Wiadomości

Faktury to aktywa o dużej płynności

1 174

Wraz z poprawą koniunktury nastąpiła poprawa przepływów gotówki. Najnowsze dane pokazują jednak, że moralność płatnicza poprawiła się na krótko i mniej niż tego oczekiwano. Poza windykacją na zlecenie, szybkim sposobem na odzyskanie gotówki z faktur jest sprzedaż należności, nawet przed terminem płatności.

Mimo optymistycznych prognoz z początku roku, w poszczególnych sektorach gospodarki tak jak np. w transporcie i budownictwie, liczba dłużników nawet wzrosła. Obecnie przedsiębiorcy w wielu branżach borykają się z poważnymi skutkami zatorów płatniczych. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest fakt, że firmy ulegając presji szybkiej sprzedaży udzielają odbiorcom kredytów kupieckich, jednocześnie przywiązują mniejszą wagę do weryfikowania rzetelności płatniczej potencjalnych kontrahentów.

Kredyt kupiecki – wyzwanie dla płynności finansowej

Kredyt kupiecki jest powszechną praktyką w większości rynków europejskich. Kontrahenci traktują możliwość kupna z odroczonym terminem płatności już nie jako wartość dodaną do towarów i usług, ale normę. Oferenci ulegają tej presji bez względu na to, czy zasoby własne kredytującego przedsiębiorstwa na to pozwalają, czy nie. W konsekwencji wiele firm traci płynność finansową. Przedsiębiorcom, nawet tym, którzy nie mają problemów ze znalezieniem zbytu dla swoich towarów, brakuje gotówki na kontynuowanie działalności operacyjnej. Kiedy sytuacja finansowa nie pozwala na czekanie na rezultat windykacji, przedsiębiorcy powinni wziąć pod lupę należności.

Faktury to aktywa o dużej płynności

Faktury to aktywa

Firmy, które źle oszacowały skutki kredytu kupieckiego dla własnej płynności finansowej i niezwłocznie potrzebują gotówki, mogą rozważyć najszybszy sposób odmrożenia gotówki jakim jest sprzedaż faktur. Sprzedaż faktur – bieżących lub przeterminowanych w nieznacznym stopniu – to przede wszystkim najszybszy sposób odzyskania pieniędzy. Odsprzedanie należności pozwala firmie, w ramach szybkiej transakcji, bez konieczności deklarowana stałej współpracy czy zlecenia do obsługi portfela należności, w szybkim czasie odzyskać zamrożoną gotówkę. Oferta firm z branży obrotu wierzytelnościami dotyczy zarówno należności wymagalnych, których termin płatności już upłynął, jak i faktur niewymagalnych.

Jak sprzedać?

Transakcję sprzedaży należności przed terminem wymagalności, bądź takiej której termin płatności nie przekroczył 120 dni można przeprowadzić na bardzo korzystnych warunkach finansowych. Firmy z branży obrotu należnościami kalkulują indywidualnie cenę i w większości są otwarte na negocjacje. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na takie rozwiązanie doceniają możliwość elastycznego zarządzania płynnością. Sprzedaż faktur można zrealizować nawet w jeden dzień, nie wymaga żadnych dodatkowych formalności, a pieniądze są przelewane natychmiast. Koszt prowizji firmy odkupującej fakturę jest często niższy niż koszty, które firma poniosłaby w wyniku wyłączenia z obrotu kapitału w określonym czasie. Innym argumentem przemawiającym za sprzedażą należności jest fakt, że przedsiębiorcy sprzedając faktury wymagalne unikają konieczności prowadzenia samodzielnej windykacji lub jej zlecania zewnętrznemu podmiotowi. Poszczególne firmy z branży obrotu wierzytelnościami wdrażają też niestandardowe instrumenty finansowania wierzytelności. Korzystnym rozwiązaniem dla wierzycieli, którzy utrzymują stałe relacje handlowe z dłużnikami może być sprzedaż wierzytelności do Pragma Inkaso realizowana w ramach trójstronnego porozumienia. W ramach takiej transakcji wierzyciel otrzymuje gotówkę, a dłużnik dodatkowy czas na spłatę.

Danuta Czapeczko Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Pragma Inkaso SA