Wiadomości

Flash news – maj 2022

Maj 2022 roku był pełen ważnych wydarzeń politycznych i gospodarczych. Zapadały decyzje, które bezpośrednio przełożyły się i będą się przekładały na gospodarkę w kolejnych miesiącach i latach – m.in. dotyczące źródeł pozyskiwania energii z paliw kopalnych oraz odnawialnych, w kontekście wojny w Ukrainie.

Szalejąca inflacja pustoszyła portfele m.in. mieszkańców Turcji, państw bałtyckich, ale także USA (gdzie we znaki dawały się gł. ceny żywności, których roczna dynamika była najwyższa od listopada 1980 roku) czy Niemiec (u naszych zachodnich sąsiadów wstępne dane dotyczące inflacji w maju wskazały 7,9 proc. rok do roku, tj. najwyższy poziom od przełomu 1973 i 1974 roku). Równocześnie szef misji ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Pierre Vauthier ostrzegł, że najgorsza faza kryzysu żywnościowego dopiero przed nami.

Na polskim gruncie maj był miesiącem zniesienia stanu epidemii oraz idącymi za tym zmianami w różnych regulacjach, m.in w zakresie ulg czy podatków. Dyskutowano także np. na temat przyszłorocznej płacy minimalnej oraz rynku pracy, zasilanego również przez uchodźców z Ukrainy.

Na arenie politycznej toczyły się m.in. negocjacje nakierowane na pozyskanie pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy.

Tymczasem przeciętni Polacy mocno trzymali się za portfele – majowa #inflacja wystrzeliła do 13,9 proc. z 12,4 proc. w kwietniu!

Zapraszam na podsumowanie maja 2022 roku na blogu kadrowym oraz księgowym ekspertów Grant Thornton Poland.

Katarzyna Doktór