Wiadomości

Fundacja Wybieram Kielce

1 435

Dlatego powoływana do życia Fundacja Wybieram Kielce, jako priorytetowe zadanie postawiła sobie rozwiązanie wszystkich problemów stojących na drodze do uczynienia Kielc najprawdziwszą perełką tej branży. Wszystkie atuty są po naszej stronie – położenie, liczba mieszkańców, obecność uczelni wyższych, ilość studentów i absolwentów oraz dostęp do atrakcyjnej i taniej powierzchni biurowej.


Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy wpływać na poważne projekty infrastrukturalne, takie jak budowa dróg czy lotnisk. Możemy jednak dokonać bezpiecznej oceny realizowanych inwestycji – zwłaszcza rozbudowy drogi krajowej nr 7. Po zakończeniu budowy odcinka Skarżysko – Radom dojazd z Kieleckiego Centrum Biznesu do lotniska w Radomiu będzie trwał krócej niż godzinę. To znacznie wykracza poza standardy komunikacyjne największych metropolii. W najbliższych latach mamy nadzieję doczekać się własnego lotniska. Możemy także zapewnić potencjalnych inwestorów, warunkujących swoją obecność w Kielcach od połączenia lotniczego, o możliwości wykorzystania helikoptera w komunikacji pomiędzy Kielcami a dowolnym miejscem w Polsce. Poważne rezerwy komunikacyjne drzemią także w połączeniach kolejowych, nad których optymalizacją, zwłaszcza w komunikacji na linii Kielce – Warszawa i Kielce – Kraków będziemy lobbować.

Fundacja Wybieram Kielce


Zdajemy sobie sprawę, ze ogromna liczba studentów – około 50 000 oraz liczba absolwentów 13 000, która na pierwszy rzut oka wygląda imponująco, nie przekonuje do siebie ekspertów odpowiedzialnych za rezerwy personalne. Polskim szkołom i uczelniom zarzuca się zbyt słabe przygotowanie językowe – jeden język, którym najczęściej jest angielski to za mało. Do tego dochodzi brak tzw. miękkich umiejętności. Z tego powodu jedynie nieliczni są w stanie sprostać wymaganiom potencjalnych pracodawców z sektora BPO/SSE.

Dlatego Fundacja Wybieram Kielce, jako priorytet stawia sobie właściwe przygotowanie kadr. Przygotowujemy program obejmujący uczniów szkół średnich oraz wyższych do pracy w korporacjach. Dotyczy to generalnie wyposażenia młodzieży w takie umiejętności jak praca w zespole, szybka adaptacja w nowych realiach, radzenie sobie ze stresem, asertywność, czy kompetencje przywódcze. Tworzymy system szkoleń językowych. Język angielski to dziś podstawa. Tworzymy również programy nauczania w języku holenderskim, niemieckim, a w kolejnych etapach, w językach skandynawskich.


Młodzież zainteresowana poszerzaniem swojej wiedzy we współpracy z Fundacją Wybieram Kielce pozna podstawy komunikacji oraz słownictwo branżowe – inne dla księgowych, inne dla informatyków, pozwalające na swobodne poruszanie się w organizacji obcojęzycznego pracodawcy. Dlatego analitycy biorący pod uwagę Kielce, jako potencjalne miejsce na ulokowanie swojej działalności, powinni wziąć to pod uwagę. Jeżeli założymy, że jedynie 10% z liczby 13 000 absolwentów spełni kryteria pracodawcy daje nam to 1300 dobrze wyszkolonych młodych ludzi. Liczbę tę możemy powiększyć, jeżeli weźmiemy pod uwagę młodych kielczan studiujących w Warszawie, Krakowie czy innych miastach oraz o absolwentów szkół średnich, którzy chętnie podejmą pracę zawodową. Daje nam to liczbę około 2000 fachowców rocznie. Do tej liczby możemy doliczyć także osoby, które zakończyły swoją edukację kilka lub kilkanaście lat temu. Np. dla absolwentów języka niemieckiego szykujemy program edukacyjny, w ramach którego będą mogli nauczyć się księgowości w języku niderlandzkim.


Przy takim zapleczu personalnym każda korporacja może czuć się bezpiecznie lokując swoją działalność
w Kielcach, nawet dyskontując podaną przez nas liczbę o 50%. W procesie edukacyjnym możemy liczyć na współpracę z uczelniami wyższymi, które zobowiązały się kształcić swoich studentów pod potrzeby konkretnego pracodawcy. Posiadamy także zaplecze w postaci Kieleckiego Centrum Biznesu, które dysponuje infrastrukturą umożliwiającą przeszkolenie każdej grupy osób – od szkoleń indywidualnych po szkolenia dla kilkuset osób.


Mocno wierzymy, że nasze starania znajdą uznanie w opinii osób decyzyjnych, odpowiedzialnych za lokalizację swojej działalności – zapraszamy do współpracy.

Outsourcing&More