanotował +15,7 proc. wzrost, przy +17,7 proc. średniorocznej dynamice polskiej branży leasingowej w ciągu ostatnich 5 lat. Dynamika naszego rynku znacznie przewyższa wzrost całego europejskiego sektora, dzięki czemu w ciągu ostatnich 12 miesięcy udział polskiej branży leasingowej w rynku europejskim wzrósł z 4,4 do 4,8 proc. Sfinansowanie inwestycji polskich przedsiębiorców w 2017r. na poziomie 67,8 mld zł (15,9 mld euro), pozwoliło Polsce zająć wysoką siódmą lokatę w rankingu rynków europejskich” - powiedział Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL, Członek Rady Dyrektorów Leaseurope.


[1] 2017 Leaseurope Preliminary Statistical Survey.

[2] Obliczenia własne ZPL na bazie danych Leaseurope, nie uwzględniające różnic kursowych.

W 2017r. wartość nowych umów, dotyczących leasingu pojazdów wzrosła w Europie o +9,3 proc., utrzymując trwałą tendencję wzrostową, obserwowaną na europejskim rynku od 8 lat. Leasing ruchomości, przy wyłączeniu pojazdów, odnotował +12,9 proc. wzrost r/r, przy czym na różnych europejskich rynkach, obserwowano zróżnicowane wyniki od względnie stabilnego poziomu finansowania do dwucyfrowego wzrostu. Analizy Leaseurope pokazują, że leasing ruchomości stał się główną siłą napędową wyników 2017r. Ogólny wzrost leasingu ruchomości znacznie przewyższył tempo wzrostu europejskich inwestycji w ruchomości, które w 2017 r. wzrosły o około +3,1%[3]. W tym samym czasie, w strefie spadków (-3,8 proc. r/r) na rynku leasingu, pozostawał obszar finansowania nieruchomości.


[3] Komisja Europejska, Europejska prognoza gospodarcza: Jesień 2017.

Związek Polskiego Leasingu