Ludzie

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj wspiera najzdolniejszych studentów I roku kierunków informatycznych

Według prognoz rynkowych, kierunki informatyczne i związane z nowymi technologiami uważane są za jedne z najbardziej przyszłościowych – mimo to na świecie wciąż brakuje specjalistów branży IT. Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj wspiera najzdolniejszych studentów I roku kierunków informatycznych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W tym roku, decyzją Kapituły Programu, stypendium uzyskało 12 osób, które poza comiesięcznym wsparciem finansowym, otrzymają także pomoc doradców zawodowych Grupy Pracuj.

Według danych szacunkowych Komisji Europejskiej, w Polsce brakuje ponad 50 tys. specjalistów z branży IT, co oznacza, że mniej więcej jedna trzecia firm w Polsce boryka się z problemem znalezienia pracownika. Głównym celem Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj, powołanego w 2015 roku przy Fundacji im. S. Batorego, jest pomoc młodzieży z niezamożnych środowisk w rozpoczęciu i kontynuowaniu studiów wyższych. Każdego roku Kapituła Funduszu wybiera kilkunastu świeżo upieczonych studentów kierunków informatycznych i związanych z nowymi technologiami, którzy otrzymują stypendia w wysokości 700 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca) oraz wsparcie doradców zawodowych Grupy Pracuj. Dotychczas Kapituła Funduszu przyznała stypendia 38 studentom na łączną kwotę 247 800 zł.

Grupa Pracuj w ramach swoich aktywności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, stawia przede wszystkim na wyrównywanie szans na rynku pracy. Dzięki kwalifikacjom i wieloletniemu doświadczeniu naszych pracowników, jesteśmy w stanie wskazać młodym ludziom najbardziej przyszłościowe kierunki i pomóc im w rozwijaniu kwalifikacji. Dzisiejsze zapotrzebowanie na rynku składania nas szczególnie do wsparcia pasjonatów nowych technologii, którzy w niedalekiej przyszłości rozpoczną karierę jako programiści czy specjaliści IT. Nasz Fundusz Stypendialny nie tylko oferuje im wsparcie finansowe, ale też pozwala dzielić się z nimi zaawansowaną wiedzą naszych ekspertów – mówi Aleksandra Skwarska, Senior PR & CSR Specialist w Grupie Pracuj.

Uczestnicy programu stypendialnego wybierani są na podstawie analizy złożonych dokumentów, wśród których znajdują się m.in. esej i wyniki w nauce. Pod uwagę brane są także ich sytuacja materialna i aktywność społeczna. W tym roku wśród wyróżnionych znaleźli się studenci I roku takich kierunków, jak: informatyka, teleinformatyka, cyberbezpieczeństwo, automatyka, robotyka i fotonika, wśród których nie zabrakło laureatów ogólnopolskich konkursów, wolontariuszy, a także uczestników i laureatów olimpiad edukacyjnych.Więcej informacji o programie oraz regulamin przyznawania środków znajdują się na stronie: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/fundusz_stypendialny_grupy_pracuj

Grupa pracuj