Edukacja

F&A na drodze do pełnej robotyzacji - wyzwania i trendy

1 104

Violetta Małek, Partner Zarządzający Gekko advisoryNOW, posiada prawie 20 lat doświadczenia w biznesie. Jest wybitnym ekspertem z dziedziny centrów usług biznesowych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Była dyrektorem w KPMG, pełniła funkcję szefa generalnego w firmie McCormick, gdzie zbudowała Centrum Usług Wspólnych dla Regionu Europa, Daleki Wschód i Afryka. Wcześniej, była dyrektorem finansowym odpowiedzialnym za stworzenie i przeniesienie procesów księgowych w PwC w Regionie Central and Eastern Europe. Violetta pełniła też funkcję dyrektora finansowego i członka zarządu w spółce produkcyjnej Avon Operations i sprzedażowej Avon Cosmetics Poland. Pracowała jako dyrektor finansowy w TNT Express Worldwide i Abbott Laboratories w Polsce i w Anglii.

Paulina Woźniak, Pro Progressio: Pani Violetto, już 11 września spotkamy się w Bydgoszczy, gdzie podczas The BSS Tour będziemy odkrywać tajemnice świata finansów. Jeśli miałaby Pani wymienić największe wyzwanie, które stoi przed rynkiem finansowo-księgowym w Polsce, to na co zwróciłaby Pani uwagę w pierwszej kolejności?

Violetta Małek: Pani Paulino, bardzo ciśnie się na usta hasło: Zarządzanie 2T, czyli zarządzanie zasobami - Talent & Technologia. Omówimy szanse jakie daje nam aktualnie rynek pracy i dostęp do kompetencji, ale również przyjrzymy się sposobom wydobycia tego, co najlepsze z zespołów złożonych z różnych generacji i często różnych narodowości. Będzie również gorąca dyskusja wokół poziomu zaawansowania na drodze do pełnej robotyzacji w organizacjach z sektora nowoczesnych usług. Nigdy dotąd Zarzadzanie 2T nie było tak krytyczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej, albo nawet w zapewnieniu przetrwania, jak dziś.

Jako moderator panelu dyskusyjnego Wyzwania i trendy na polskim rynku finansowo-księgowym, na których procesach podlegających outsourcingowi usług F&A będzie Pani chciała skupić największą uwagę?

Analizując procesy pod kątem ich kompleksowości i potrzebnego poziomu kontroli wiemy, że wszelkie czynności rachunkowe, takie jak zobowiązania, należności, księga główna czy aktywa trwałe podlegają centralizacji w pierwszej kolejności. Wkrótce zostaną w pełni zautomatyzowane, gdzie elementy robotyki nie będą już żadną nowością. Dlatego też skupimy się na analizie procesów bardziej kompleksowych, które już zaczynają być centralizowane i ulegają pewnej automatyzacji, ale wciąż stanowią spore wyzwanie i dla zewnętrznej organizacji outsourcingowej i dla wewnętrznego centrum usług wspólnych. Czy obsługa klientów wewnętrznych i/lub zewnętrznych w procesach, takich jak budżetowanie, raportowanie zarządcze, analiza rentowności, budowa „business case” czy też rekrutacja i szkolenia, stanowi duże wyzwanie dla organizacji z sektora nowoczesnych usług? Czy gotowe są, aby sprostać wymaganiom klientów w procesach bardziej kompleksowych i wymagających wyższego poziomu kontroli przez biznes?

Jakie są obecnie najciekawsze trendy w zarządzaniu finansami?

Od lat obserwujemy potrzebę zmiany funkcji finansowej z tradycyjnej, gdzie wszystkie procesy wykonywane są w sposób raczej manualny i zdecentralizowany, bez wykorzystania możliwości optymalizacyjnych oferowanych przez firmy specjalizujące się w usługach księgowo – kadrowych, na nowoczesną funkcję finansową opartą o najnowsze rozwiązania operacyjne, systemowe i procesowe.

Podobny trend widoczny jest dla obszaru „Kadry/HR”, gdzie w 2013 odnotowano tylko 18% badanych firm, które korzystają z usług outsourcingowych, aby w roku 2017 było ich już 35% (badanie Horses for Sources, 2017). Trend wzrostowy będzie wciąż nam towarzyszył, a modele outsourcingu będą dominować nad rozwiązaniami wspierającymi zdecentralizowany model operacyjny. Dlaczego ten kierunek? Zespoły zarządzające finansami, aby nadążyć za dynamicznie zmieniającym się światem biznesu, przechodzą „metamorfozę” i już nie procesują i nie rejestrują powtarzalnych i o dużym wolumenie czynności, ale koncentrują się na budowaniu partnerstwa w biznesie – co oznacza zupełnie inne kompetencje.

Dziękuję za rozmowę. Więcej szczegółów już 11 września w Bydgoszczy podczas konferencji The BSS Tour: F&A bez tajemnic.


Program wydarzenia i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: http://www.bsstour.com/bydgoszcz2018/

Paulina Woźniak