Wiadomości

Focus on Lublin

1 429

Lublin to największe i najprężniej rozwijające się miasto w Polsce Wschodniej, silny, regionalny ośrodek akademicki, kulturalny i gospodarczy. Bliskie położenie miasta w sąsiedztwie wschodniej granicy Unii Europejskiej ma strategiczne znaczenie zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów. Lublin to pierwsze miasto regionu, które rozpoczęło i z sukcesem kontynuuje proces pozyskiwania inwestycji o charakterze outsourcingowym.

Dzięki dostępności wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, bogatej ofercie powierzchni biurowych oraz relatywnie niższym kosztom prowadzenia działalności operacyjnej, od trzech lat na lubelskim rynku wyraźnie wzrasta aktywność firm z sektora BPO/SSC. Miasto cieszy się szczególnym zainteresowaniem branży bankowej, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej. Aktualnie w Lublinie działa 7 centrów operacyjnych obsługujących klientów PKO BP, Alior Banku, Proamy, Warty i Orange, zatrudniających łącznie niemal 3 tys. osób. Wśród zagranicznych inwestorów branżowych swoje siedziby w Lublinie mają między innymi Genpact, Mobica i Convergys.

Jednym z kluczowych atutów miasta jest kapitał ludzki. Wysoki poziom potencjału akademickiego Lublina stanowi istotny czynnik wspomagający rozwój gospodarczy miasta. W Lublinie na 10 wyższych uczelniach studiuje ok. 75 tys. osób, w tym ponad 3 tys. obcokrajowców, co lokuje miasto na trzeciej pozycji w Polsce pod względem umiędzynarodowienia uczelni. Rokrocznie mury uczelni opuszcza blisko 24 tys. absolwentów, co stawia miasto w pozycji jednego z krajowych liderów liczby studentów w relacji do liczby mieszkańców. Na lubelskich uczelniach licznie reprezentowane są kierunki realizujące zapotrzebowanie branży BPO/SSC na pracowników: filologie obce studiuje łącznie 3,3 tys. osób, ekonomię 3 tys., finanse i rachunkowość 2,2 tys., a kierunki informatyczne 2,3 tys. osób, co daje łączną liczbę 10,8 tys. wykwalifikowanych, potencjalnych pracowników.

Zapraszamy na Focus on Lublin!

Focus on LublinFocus on LublinFocus on Lublin