Wiadomości

Ex oriente lux

W normalnej sytuacji światło słoneczne przychodzi ze wschodu, ale tym razem skierujmy światło reflektorów na Wschód! I nie mówimy o Dalekim czy Bliskim Wschodzie. Zaskoczeni? Dziś „FDI spotlight” świeci na naszych sąsiadów zza wschodniej granicy.

W odpowiedzi na aktualną sytuację polityczno-gospodarczą na Białorusi, Zarząd Województwa Pomorskiego zainicjował akcję wsparcia Come2Pomerania za pomocą Invest in Pomerania i Live more. Pomerania.

Come2Pomerania to kompendium wiedzy dla przedsiębiorców, firm i specjalistów z Białorusi oraz innych krajów. Strona zawiera wyczerpujące informacje na temat zagadnień prawnych, działa jako usługa uzupełniająca dla programu Poland. Business Harbour (świetny program PAIH), szczegółowo opisuje udogodnienia, wsparcie i zachęty dostępne dla przedsiębiorców i firm pragnących przenieść się lub zwiększyć swoją obecność w UE oraz pomaga specjalistom znaleźć pracę w regionie. Serwis mówi także o wsparciu dostępnym dla studentów i Białorusinów, którzy już przebywają na Pomorzu.

Współpraca z inwestorami, przedsiębiorcami oraz innowatorami zza wschodniej granicy ma tutaj długą tradycję, a w ostatnich kilku latach nabrała charakteru systemowego. Z racji szeregu czynników historyczno-geograficznych i społeczno-politycznych, Trójmiasto jest jednym z najbardziej otwartych, przyjaznych oraz inkluzywnych miejsc w kraju. Od lat 70. ubiegłego wieku, po dzień dzisiejszy pozostaje ono epicentrum walki o wolność, demokrację i prawa człowieka. Dla imigrantów z krajów byłego Związku Radzieckiego ten duch wolności jest wyraźnie odczuwalny i niezwykle ważny – mówi pochodząca z Kijowa Aleksandra Moszyńska, Business Services Associate w Invest in Pomerania, odpowiedzialna za projekt.

Temat skali i adekwatności przypisanych rozwiązań doskonale obrazuje przykład obecnej od lat na trójmiejskim rynku firmy EPAM Systems.

Będąc największym pracodawcą w branży IT na Białorusi, zatrudniającym ponad 12 tys. pracowników, stanęliśmy przed bezprecedensowym wyzwaniem, jakim jest zapewnienie zainteresowanym pracownikom możliwości szybkiego i skutecznego przeniesienia się do Polski, pomimo zawirowań w ich kraju. W związku z tym, że Pomorze zostało wybrane przez ponad połowę relokujących się osób, przewidujemy, że dołączy do nas co najmniej kilkaset kolejnych pracowników. Jesteśmy bardzo wdzięczni PAIH-owi za program Poland. Business Harbour, który umożliwił bezproblemową i szybką relokację wysoko wykwalifikowanych osób, a także partnerom z Invest in Pomerania za współpracę w zakresie adaptacji, wsparcia informacyjnego, a także pomocy w stworzeniu lepszego, bezpieczniejszego i bardziej zintegrowanego środowiska dla relokacji współpracowników, aby czuli się jak w domu z dala od domu – wyjaśnia Ievgen Berezenko, Dyrektor i szef IT Delivery EPAM Systems w Polsce Północnej.

Z wspomnianego wsparcia, poza pracownikami, korzystają również firmy przenoszące się lub rozwijające w Polsce.

Jako współzałożycielka firmy informatycznej, skupiam się na przyszłości. Prędzej czy później pandemia się skończy i będzie jeszcze większe zapotrzebowanie na usługi IT. Aby być na to przygotowanym, otworzyliśmy biuro w Trójmieście. Trzy miasta i trzy ważne korzyści. Po pierwsze, doskonała lokalizacja, która otwiera drzwi na kraje Skandynawii i Beneluksu. Drugim plusem jest dostęp do dobrze wykształconych i profesjonalnych specjalistów IT, którzy mogą wzmacniać naszą wiedzę i wnosić nowe pomysły. I ostatnia, ale nie mniej ważna korzyść, Trójmiasto zapewnia wsparcie samorządowe, posiada wspaniałą infrastrukturę i ludzi, którzy sprawiają, że otwarcie biznesu odbywa się sprawnie i efektywnie – podkreśla Katherine Lazarevich z białoruskiego DIGITEUM.

Program Come2Pomerania zakłada konsekwentne rozszerzanie grupy docelowej, która będzie mogła korzystać z personalizowanej pomocy. Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce do budowania nowych form oraz mechanizmów partycypacyjnych niż Gdańsk ze swoim Modelem Równego Traktowania – jest pierwszym polskim miastem z tak kompleksowym programem równościowym. Szczególne znaczenie ma to dla ochrony i zapewnienia pełnego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności na jednakowych zasadach. Kolejne cegiełki, poprzez swoją aktywność, dokładają trójmiejskie instytucje, takie jak: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Europejskie Centrum Solidarności, czy gdyńskie Muzeum Emigracji. Fundamentem całej konstrukcji niezmiennie pozostają wolnościowe wartości przyświecające historycznemu ruchowi Solidarność.

Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot jest jedyną w Polsce z wprowadzonymi systemowymi rozwiązaniami dla cudzoziemców objętych tzw. minimalnym standardem integracji. Obejmuje to m.in. wsparcie merytoryczne, porady prawne, kursy języka polskiego, a także kwestie, takie jak bezpieczeństwo, szkolenia dla urzędników oraz tworzenie powiatowych zespołów ds. migracji. To podejście owocuje tworzeniem sprzyjającego i współpracującego środowiska dla mieszkających tu osób (Gdańsk zwyciężył w rankingu Forbes’a Miast Przyjaznych Ludziom, a najnowszy raport Komisji Europejskiej stawia mieszkańców stolicy Pomorza wśród najbardziej zadowolonych w Europie) i funkcjonujących firm. Trójmiasto znalazło się również w pierwszej piątce rankingu Tech Cities of The Future według FDi Intelligence w 2020 roku.

W Invest in Pomerania dbamy o satysfakcję naszych inwestorów nie tylko na etapie podejmowania przez nich decyzji o wyborze Trójmiasta na lokalizację swojej inwestycji, lecz także po zakończeniu projektu inwestycyjnego. Dlatego też stale monitorujemy sytuację gospodarczą w regionie, identyfikujemy wyzwania i przeszkody, na które mogą napotkać lokalni przedsiębiorcy prowadząc swój biznes w województwie pomorskim i, jeśli wymaga tego sytuacja, staramy się takie problemy rozwiązywać – mówi Anna Jagodzińska-Warzych, Rzecznik Inwestora, Invest in Pomerania.

Podkreśla także – Inwestorzy mogą przy tym liczyć nie tylko na naszą indywidualną pomoc w danej sprawie, ale także na systemowe rozwiązania, które wypracowujemy we współpracy z przedstawicielami władz regionu oraz przy udziale lokalnych instytucji. Naszą szczególną uwagę skupiają kwestie związane z procesem legalizacji zatrudnienia i pobytu w Polsce pracowników relokowanych z państw Europy Wschodniej. Wiedząc, że procedura i czas oczekiwania na wydanie decyzji bywają źródłem niedogodności dla firm, a w szczególności dla ich pracowników, podejmujemy różnorodne działania, których celem jest przybliżenie zasad postępowania i usprawnienie całego procesu.

Dla przykładu, w styczniu tego roku zainicjowaliśmy podpisanie przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydentów Gdańska, Sopotu i Gdyni listu do Prezesa Rady Ministrów RP z apelem o objęcie programem Poland. Business Harbour również obywateli Ukrainy. Mamy nadzieję, że do naszego głosu przyłączą się również inne miasta w Polsce, w których obecność wysoko wykwalifikowanych specjalistów jest tak pożądana, co z kolei przełoży się na ułatwienie dostępu do polskiego rynku pracy naszym sąsiadom – dodaje Anna Jagodzińska-Warzych.

W styczniu 2021 Prezydenci Gdańska, Gdyni, Sopotu, a także Marszałek Województwa Pomorskiego podpisali Deklarację Wartości. Wskazując zdecydowanie kierunek rozwoju regionu wyznaczany w oparciu o „solidarność, integrację i pokojowe współistnienie”, jak określił to w 2019 r. król Hiszpanii Filip VI, wręczając na ręce Prezydent Miasta Gdańska, pani Aleksandrze Dulkiewicz, prestiżową Nagrodę Księżnej Asturii w kategorii „Zgoda” za zaangażowanie w obronę wolności, praw człowieka i ochronę pokoju.

Łącząc tradycję z nowoczesnością, sięgając po doświadczenia przeszłości w celu budowania lepszej, bezpiecznej przyszłości wysyłamy w świat międzynarodowe zaproszenie Come2Pomerania. www.come2pomerania.com

Autor: Bartosz Wojtasiak, Project Manager, Invest in Pomerania